Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Texto

Verš

dehinām ātmavat-preṣṭhaḥ
suhṛdāṁ nandi-vardhanaḥ
mukta-saṅga-prasaṅgo ’yaṁ
daṇḍa-pāṇir asādhuṣu
dehinām ātmavat-preṣṭhaḥ
suhṛdāṁ nandi-vardhanaḥ
mukta-saṅga-prasaṅgo ’yaṁ
daṇḍa-pāṇir asādhuṣu

Palabra por palabra

Synonyma

dehinām — a todas las entidades vivientes que tienen cuerpo; ātma-vat — como a sí mismo; preṣṭhaḥ — considerando queridas; suhṛdām — de sus amigos; nandi-vardhanaḥ — aumentar los placeres; mukta-saṅga — con personas libres de toda contaminación material; prasaṅgaḥ — íntimamente relacionado; ayam — este rey; daṇḍa-pāṇiḥ — la mano del castigo; asādhuṣu — para los delincuentes.

dehinām — všechny vtělené živé bytosti; ātma-vat — jako sebe samého; preṣṭhaḥ — považovat za drahé; suhṛdām — svých přátel; nandi-vardhanaḥ — zvětšovat radost; mukta-saṅga — s těmi, kdo se zbavili všeho hmotného znečištění; prasaṅgaḥ — důvěrně se stýkat; ayam — tento král; daṇḍa-pāṇiḥ — trestající ruka; asādhuṣu — pro zločince.

Traducción

Překlad

El rey sentirá el mismo afecto por todas las entidades vivientes corporificadas que por su propio ser, y siempre hará aumentar los placeres de sus amigos. Tendrá amistad íntima con personas liberadas, y para los impíos, será la mano con que recibirán castigo.

Všechny vtělené živé bytosti bude považovat za stejně drahé jako své vlastní já a zapřičiní neustále rostoucí radost svých přátel. Bude se důvěrně stýkat s osvobozenými osobami a bude trestající rukou pro všechny bezbožné.

Significado

Význam

La palabra dehinām se refiere a los que están en un cuerpo. Las entidades vivientes tienen un cuerpo en distintas formas de vida, hasta un total de 8 400 000 especies. En sus tratos, el rey no hacía diferencia entre él mismo y todas las demás entidades vivientes. Sin embargo, en la era actual, los supuestos reyes y presidentes no tratan a las demás entidades vivientes como a sí mismos. La mayoría son comedores de carne; los hay también que, aunque no comen carne y se presentan como personas muy religiosas y piadosas, permiten la matanza de vacas en sus países. Esos jefes de estado pecaminosos nunca pueden ser verdaderamente populares. Otra palabra significativa en este verso es mukta-saṅga-prasaṅgaḥ, que indica que el rey siempre se relacionaba con personas liberadas.

Slovo dehinām označuje živé bytosti vtělené do různých podob, kterých je celkem 8 400 000 druhů. Se všemi král jednal stejně jako se sebou samotným. V současném věku se ovšem takzvaní králové a prezidenti ke všem ostatním živým bytostem tímto způsobem nechovají. Většina z nich se živí masem a i ti, kteří maso nejedí a vydávají se za velice zbožné, dovolují ve svém státě zabíjet krávy ve velkém. Takoví hříšní představitelé státu nemohou být ve skutečnosti nikdy populární. Další významný výraz v tomto verši je mukta-saṅga-prasaṅgaḥ, který vyjadřuje, že se král stále stýkal s osvobozenými osobami.