Skip to main content

Text 38

Sloka 38

Texto

Verš

kṛtvorau dakṣiṇe savyaṁ
pāda-padmaṁ ca jānuni
bāhuṁ prakoṣṭhe ’kṣa-mālām
āsīnaṁ tarka-mudrayā
kṛtvorau dakṣiṇe savyaṁ
pāda-padmaṁ ca jānuni
bāhuṁ prakoṣṭhe ’kṣa-mālām
āsīnaṁ tarka-mudrayā

Synonyms

Synonyma

kṛtvā — habiendo puesto; ūrau — muslo; dakṣiṇe — al derecho; savyam — el izquierdo; pāda-padmam — pies de loto; ca — y; jānuni — en la rodilla; bāhum — mano; prakoṣṭhe — en el extremo de la mano derecha; akṣa-mālām — cuentas rudrākṣa; āsīnam — sentado; tarka-mudrayā — con el mudrā de la dialéctica.

kṛtvā — položená; ūrau — stehno; dakṣiṇe — na pravém; savyam — levá; pāda-padmam — lotosová noha; ca — a; jānuni — na koleně; bāhum — ruka; prakoṣṭhe — mezi prsty pravé ruky; akṣa-mālām — růženec rudrākṣa; āsīnam — seděl; tarka-mudrayā — s mudrou představující argumentaci.

Translation

Překlad

Tenía la pierna izquierda sobre el muslo derecho, y la mano izquierda posada en el muslo izquierdo. Con la mano derecha sostenía cuentas rudrākṣa. Esta manera de sentarse se denomina vīrāsana. Sentado en esa postura, esgrimía su dedo en actitud argumentativa.

Pán Śiva seděl s levou nohou na pravém stehně a na levém stehně měl položenou levou ruku. V pravé ruce držel růženec rudrākṣa. Byl v pozici zvané vīrāsana a zdviženým prstem zdůrazňoval své argumenty.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: En el sistema de prácticas del aṣṭāṅga-yoga, la manera de sentarse aquí descrita se denomina vīrāsana. La práctica del yoga se divide en ocho etapas: yama, niyama —es decir, las etapas del control y de las reglas y regulaciones—, la práctica de las maneras de sentarse, etc. Además de la postura vīrāsana, hay otras maneras de sentarse, como padmāsana y siddhāsana. Aquel que práctica esas āsanas sin elevarse hasta la posición de comprender a Viṣṇu, la Superalma, no ha alcanzado la etapa perfecta del yoga. El Señor Śiva recibe el nombre de yogīśvara, «el maestro de todos los yogīs», y Kṛṣṇa también recibe el nombre de yogeśvara. Yogīśvara indica que nadie puede superar al Señor Śiva en la práctica del yoga, y yogeśvara indica que nadie puede superar a Kṛṣṇa en perfección yóguica. Otra palabra significativa es tarka-mudrā, que designa el gesto en que el brazo está levantado, la mano semiabierta y el dedo índice extendido. Es un gesto que se usa cuando se trata de convencer al auditorio acerca de algún tema. En realidad se trata de una representación simbólica.

Popsaná pozice se nazývá vīrāsana a je součástí systému aṣṭāṅga-yogy. Tento jógový systém má osm stupňů, počínaje yamou a niyamou (sebeovládáním a dodržováním pravidel a předpisů), po kterých následuje cvičení různých pozic. Kromě pozice vīrāsana existují i další, jako padmāsana a siddhāsana. Cvičení těchto āsan bez realizace Nadduše, Viṣṇua, však nepředstavuje dokonalost yogy. Pánu Śivovi se říká yogīśvara, pán všech yogīnů, a Pán Kṛṣṇa je známý jako yogeśvara. Slovo yogīśvara znamená, že Pána Śivu nemůže nikdo předčit v provozování yogy, a slovo yogeśvara vyjadřuje nepřekonatelnou jógovou dokonalost Kṛṣṇy. Další významné slovo v tomto verši, tarka-mudrā, označuje pozici pozdvihnuté paže s napolo rozevřenou dlaní a zdviženým ukazovákem, což je symbolické gesto, kterým se posluchačům zdůrazňuje určité téma.