Skip to main content

Text 18

18

Texto

Текст

maitreya uvāca
sādhu pṛṣṭaṁ tvayā sādho
lokān sādhv anugṛhṇatā
kīrtiṁ vitanvatā loke
ātmano ’dhokṣajātmanaḥ
маітрейа ува̄ча
са̄дгу пр̣шт̣ам̇ твайа̄ са̄дго
лока̄н са̄дгв ануґр̣хн̣ата̄
кіртім̇ вітанвата̄ локе
а̄тмано ’дгокшаджа̄тманах̣

Synonyms

Послівний переклад

maitreyaḥ uvāca — Śrī Maitreya dijo; sādhu — todo lo bueno; pṛṣṭam — me has preguntado; tvayā — tú; sādho — ¡oh, tú, el bondadoso!; lokān — toda la gente; sādhu anugṛhṇatā — siendo misericordioso con bondad; kīrtim — glorias; vitanvatā — difundiendo; loke — en el mundo; ātmanaḥ — acerca del yo; adhokṣaja — la Realidad Trascendental; ātmanaḥ — mente.

маітрейах̣ ува̄ча  —  Шрі Майтрея сказав; са̄дгу  —  чудово; пр̣шт̣ам  —  запитаний; твайа̄  —  тобою; са̄дго  —  о праведний; лока̄н  —  всіх людей; са̄дгу ануґр̣хн̣ата̄  —  проявляючи доброту і милосердя; кіртім  —  славу; вітанвата̄  —  поширюючи; локе  —  у світі; а̄тманах̣  —  душі; адгокшаджа  —  Трансцендентності; а̄тманах̣  —  розум.

Translation

Переклад

Śrī Maitreya dijo: ¡Oh, Vidura! ¡Toda gloria a ti! Me has preguntado acerca de lo mejor de todo lo bueno, y de esa manera has sido misericordioso tanto con el mundo como conmigo, ya que tu mente está siempre absorta en pensamientos acerca de la Realidad Trascendental.

Шрі Майтрея сказав: Хвала тобі, о Відуро! Твій розум завше занурений в думки про Трансцендентне, і тому, запитавши мене про найвище добро, ти явив милість і до всього світу, і до мене.

Purport

Коментар

SIGNIFICADO: Maitreya Muni, que era experimentado en la ciencia trascendental, podía entender que la mente de Vidura estaba plenamente absorta en la Realidad Trascendental. Adhokṣaja significa aquello que trasciende los límites de la percepción de los sentidos o de la experiencia sensual. El Señor es trascendental a la experiencia de nuestros sentidos, pero Se revela al devoto sincero. Debido a que Vidura estaba siempre absorto en pensar en el Señor, Maitreya podía juzgar el valor trascendental de Vidura. Apreció las valiosas preguntas de Vidura, y, por eso, le dio las gracias con gran honor.

ПОЯСНЕННЯ: Майтрея Муні, мавши великий досвід і знання науки про Трансцендентне, побачив, що розум Відури повністю занурений у Трансцендентність. Адгокшаджа означає «те, що виходить за межі чуттєвого сприйняття чи досвіду». Господь трансцендентний до нашого чуттєвого сприйняття, але Він являє Себе щирому відданому. З того, що Відура був постійно занурений у думки про Господа, Майтрея зрозумів висоту трансцендентного становища Відури. Високо оцінивши вагомі запитання Відури, висловив свою глибоку шану до нього і він подякував йому.