Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Texto

Verš

māṁ vipāṭyājarāṁ nāvaṁ
yatra viśvaṁ pratiṣṭhitam
ātmānaṁ ca prajāś cemāḥ
katham ambhasi dhāsyasi
māṁ vipāṭyājarāṁ nāvaṁ
yatra viśvaṁ pratiṣṭhitam
ātmānaṁ ca prajāś cemāḥ
katham ambhasi dhāsyasi

Palabra por palabra

Synonyma

mām — a mí; vipāṭya — haciendo pedazos; ajarām — muy sólida; nāvam — barca; yatra — donde; viśvam — todo lo que existe en el mundo; pratiṣṭhitam — se sostiene; ātmānam — tú mismo; ca — y; prajāḥ — tus súbditos; ca — también; imāḥ — todos esos; katham — cómo; ambhasi — en el agua; dhāsyasi — sostendrás.

mām — mě; vipāṭya — když rozbiješ na kousky; ajarām — velice pevnou; nāvam — loď; yatra — kde; viśvam — všechny věci světa; pratiṣṭhitam — spočívají; ātmānam — sebe; ca — a; prajāḥ — své poddané; ca — také; imāḥ — ty všechny; katham — jak; ambhasi — ve vodě; dhāsyasi — udržíš.

Traducción

Překlad

La Tierra en forma de vaca continuó: Mi querido rey, soy como una sólida barca que sostiene todo lo que existe en el mundo. Si me haces pedazos, ¿qué protección darás a tus súbditos? Tanto tú como ellos, se ahogarán.

Země v podobě krávy pokračovala: Můj drahý králi, jsem jako pevná loď a spočívají na mně všechny věci světa. Když mě rozbiješ na kousky, jak ochráníš sebe a své poddané před utonutím?

Significado

Význam

Por debajo de todo el sistema planetario se encuentra el agua garbha. El Señor Viṣṇu está acostado en esa agua garbha, y de Su abdomen brota un tallo de loto, que sostiene todos los planetas en el aire. Si un planeta es destruido, tiene que caer al agua de garbha. Por esa razón, la Tierra advirtió al rey de que no ganaría nada destruyéndola. En efecto, ¿cómo impediría que sus súbditos y él mismo se ahogasen en el agua garbha? En otras palabras, el espacio exterior puede compararse a un océano de aire, en el que todos los planetas flotan como las barcas o las islas en el mar. A veces a los planetas se les da el nombre de dvīpa, «islas», y otras veces se dice que son barcas. De este modo, la Tierra en forma de vaca da una explicación parcial de la manifestación cósmica.

Pod celým planetárním systémem se nachází voda garbha. Na ní leží Pán Viṣṇu, z Jehož pupku vyrůstá lotos, a všechny planety ve vesmíru se vznášejí ve vzduchu, udržovány jeho stonkem. Když je nějaká planeta zničena, musí spadnout do vody garbha. Země proto krále Pṛthua varovala, že jejím zničením nic nezíská. Jak by ochránil sám sebe a své občany před utonutím ve vodě garbha? Jinými slovy, meziplanetární prostor lze přirovnat k oceánu vzduchu, v němž každá planeta plave stejně jako loď nebo ostrov v oceánu. Někdy se planety označují jako ostrovy (dvīpa) a někdy jako lodě. Tímto podává Země v podobě krávy částečné vysvětlení vesmírného projevu.