Skip to main content

Text 39

Sloka 39

Texto

Verš

ato bhagavato māyā
māyinām api mohinī
yat svayaṁ cātma-vartmātmā
na veda kim utāpare
ato bhagavato māyā
māyinām api mohinī
yat svayaṁ cātma-vartmātmā
na veda kim utāpare

Synonyms

Synonyma

ataḥ — por lo tanto; bhagavataḥ — divinas; māyā — potencias; māyinām — de los malabaristas; api — incluso; mohinī — encantador; yat — aquello que; svayam — personalmente; ca — también; ātma-vartma — que goza de autosuficiencia; ātmā — el ser; na — no; veda — conoce; kim — qué; uta — decir de; apare — otros.

ataḥ — proto; bhagavataḥ — božské; māyā — energie; māyinām — kouzelníků; api — i; mohinī — okouzlující; yat — to, co; svayam — Osobně; ca — také; ātma-vartma — soběstačný; ātmā — Sám; na — ne; veda — zná; kim — co; uta — říci o; apare — jiných.

Translation

Překlad

La maravillosa potencia de la Suprema Personalidad de Dios es desconcertante incluso para los malabaristas. Ese poder potencial es desconocido incluso para el Señor, que goza de autosuficiencia, así que es indudablemente desconocido para los demás.

Úžasná energie Nejvyšší Osobnosti Božství mate i kouzelníky. Její hranice nezná ani soběstačný Pán, a tím spíše ji neznají ostatní.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: Los filósofos-ranas y pendencieros mundanos de la ciencia y el cálculo matemático puede que no crean en la potencia inconcebible de la Suprema Personalidad de Dios, pero a veces les desconcierta el maravilloso malabarismo del hombre y la naturaleza. A esos malabaristas y magos del mundo terrenal les desconcierta de hecho el malabarismo del Señor en Sus actividades trascendentales, pero tratan de acomodar su confusión diciendo que todo ello es mitología. No obstante, no existe nada imposible o mitológico en la Suprema y Omnipotente Persona. Lo más sorprendente y desconcertante de todo para los pendencieros mundanos consiste en que, mientras ellos permanecen calculando las dimensiones de la ilimitada potencia de la Persona Suprema, los fieles devotos del Señor son liberados del cautiverio del enjaulamiento material, con simplemente apreciar el maravilloso malabarismo del Supremo en el campo práctico. Los devotos del Señor ven la maravillosa destreza que hay en todo aquello con lo que se ponen en contacto en todas las circunstancias del comer, dormir, trabajar, etcétera. Una pequeña fruta de un árbol de los banianos tiene miles de semillas pequeñas, y cada semilla lleva en sí la potencia de otro árbol, que a su vez lleva en sí la potencia de muchos millones de esas frutas, como causas y efectos. Así que los árboles y semillas ocupan a los devotos en meditar en las actividades del Señor, mientras que los pendencieros mundanos desperdician el tiempo en la árida especulación y la invención mental, que son infructuosas tanto en esta vida como en la próxima. A pesar de lo orgullosos que están de su especulación, nunca pueden apreciar las sencillas actividades potenciales del árbol de los banianos. Esa clase de especuladores son unas pobres almas, destinadas a permanecer en la materia perpetuamente.

Žabí filozofové a materialističtí stoupenci vědy a matematických výpočtů možná nevěří v nepochopitelnou moc Nejvyšší Osobnosti Božství, ale přesto jsou někdy zmateni úžasnými kouzly člověka a přírody. Tito kouzelníci a čarodějové hmotného světa jsou ve skutečnosti zmateni kouzlem Pánových transcendentálních činností, ale snaží se zakrýt svůj zmatek tím, že je prohlašují za mytologii. U Nejvyšší Všemocné Osoby ovšem není nic nemožné nebo mytologické. Největší hádankou pro světské filozofy je, že zatímco oni neustále počítají délku a šířku neomezené moci Pána, Jeho upřímní oddaní jsou osvobozeni z hmotného otroctví jednoduše tím, že oceňují úžasná kouzla Nejvyššího na poli praxe. Oddaní Pána vidí Jeho úžasnou zručnost ve všem, s čím kdy přicházejí do styku za všech okolností; když jedí, spí, pracují atd. Malý banyánový plod obsahuje tisíce malých semínek a každé z nich má sílu dalšího stromu, který má opět sílu mnoha milionů takových plodů jakožto příčin a důsledků. Stromy a semínka tedy vedou oddané k meditaci o činnostech Pána, zatímco světští filozofové marní čas suchou spekulací a mentálními výmysly, zbytečnými jak pro tento život, tak pro příští. Přestože jsou pyšní na svoji spekulaci, nikdy nedokáží ocenit jednoduché potenciální schopnosti banyánovníku. Tito spekulanti jsou ubohé duše, navěky odsouzené zůstat v hmotném světě.