Skip to main content

Text 39

39

Texto

Текст

ato bhagavato māyā
māyinām api mohinī
yat svayaṁ cātma-vartmātmā
na veda kim utāpare
ато бгаґавато ма̄йа̄
ма̄йіна̄м апі мохіні
йат свайам̇ ча̄тма-вартма̄тма̄
на веда кім ута̄паре

Synonyms

Послівний переклад

ataḥ — por lo tanto; bhagavataḥ — divinas; māyā — potencias; māyinām — de los malabaristas; api — incluso; mohinī — encantador; yat — aquello que; svayam — personalmente; ca — también; ātma-vartma — que goza de autosuficiencia; ātmā — el ser; na — no; veda — conoce; kim — qué; uta — decir de; apare — otros.

атах̣  —  отже; бгаґаватах̣  —  божественна; ма̄йа̄  —  енерґія; ма̄йіна̄м  —  маґів; апі  —  навіть; мохіні  —  зачаровує; йат  —  те, що; свайам  —  особисто; ча  —  також; а̄тма-вартма  —  самодостатній; а̄тма̄  —  Сам; на  —  не; веда  —  знає; кім  —  що; ута  —  казати; апаре  —  за інших.

Translation

Переклад

La maravillosa potencia de la Suprema Personalidad de Dios es desconcertante incluso para los malabaristas. Ese poder potencial es desconocido incluso para el Señor, que goza de autosuficiencia, así que es indudablemente desconocido para los demás.

Дивовижна енерґія Верховного Бога-Особи пантеличить навіть володарів чудовторних сил. Навіть самодостатній Господь не знає до кінця могутності Своєї енерґії, тому що вже казати за інших.

Purport

Коментар

SIGNIFICADO: Los filósofos-ranas y pendencieros mundanos de la ciencia y el cálculo matemático puede que no crean en la potencia inconcebible de la Suprema Personalidad de Dios, pero a veces les desconcierta el maravilloso malabarismo del hombre y la naturaleza. A esos malabaristas y magos del mundo terrenal les desconcierta de hecho el malabarismo del Señor en Sus actividades trascendentales, pero tratan de acomodar su confusión diciendo que todo ello es mitología. No obstante, no existe nada imposible o mitológico en la Suprema y Omnipotente Persona. Lo más sorprendente y desconcertante de todo para los pendencieros mundanos consiste en que, mientras ellos permanecen calculando las dimensiones de la ilimitada potencia de la Persona Suprema, los fieles devotos del Señor son liberados del cautiverio del enjaulamiento material, con simplemente apreciar el maravilloso malabarismo del Supremo en el campo práctico. Los devotos del Señor ven la maravillosa destreza que hay en todo aquello con lo que se ponen en contacto en todas las circunstancias del comer, dormir, trabajar, etcétera. Una pequeña fruta de un árbol de los banianos tiene miles de semillas pequeñas, y cada semilla lleva en sí la potencia de otro árbol, que a su vez lleva en sí la potencia de muchos millones de esas frutas, como causas y efectos. Así que los árboles y semillas ocupan a los devotos en meditar en las actividades del Señor, mientras que los pendencieros mundanos desperdician el tiempo en la árida especulación y la invención mental, que son infructuosas tanto en esta vida como en la próxima. A pesar de lo orgullosos que están de su especulación, nunca pueden apreciar las sencillas actividades potenciales del árbol de los banianos. Esa clase de especuladores son unas pobres almas, destinadas a permanecer en la materia perpetuamente.

ПОЯСНЕННЯ: Послідовники «жаб’ячої філософії» і матеріалістичні сперечальники від науки, зі своєю залежністю від математичних розрахунків, не вірять у незбагненну могутність Верховного Бога-Особи, але і їх нерідко збивають з пантелику чудеса творіння людини та природи. Цих фокусників та маґів матеріального світу пантеличать чудеса, які являє у Своїх трансцендентних розвагах Господь, однак, щоб приховати своє замішання, вони проголошують Його розваги міфом. Проте у Верховної Всемогутньої Особи немає нічого міфічного, бо для Нього немає нічого неможливого. Найбільша загадка для світських сперечальників    —    це те, що, поки вони ніяк не дійдуть кінця у своїх намаганнях вирахувати обсяг безмежної могутності Верховної Особи, вірні віддані Господа звільняються із пут матерії, просто схиляючись перед чудесними діяннями Всевишнього, проявленими в щоденному навколишньому житті. Віддані Господа бачать Його неперевершену майстерність в усьому і за всіх обставин: коли вони їдять, сплять, працюють    —    завжди. Невеличкий плід баньяна містить тисячі крихітних насінин, і кожна з них криє в собі могутність цілого дерева, що, своєю чергою, криє в собі силу породжувати мільйони нових плодів, що є одночасно наслідками і причинами. Отак навіть дерева навіюють відданим глибокі думки про діяння Господа, тимчасом як світські сперечальники марнують час на безплідні розумування і умоглядні здогади, які нічого не дають ні в цьому житті, ні в наступному. Хоч як ці умоглядні філософи пишаються своїми міркуваннями, їм несила навіть усвідомити чудесну силу баньяна. Такі філософи-теоретики    —    нещасні душі, яким судилося життя за життям залишатися рабами матерії.