Skip to main content

Text 9

Sloka 9

Texto

Verš

arudra-bhāgaṁ tam avekṣya cādhvaraṁ
pitrā ca deve kṛta-helanaṁ vibhau
anādṛtā yajña-sadasy adhīśvarī
cukopa lokān iva dhakṣyatī ruṣā
arudra-bhāgaṁ tam avekṣya cādhvaraṁ
pitrā ca deve kṛta-helanaṁ vibhau
anādṛtā yajña-sadasy adhīśvarī
cukopa lokān iva dhakṣyatī ruṣā

Synonyms

Synonyma

arudra-bhāgam — no habiendo oblaciones para el Señor Śiva; tam — que; avekṣya — ver; ca — y; adhvaram — lugar del sacrificio; pitrā — por su padre; ca — y; deve — al Señor Śiva; kṛta-helanam — habiendo mostrado menosprecio; vibhau — al señor; anādṛtā — sin ser recibida; yajña-sadasi — en la asamblea de sacrificio; adhīśvarī — Satī; cukopa — se puso muy iracunda; lokān — los catorce mundos; iva — como si; dhakṣyatī — quemando; ruṣā — con ira.

arudra-bhāgam — žádné obětiny pro Pána Śivu; tam — to; avekṣya — viděla; ca — a; adhvaram — obětiště; pitrā — od jejího otce; ca — a; deve — Pánu Śivovi; kṛta-helanam — zjevné pohrdání; vibhau — vůči pánovi; anādṛtā — když nebyla přijata; yajña-sadasi — v obětním shromáždění; adhīśvarī — Satī; cukopa — velice se rozzlobila; lokān — čtrnáct světů; iva — jako by; dhakṣyatī — pálila; ruṣā — svým hněvem.

Translation

Překlad

Presente en el recinto del sacrificio, Satī vio que no se estaban ofreciendo oblaciones para su esposo, el Señor Śiva. Luego comprendió que su padre no solo no había invitado al Señor Śiva, sino que además, cuando vio a la excelsa esposa del Señor Śiva, Dakṣa tampoco le dio la bienvenida. Viendo esto, se puso tan iracunda que miró a su padre como si fuese a quemarlo con los ojos.

V obětní aréně Satī viděla, že pro jejího manžela, Pána Śivu, nebyly připravené žádné obětiny. Dále zjistila, že Dakṣa nejenže nepozval Pána Śivu, ale ani nehodlal přijmout ji jakožto urozenou manželku Pána Śivy. To Satī natolik rozzlobilo, že na svého otce pohlédla, jako by ho chtěla očima namístě spálit.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: La ofrenda de oblaciones al fuego mientras se canta el mantra védico svāhā es una ofrenda reverencial dirigida a todos los semidioses, grandes sabios y pitās, incluyendo al Señor Brahmā, el Señor Śiva y el Señor Viṣṇu. La costumbre es que Śiva sea uno de los destinatarios de las ofrendas, pero Satī, mientras se encontraba en el recinto del sacrificio, vio que los brāhmaṇas no pronunciaban el mantra para ofrecer oblaciones al Señor Śiva, namaḥ śivāya svāhā. No lo sentía por ella misma, pues venía dispuesta a correr el riesgo de presentarse en casa de su padre sin haber sido invitada, pero quería ver si su esposo estaba recibiendo el debido respeto o no. Ver a sus familiares, sus hermanas y su madre, no era tan importante; es más, no prestó atención al recibimiento que le brindaron, pues lo que más le preocupaba era que en aquel sacrificio se estaba insultando a su esposo. Cuando se dio cuenta de ello, se irritó muchísimo, y miró a su padre con tanta ira que parecía estar quemando a Dakṣa con los ojos.

Obětinami do ohně za zpěvu védské mantry “svāhā” se uctívají všichni polobozi, velcí mudrci a Pitové, včetně Pána Brahmy, Pána Śivy a Pána Viṣṇua. Śiva je tedy jedním z těch, kterým se obvykle projevuje úcta. Satī si však v obřadní aréně všimla, že brāhmaṇové vynechali mantru “namaḥ śivāya svāhā”, kterou se obětina nabízí Pánu Śivovi. Satī neměla obavy o sebe, neboť byla připravená jít do otcovského domu i bez pozvání. Chtěla se však přesvědčit, zdali jejímu manželovi je, či není prokazována úcta. O setkání se svými sestrami a matkou jí tolik nešlo. Ani nedbala na jejich přivítání; byla především znepokojená tím, že její manžel byl při vykonávání oběti uražen. Když si toho všimla, velice ji to rozzlobilo. Pohlédla na svého otce Dakṣu s takovým hněvem, že to vypadalo, jako kdyby ho svým pohledem spalovala.