Skip to main content

Text 6

Sloka 6

Texto

Verš

eṣa sākṣād dharer aṁśo
jāto loka-rirakṣayā
iyaṁ ca tat-parā hi śrīr
anujajñe ’napāyinī
eṣa sākṣād dharer aṁśo
jāto loka-rirakṣayā
iyaṁ ca tat-parā hi śrīr
anujajñe ’napāyinī

Palabra por palabra

Synonyma

eṣaḥ — este varón; sākṣāt — directamente; hareḥ — de la Suprema Personalidad de Dios; aṁśaḥ — representante parcial; jātaḥ — nacido; loka — el mundo entero; rirakṣayā — con deseo de proteger; iyam — esta mujer; ca — también; tat-parā — muy apegada a él; hi — ciertamente; śrīḥ — la diosa de la fortuna; anujajñe — nació; anapāyinī — inseparable.

eṣaḥ — tento muž; sākṣāt — přímo; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; aṁśaḥ — částečné zastoupení; jātaḥ — narozený; loka — celý svět; rirakṣayā — s touhou chránit; iyam — tato žena; ca — také; tat-parā — k němu velice připoutaná; hi — jistě; śrīḥ — bohyně štěstí; anujajñe — narodila se; anapāyinī — neoddělitelná.

Traducción

Překlad

A fin de proteger a la población del mundo, la Suprema Personalidad de Dios ha hecho Su advenimiento en esta forma del rey Pṛthu por medio de una parte de Su potencia. La diosa de la fortuna es la compañera constante del Señor, y ha adoptado la encarnación parcial de Arci para ser la reina del rey Pṛthu.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se zjevil prostřednictvím části Své energie v podobě krále Pṛthua, aby chránil lidi tohoto světa. Bohyně štěstí je stálou společnicí Pána, a proto se částečně inkarnovala jako Arci, aby se stala královnou Mahārāje Pṛthua.

Significado

Význam

En el Bhagavad-gītā el Señor dice que ante toda manifestación extraordinaria de poder, se debe entender que la Suprema Personalidad de Dios está presente en una determinada representación parcial. Hay infinidad de personalidades con esta característica, pero no todas ellas son directamente expansiones viṣṇu-tattva plenarias del Señor. Muchas entidades vivientes pertenecen a la categoría de las śakti-tattvas. Esas encarnaciones, dotadas de poder con determinados propósitos, reciben el nombre de śaktyāveśa-avatāras. El rey Pṛthu era uno de esos śaktyāveśa-avatāras del Señor, y su esposa, Arci, era un śaktyāveśa-avatāra de la diosa de la fortuna.

V Bhagavad-gītě Pán říká, že vždy, když vidíme nějakou neobyčejnou moc, měli bychom vědět, že se jedná o určité částečné zastoupení Nejvyšší Osobnosti Božství. Existuje nesčetně mnoho takových osobností, ale ne všechny jsou přímo úplné expanze Pána, viṣṇu-tattva. Mnoho živých bytostí patří do kategorie śakti-tattva. Tyto inkarnace, zplnomocněné pro zvláštní účely, se nazývají śaktyāveśa-avatārové. Právě takovým śaktyāveśa-avatārem Pána byl král Pṛthu a Arci, jeho manželka, byla śaktyāveśa-avatārem bohyně štěstí.