Skip to main content

Text 17

Sloka 17

Texto

Verš

loke nāvindata trāṇaṁ
vainyān mṛtyor iva prajāḥ
trastā tadā nivavṛte
hṛdayena vidūyatā
loke nāvindata trāṇaṁ
vainyān mṛtyor iva prajāḥ
trastā tadā nivavṛte
hṛdayena vidūyatā

Palabra por palabra

Synonyma

loke — en los tres mundos; na — no; avindata — podía obtener; trāṇam — alivio; vainyāt — de las manos del hijo del rey Vena; mṛtyoḥ — de la muerte; iva — como; prajāḥ — los hombres; trastā — sintiendo gran temor; tadā — en ese momento; nivavṛte — se volvió; hṛdayena — en el corazón; vidūyatā — muy afligida.

loke — ve třech světech; na — ne; avindata — mohla získat; trāṇam — osvobození; vainyāt — z rukou syna krále Veny; mṛtyoḥ — od smrti; iva — jako; prajāḥ — lidé; trastā — s velkým strachem; tadā — tehdy; nivavṛte — obrátila se; hṛdayena — v srdci; vidūyatā — velice zarmoucená.

Traducción

Překlad

Tal como un hombre no puede escapar de las crueles manos de la muerte, la Tierra en forma de vaca no podía escapar de las manos del hijo de Vena. Finalmente, llena de temor y con el corazón afligido, la Tierra, sintiéndose desamparada, se volvió hacia el rey.

Stejně jako člověk nemůže uniknout krutým spárům smrti, Země v podobě krávy nemohla uniknout rukám Venova syna. Se strachem a zarmouceným srdcem se nakonec na krále bezmocně obrátila.