Skip to main content

Text 72

Sloka 72

Texto

Verš

garbhe bālye ’py apauṣkalyād
ekādaśa-vidhaṁ tadā
liṅgaṁ na dṛśyate yūnaḥ
kuhvāṁ candramaso yathā
garbhe bālye ’py apauṣkalyād
ekādaśa-vidhaṁ tadā
liṅgaṁ na dṛśyate yūnaḥ
kuhvāṁ candramaso yathā

Palabra por palabra

Synonyma

garbhe — en el vientre; bālye — en la infancia; api — también; apauṣkalyāt — debido a la inmadurez; ekādaśa — los diez sentidos y la mente; vidham — en forma de; tadā — en ese momento; liṅgam — el cuerpo sutil, o ego falso; na — no; dṛśyate — es visible; yūnaḥ — de un joven; kuhvām — durante la noche de luna nueva; candramasaḥ — la luna; yathā — como.

garbhe — v lůně; bālye — v dětství; api — také; apauṣkalyāt — kvůli nezralosti; ekādaśa — deset smyslů a mysl; vidham — v podobě; tadā — tehdy; liṅgam — jemné tělo nebo falešné ego; na — ne; dṛśyate — je viditelné; yūnaḥ — mladíka; kuhvām — v bezměsíčné noci; candramasaḥ — měsíc; yathā — jako.

Traducción

Překlad

En la juventud, los diez sentidos y la mente son completamente visibles. Sin embargo, en el seno materno o en el estado infantil, los órganos de los sentidos y la mente permanecen cubiertos, como la luna llena, que queda cubierta por la oscuridad de la noche de luna nueva.

Když je člověk mladý, všech deset smyslů a mysl je zcela zjevných. V lůně matky a v době dětství však zůstávají smyslové orgány a mysl zahalené, stejně jako úplněk zahaluje tma bezměsíčné noci.

Significado

Význam

Cuando la entidad viviente está dentro del vientre, su cuerpo denso, los diez órganos de los sentidos y la mente no están completamente formados. Por entonces, los objetos de los sentidos no la perturban. En sueños, un joven puede sentir la presencia de una mujer joven, porque sus sentidos están activos. Sin embargo, un bebé o un niño no sueñan con mujeres jóvenes, pues sus sentidos no están completamente formados. En la juventud, los sentidos están activos incluso mientras soñamos; aun sin la presencia de ninguna mujer joven, los sentidos pueden actuar, y puede darse una emisión nocturna de semen. Las actividades de los cuerpos denso y sutil dependen del nivel de madurez a que hayan llegado. Es muy adecuado el ejemplo de la luna. En la noche de luna nueva, la luna llena sigue existiendo con todo su brillo, pero debido a las circunstancias, parece no estar presente. De manera similar, la entidad viviente posee sentidos, pero esos sentidos solo entran en actividad cuando los cuerpos denso y sutil están formados. Los sentidos del cuerpo denso no actuarán sobre el cuerpo sutil mientras no estén bien formados. De la misma manera, la ausencia de deseos en el cuerpo sutil puede impedir el crecimiento del cuerpo denso.

Když je živá bytost v lůně, její hrubé tělo, deset smyslových orgánů a mysl nejsou plně vyvinuté, a proto ji nerozptylují smyslové předměty. Mladý muž se ve snu může setkat s mladou ženou, protože jeho smysly jsou v činnosti. Dítě či chlapec však ve snu mladou ženu nevidí, protože jeho smysly nejsou vyvinuté. V mládí jsou smysly činné i během snění. Mohou jednat i přesto, že žádná mladá žena ve skutečnosti není nablízku, a může dojít k výronu semene (poluci). Činnosti jemného a hrubého těla závisejí na tom, jak vyvinuté jsou podmínky. Příklad měsíce je velmi příhodný. Zářivý úplněk je na nebi i za bezměsíčné noci, ale okolnosti vyvolávají dojem, že tam není. Živá bytost má smysly stále, ale činné začínají být teprve tehdy, když se vyvine hrubé a jemné tělo. Dokud se smysly hrubého těla nevyvinou, nebudou na jemné tělo působit. Stejně tak se bez přítomnosti tužeb v jemném těle nemusí hrubé tělo vyvíjet.