Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Texto

Verš

tvaṁ khalv oṣadhi-bījāni
prāk sṛṣṭāni svayambhuvā
na muñcasy ātma-ruddhāni
mām avajñāya manda-dhīḥ
tvaṁ khalv oṣadhi-bījāni
prāk sṛṣṭāni svayambhuvā
na muñcasy ātma-ruddhāni
mām avajñāya manda-dhīḥ

Palabra por palabra

Synonyma

tvam — tú; khalu — ciertamente; oṣadhi — de hierbas, plantas y cereales; bījāni — las semillas; prāk — en el pasado; sṛṣṭāni — creadas; svayambhuvā — por el Señor Brahmā; na — no; muñcasi — entregas; ātma-ruddhāni — ocultas en tu interior; mām — a mí; avajñāya — desobedeciendo; manda-dhīḥ — poco inteligente.

tvam — ty; khalu — jistě; oṣadhi — bylin, rostlin a obilí; bījāni — semena; prāk — původně; sṛṣṭāni — stvořená; svayambhuvā — Pánem Brahmou; na — ne; muñcasi — dáváš; ātma-ruddhāni — skrytá v tobě; mām — mě; avajñāya — neposloucháš; manda-dhīḥ — méně inteligentní.

Traducción

Překlad

Has perdido la inteligencia hasta tal punto que, a pesar de mis órdenes, no entregas las semillas de las hierbas y cereales que Brahmā creó en el pasado, y que ahora ocultas en tu interior.

Svou inteligenci jsi ztratila do té míry, že navzdory mým pokynům nevydáváš semena bylin a obilí, která původně stvořil Brahmā a která nyní v sobě skrýváš.

Significado

Význam

Mientras creaba los planetas del universo, el Señor Brahmā creó también las semillas de los diversos cereales, hierbas, plantas y árboles. Cuando de las nubes cae suficiente agua, esas semillas maduran y producen frutas, cereales, verduras, etc. Con su ejemplo, Pṛthu Mahārāja señala que, siempre que haya escasez en la producción de alimentos, el jefe del estado debe tomar las medidas necesarias para ver la razón de esa insuficiencia y corregir la situación.

Zároveň se všemi planetami ve vesmíru Pán Brahmā stvořil také semena různých druhů obilí, bylin, obyčejných rostlin a stromů. Když mraky poskytují dostatečný déšť, semena dozrávají a plodí ovoce, obilí, zeleninu atd. Pṛthu Mahārāja svým osobním příkladem ukazuje, že kdykoliv nastane nedostatek potravy, hlavní představitel vlády má zjistit, proč k tomu došlo a co je třeba udělat pro nápravu situace.