Skip to main content

Text 30

Sloka 30

Texto

Verš

athāsmin bhagavān vainyaḥ
prajānāṁ vṛttidaḥ pitā
nivāsān kalpayāṁ cakre
tatra tatra yathārhataḥ
athāsmin bhagavān vainyaḥ
prajānāṁ vṛttidaḥ pitā
nivāsān kalpayāṁ cakre
tatra tatra yathārhataḥ

Palabra por palabra

Synonyma

atha — de ese modo; asmin — en el planeta Tierra; bhagavān — la Personalidad de Dios; vainyaḥ — hijo de Vena; prajānām — de los ciudadanos; vṛttidaḥ — que da empleo; pitā — un padre; nivāsān — residencias; kalpayām — adecuadas; cakre — hizo; tatra tatra — aquí y allá; yathā — como; arhataḥ — deseables, adecuadas.

atha — takto; asmin — na této planetě Zemi; bhagavān — Osobnost Božství; vainyaḥ — syn Veny; prajānām — obyvatel; vṛttidaḥ — který dává zaměstnání; pitā — otec; nivāsān — sídla; kalpayām — vhodná; cakre — činí; tatra tatra — tu a tam; yathā — jak; arhataḥ — žádoucí, vhodné.

Traducción

Překlad

El rey Pṛthu era como un padre para todos los ciudadanos del estado. Todos podían ver que él se ocupaba en procurarles el debido sustento y el empleo adecuado para su subsistencia. Después de nivelar la superficie del globo, señaló una serie de lugares que consideró adecuados como zonas de residencia.

Ke všem občanům státu se král Pṛthu choval jako otec a dával jim prostředky k životu a náležitá zaměstnání. Poté, co zarovnal povrch Země, vybral podle potřeby různá místa pro obytné budovy.