Skip to main content

Text 47

Sloka 47

Texto

Verš

mahattvam icchatāṁ tīrthaṁ
śrotuḥ śīlādayo guṇāḥ
yatra tejas tad icchūnāṁ
māno yatra manasvinām
mahattvam icchatāṁ tīrthaṁ
śrotuḥ śīlādayo guṇāḥ
yatra tejas tad icchūnāṁ
māno yatra manasvinām

Palabra por palabra

Synonyma

mahattvam — grandeza; icchatām — para los que desean; tīrtham — el proceso; śrotuḥ — del que escucha; śīla-ādayaḥ — carácter noble, etc.; guṇāḥ — cualidades; yatra — en la cual; tejaḥ — valor; tat — esa; icchūnām — para los que desean; mānaḥ — adoración; yatra — en la cual; manasvinām — para hombres reflexivos.

mahattvam — velikost; icchatām — pro ty, kdo chtějí; tīrtham — postup; śrotuḥ — naslouchající; śīla-ādayaḥ — vznešený charakter atd.; guṇāḥ — vlastnosti; yatra — ve kterém; tejaḥ — moc; tat — ta; icchūnām — pro ty, kdo si přejí; mānaḥ — oslavování; yatra — ve kterém; manasvinām — pro chytré lidi.

Traducción

Překlad

Todo el que escuche esta narración de la vida de Dhruva Mahārāja adquiere las mismas cualidades gloriosas que él. Todo el que desee grandeza, valor o influencia, tiene aquí el proceso para obtenerlas, y los hombres reflexivos que deseen adoración, encuentran aquí los medios adecuados.

Každý, kdo naslouchá vyprávění o Dhruvovi Mahārājovi, získá stejně ušlechtilé vlastnosti jako on. Pro toho, kdo touží po vyniknutí, moci a síle, je to způsob, jak toho dosáhnout, a chytří lidé, kteří chtějí být oslavováni, v něm naleznou vhodný prostředek.

Significado

Význam

En el mundo material, todos buscan ganancias, respetabilidad y buena reputación; todos desean la posición más gloriosa, y todos desean escuchar acerca de las grandes cualidades de personas excelsas. Todas las ambiciones que son el objeto de los deseos de personas eminentes se pueden satisfacer con la simple lectura y comprensión de la narración de las actividades de Dhruva Mahārāja.

Každý v hmotném světě touží po zisku, úctě a slávě a každý by chtěl mít co nejvyšší postavení. Každý chce také poslouchat o ušlechtilých vlastnostech vznešených osob. Všechna přání, která mohou mít velké osobnosti, lze splnit pouhým čtením a pochopením vyprávění o činnostech Dhruvy Mahārāje.