Skip to main content

Text 53

Sloka 53

Texto

Verš

yayor janmany ado viśvam
abhyanandat sunirvṛtam
manāṁsi kakubho vātāḥ
praseduḥ sarito ’drayaḥ
yayor janmany ado viśvam
abhyanandat sunirvṛtam
manāṁsi kakubho vātāḥ
praseduḥ sarito ’drayaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

yayoḥ — ambos (Nara y Nārāyaṇa); janmani — con ocasión del advenimiento; adaḥ — ese; viśvam — universo; abhyanandat — se alegró; su-nirvṛtam — lleno de júbilo; manāṁsi — las mentes de todos; kakubhaḥ — las direcciones; vātāḥ — el aire; praseduḥ — se volvieron agradables; saritaḥ — los ríos; adrayaḥ — las montañas.

yayoḥ — oba (Nara a Nārāyaṇa); janmani — při jejich zjevení; adaḥ — to; viśvam — vesmír; abhyanandat — rozveselil se; su-nirvṛtam — plná radosti; manāṁsi — mysl každého; kakubhaḥ — směry; vātāḥ — vzduch; praseduḥ — byl příjemný; saritaḥ — řeky; adrayaḥ — hory.

Traducción

Překlad

Con ocasión del advenimiento de Nara-Nārāyaṇa, el mundo entero se llenó de júbilo. Todas las mentes se tranquilizaron, y de este modo, en todas direcciones, el aire, los ríos y las montañas se volvieron agradables.

Při zjevení Nara-Nārāyaṇa se celý svět radoval. Mysl každého naplnil mír a ve vzduchu, v řekách i na horách zavládla příjemná atmosféra.