Skip to main content

Text 4

Sloka 4

Texto

Verš

prakṛtyā viṣamā devī
kṛtā tena samā katham
tasya medhyaṁ hayaṁ devaḥ
kasya hetor apāharat
prakṛtyā viṣamā devī
kṛtā tena samā katham
tasya medhyaṁ hayaṁ devaḥ
kasya hetor apāharat

Palabra por palabra

Synonyma

prakṛtyā — por naturaleza; viṣamā — no llana; devī — la Tierra; kṛtā — fue hecha; tena — por él; samā — llana; katham — cómo; tasya — su; medhyam — destinado a ser ofrecido en el sacrificio; hayam — caballo; devaḥ — el semidiós Indra; kasya — por qué; hetoḥ — razón; apāharat — robó.

prakṛtyā — přirozeně; viṣamā — nerovná; devī — Země; kṛtā — byla učiněna; tena — jím; samā — rovinou; katham — jak; tasya — jeho; medhyam — určeného k obětování; hayam — koně; devaḥ — polobůh Indra; kasya — z jakého; hetoḥ — důvodu; apāharat — ukradl.

Traducción

Překlad

La superficie de la Tierra es por naturaleza baja en algunos lugares y alta en otros. ¿Cómo niveló el rey Pṛthu esa superficie?, y ¿por qué robó Indra, el rey del cielo, el caballo destinado al sacrificio?

Povrch Země je na některých místech přirozeně snížený a na jiných vyvýšený. Jak ho král Pṛthu zarovnal a proč král nebes Indra ukradl koně určeného pro oběť?