Skip to main content

Text 47

Sloka 47

Texto

Verš

evaṁ sa nirviṇṇa-manā nṛpo gṛhān
niśītha utthāya mahodayodayāt
alabdha-nidro ’nupalakṣito nṛbhir
hitvā gato vena-suvaṁ prasuptām
evaṁ sa nirviṇṇa-manā nṛpo gṛhān
niśītha utthāya mahodayodayāt
alabdha-nidro ’nupalakṣito nṛbhir
hitvā gato vena-suvaṁ prasuptām

Synonyms

Synonyma

evam — de este modo; saḥ — él; nirviṇṇa-manāḥ — con una mentalidad indiferente; nṛpaḥ — el rey Aṅga; gṛhāt — del hogar; niśīthe — en la oscuridad de la noche; utthāya — levantarse; mahā-udaya-udayāt — opulento por las bendiciones de las grandes almas; alabdha-nidraḥ — sin sentir sueño; anupalakṣitaḥ — sin ser visto; nṛbhiḥ — por la gente en general; hitvā — abandonando; gataḥ — se fue; vena-suvam — a la madre de Vena; prasuptām — profundamente dormida.

evam — takto; saḥ — on; nirviṇṇa-manāḥ — lhostejný v mysli; nṛpaḥ — král Aṅga; gṛhāt — z domova; niśīthe — uprostřed noci; utthāya — vstal; mahā-udaya-udayāt — bohatý díky požehnáním velkých duší; alabdha-nidraḥ — nemohl spát; anupalakṣitaḥ — neviděný; nṛbhiḥ — obyčejnými lidmi; hitvā — vzdal se; gataḥ — odešel; vena-suvam — matka Veny; prasuptām — když tvrdě spala.

Translation

Překlad

Pensando de este modo, el rey Aṅga pasaba las noches en vela. Llegó a sentir una absoluta indiferencia por la vida familiar. Por esa razón, una noche se levantó de la cama en medio de la oscuridad, y abandonó a la madre de Vena [su esposa], que dormía profundamente. Abandonó toda la atracción que sentía por las grandes opulencias de su reino, y sin que nadie lo viese, en silencio, abandonó su hogar y su opulencia, y partió hacia el bosque.

Králi Aṅgovi tyto myšlenky nedaly v noci spát a život hospodáře ho zcela přestal zajímat. Jednou proto uprostřed noci vstal z postele a opustil Venovu matku (svou manželku), která tvrdě spala. Vzdal se všech pout ke svému bohatému království, nikým neviděn tiše opustil svůj domov a bohatství a vydal se do lesa.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: En este verso, la palabra mahodayodayāt indica que una persona adquiere opulencia por las bendiciones de una gran alma; sin embargo, el hecho de que esa persona abandone el apego a la riqueza material, debe considerarse una bendición aún mayor por parte de las grandes almas. Abandonar su opulento reino y a su joven y fiel esposa no era tarea fácil para el rey; ciertamente, poder abandonar ese apego y marcharse al bosque sin ser visto por nadie, fue una gran bendición de la Suprema Personalidad de Dios. Hay muchos ejemplos de grandes almas que abandonaron el hogar de ese modo, en la oscuridad de la noche, renunciando al apego por el hogar, la esposa y el dinero.

Slovo mahodayodayāt znamená, že požehnáním velkých duší člověk získá hmotné bohatství. Ještě větším požehnáním velkých duší však je, když se dokážeme vzdát připoutanosti k hmotnému majetku. Pro krále nebylo nijak snadné vzdát se svého bohatého království a mladé, věrné manželky, ale nepochybně dostal velké požehnání od Nejvyšší Osobnosti Božství, takže se dokázal zbavit svých hmotných pout a nikým neviděn odejít do lesa. Je mnoho příkladů velkých duší, které se vzdaly připoutanosti k domovu, manželce a penězům a odešly uprostřed noci.