Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Texto

Verš

maitreya uvāca
sādhu pṛṣṭaṁ tvayā sādho
lokān sādhv anugṛhṇatā
kīrtiṁ vitanvatā loke
ātmano ’dhokṣajātmanaḥ
maitreya uvāca
sādhu pṛṣṭaṁ tvayā sādho
lokān sādhv anugṛhṇatā
kīrtiṁ vitanvatā loke
ātmano ’dhokṣajātmanaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Śrī Maitreya dijo; sādhu — todo lo bueno; pṛṣṭam — me has preguntado; tvayā — tú; sādho — ¡oh, tú, el bondadoso!; lokān — toda la gente; sādhu anugṛhṇatā — siendo misericordioso con bondad; kīrtim — glorias; vitanvatā — difundiendo; loke — en el mundo; ātmanaḥ — acerca del yo; adhokṣaja — la Realidad Trascendental; ātmanaḥ — mente.

maitreyaḥ uvāca — Śrī Maitreya řekl; sādhu — vše dobré; pṛṣṭam — jsem otázán; tvayā — tebou; sādho — ó dobrotivý; lokān — všichni lidé; sādhu anugṛhṇatā — projevující milost pro dobro všech; kīrtim — slávu; vitanvatā — šířící; loke — ve světě; ātmanaḥ — vlastního já; adhokṣaja — Transcendence; ātmanaḥ — mysl.

Traducción

Překlad

Śrī Maitreya dijo: ¡Oh, Vidura! ¡Toda gloria a ti! Me has preguntado acerca de lo mejor de todo lo bueno, y de esa manera has sido misericordioso tanto con el mundo como conmigo, ya que tu mente está siempre absorta en pensamientos acerca de la Realidad Trascendental.

Śrī Maitreya řekl: Sláva tobě, ó Viduro! Tážeš se mne na nejvyšší ze všeho dobra, a projevuješ tak milost světu i mně, protože tvoje mysl je neustále pohroužená v myšlenkách na Transcendenci.

Significado

Význam

Maitreya Muni, que era experimentado en la ciencia trascendental, podía entender que la mente de Vidura estaba plenamente absorta en la Realidad Trascendental. Adhokṣaja significa aquello que trasciende los límites de la percepción de los sentidos o de la experiencia sensual. El Señor es trascendental a la experiencia de nuestros sentidos, pero Se revela al devoto sincero. Debido a que Vidura estaba siempre absorto en pensar en el Señor, Maitreya podía juzgar el valor trascendental de Vidura. Apreció las valiosas preguntas de Vidura, y, por eso, le dio las gracias con gran honor.

Maitreya Muni, který byl důkladně obeznámený s vědou o Transcendenci, chápal, že Vidurova mysl byla zcela pohroužena do Transcendence. Adhokṣaja znamená “to, co transcenduje hranice smyslového vnímání a smyslové zkušenosti”. Pán je transcendentální našim smyslovým vjemům, ale zjevuje se upřímným oddaným. Jelikož Vidura byl vždy pohroužen do myšlenek na Pána, Maitreya chápal, že je na vysoké transcendentální úrovni. Vážil si Vidurových cenných otázek a velmi uctivě mu poděkoval.