Skip to main content

Text 2

2

Texto

Текст

rūpaṁ yad etad avabodha-rasodayena
śaśvan-nivṛtta-tamasaḥ sad-anugrahāya
ādau gṛhītam avatāra-śataika-bījaṁ
yan-nābhi-padma-bhavanād aham āvirāsam
рӯпам̇ йад етад авабодга-расодайена
ш́аш́ван-нівр̣тта-тамасах̣ сад-ануґраха̄йа
а̄дау ґр̣хітам авата̄ра-ш́атаіка-біджам̇
йан-на̄бгі-падма-бгавана̄д ахам а̄віра̄сам

Synonyms

Послівний переклад

rūpam — forma; yat — la cual; etat — esa; avabodha-rasa — de Tu potencia interna; udayena — con la manifestación; śaśvat — para siempre; nivṛtta — libre de; tamasaḥ — contaminación material; sat-anugrahāya — por el bien de los devotos; ādau — original en la energía creativa de la materia; gṛhītam — aceptó; avatāra — de encarnaciones; śata-eka-bījam — la causa raíz de cientos; yat — aquello que; nābhi-padma — la flor de loto umbilical; bhavanāt — del hogar; aham — yo; āvirāsam — generado.

рӯпам  —  форма; йат  —  що; етат  —  ця; авабодга-раса  —  з Твоєї внутрішньої енерґії; удайена  —  з проявом; ш́аш́ват  —  вічно; нівр̣тта  —  вільна; тамасах̣  —  від матеріального забрудення; сат-ануґраха̄йа  —  задля відданих; а̄дау  —  джерело твірної матеріальної енерґії; ґр̣хітам  —  прийняв; авата̄ра  —  втілень; ш́ата-ека-біджам  —  одна корінна причина сотень; йат  —  що; на̄бгі-падма  —  лотос, який росте з пупа; бгавана̄т  —  з домівки; ахам  —  я; а̄віра̄сам  —  народжений.

Translation

Переклад

La forma que yo veo está eternamente libre de la contaminación material, y, como una manifestación de la potencia interna, ha aparecido para otorgar misericordia a los devotos. Esta encarnación es el origen de muchas otras encarnaciones, y yo he nacido de la flor de loto que crece de Tu hogar umbilical.

Образ, який я споглядаю, вічно вільний від дотику матеріальної скверни. Цей образ проявлений внутрішньою енерґією, для того щоб дарувати милість відданих. Це втілення    —    джерело численних інших втілень, і я теж народжуюся на лотосі, що виростає з оселі Твого пупа.

Purport

Коментар

SIGNIFICADO: Las tres deidades, Brahmā, Viṣṇu y Maheśvara (Śiva), los directores administrativos de las tres modalidades de la naturaleza material (pasión, bondad e ignorancia), se generan de Garbhodakaśāyī Viṣṇu, a quien Brahmā describe aquí. De Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu Se expanden muchas encarnaciones Viṣṇu en diferentes eras durante la manifestación cósmica. Se expanden únicamente para la felicidad trascendental de los devotos puros. Las encarnaciones de Viṣṇu, que aparecen en diferentes eras y momentos, nunca han de compararse con las almas condicionadas. Los viṣṇu-tattvas no han de compararse con deidades como Brahmā y Śiva, ni tampoco se encuentran estas en el mismo nivel. Cualquiera que los equipare recibe el nombre de pāṣaṇḍī, infiel. Tamasaḥ, que se menciona aquí, es la naturaleza material, y la naturaleza espiritual tiene una existencia completamente separada de tamaḥ. Por lo tanto, la naturaleza espiritual recibe el nombre de avabodha-rasa, o avarodha-rasa. Avarodha significa: «aquello que anula por completo». En la Realidad Trascendental no hay posibilidad alguna de contacto material por ningún medio. Brahmā es el primer ser viviente, y, por consiguiente, menciona su nacimiento a partir de la flor de loto que se genera del abdomen de Garbhodakaśāyī Viṣṇu.

ПОЯСНЕННЯ: Всі три божества    —    Брахма, Вішну і Махешвара (Шіва), що керують трьома ґунамиматеріальної природи (страстю, добром і невіглаством),    —    з’являються на світ із Ґарбгодакашаї Вішну, якого тут описує Брахма. З Кшіродакашаї Вішну в різні періоди існування проявленого космосу з’являється багато інших втілень Вішну. Господь поширює Себе в Них тільки задля того, щоб дарувати трансцендентне щастя Своїм чистим відданим. Втілення Вішну, які приходять за різних часів та епох, ніколи не можна рівняти до зумовлених душ. Вішну-таттви не можна рівняти до таких божеств, як Брахма і Шіва, бо вони належать до різних категорій. Того, хто ставить їх на один рівень, вважають за пашанді, тобто за безбожника.

Слово тамасах̣ у цьому вірші стосується до матеріальної природи. Духовна природа існує цілковито відокремлено від тамасу. Тому духовну природу називають авабодга-раса або авародга-расаАвародга означає «те, що цілковито усуває». У царстві Трансцендентності відсутня будь-яка можливість дотику матерії.

Брахма    —    це перша жива істота, і тому він пояснює, що народився на лотосі, який росте із живота Ґарбгодакашаї Вішну.