Skip to main content

Text 14

Sloka 14

Texto

Verš

pravepamānā dharaṇī
niśāmyodāyudhaṁ ca tam
gauḥ saty apādravad bhītā
mṛgīva mṛgayu-drutā
pravepamānā dharaṇī
niśāmyodāyudhaṁ ca tam
gauḥ saty apādravad bhītā
mṛgīva mṛgayu-drutā

Palabra por palabra

Synonyma

pravepamānā — temblar; dharaṇī — la Tierra; niśāmya — al ver; udāyudham — que había tomado su arco y sus flechas; ca — también; tam — al rey; gauḥ — una vaca; satī — sintiéndose; apādravat — comenzó a huir; bhītā — muy asustado de; mṛgī iva — como un venado; mṛgayu — por un cazador; drutā — siendo seguido.

pravepamānā — chvěla se; dharaṇī — Země; niśāmya — když viděla; udāyudham — že vzal svůj luk a šíp; ca — také; tam — král; gauḥ — krávou; satī — stala se; apādravat — začala utíkat; bhītā — s velkým strachem; mṛgī iva — jako jelen; mṛgayu — lovcem; drutā — pronásledovaný.

Traducción

Překlad

Cuando vio que el rey Pṛthu había armado su arco y se disponía a matarla de un flechazo, la Tierra sintió mucho temor y comenzó a temblar. Entonces salió huyendo, como un venado que corre velozmente ante el acoso de un cazador. Temerosa del rey Pṛthu, adoptó la forma de una vaca y salió corriendo.

Jakmile Země uviděla, že král Pṛthu vzal svůj luk a šíp, aby ji zabil, roztřásla se strachy. Přijala podobu krávy a začala prchat jako jelen, který velice rychle utíká, když ho pronásleduje lovec.

Significado

Význam

Tal como una madre produce tanto hijos varones como niñas, el vientre de la madre Tierra produce toda clase de entidades vivientes que tienen distintas formas. De este modo, la madre Tierra puede adoptar infinidad de formas. Esta vez, para escapar de la ira del rey Pṛthu, adoptó la forma de una vaca. La madre Tierra consideró prudente adoptar esa forma para escapar de las flechas del rey, pues nunca se debe matar a una vaca. Sin embargo, el rey Pṛthu pudo entender su ardid, de manera que no dejó de acosar a la Tierra en forma de vaca.

Stejně jako matka rodí různé děti, mužského i ženského pohlaví, lůno matky Země vydává veškeré druhy živých bytostí s různými podobami, a proto i ona sama může přijmout nesčetně mnoho podob. Tentokrát na sebe vzala podobu krávy, neboť se chtěla vyhnout hněvu krále Pṛthua. Jelikož se kráva nesmí nikdy zabít, matka Země si myslela, že ji tato podoba uchrání před jeho šípy. Král Pṛthu však prohlédl její záměr a nepřestal ji pronásledovat.