Skip to main content

Text 23

23

Texto

Текст

vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ
jñānaṁ yad brahma-darśanam
ва̄судеве бгаґаваті
бгакті-йоґах̣ прайоджітах̣
джанайатй а̄ш́у ваіра̄ґйам̇
джн̃а̄нам̇ йад брахма-дарш́анам

Palabra por palabra

Послівний переклад

vāsudeve — a Kṛṣṇa; bhagavati — la Personalidad de Dios; bhakti-yogaḥ — servicio devocional; prayojitaḥ — desempeñado; janayati — produce; āśu — muy pronto; vairāgyam — desapego; jñānam — conocimiento; yat — el cual; brahma-darśanam — autorrealización.

ва̄судеве  —  Крішні; бгаґаваті  —  Богові-Особі; бгакті-йоґах̣  —  віддане служіння; прайоджітах̣  —  виконуване; джанайаті  —  породжує; а̄ш́у  —  дуже швидко; ваіра̄ґйам  —  відреченість; джн̃а̄нам  —  знання; йат  —  яке; брахма-дарш́анам  —  самоусвідомлення.

Traducción

Переклад

Al ocuparse en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa y desempeñar servicio devocional a Kṛṣṇa se hace posible el progreso en el conocimiento y el desapego, así como también en la autorrealización.

Практика свідомості Крішни й віддане служіння Крішні дають можливість швидко розвинути знання та відреченість і досягнути самоусвідомлення.

Significado

Коментар

Gente de escasa inteligencia dice que el bhakti-yoga, el servicio devocional, es para personas no avanzadas en conocimiento trascendental y en renunciación. Pero en la práctica, el que se ocupa en el servicio devocional del Señor con plena conciencia de Kṛṣṇa, no tiene que hacer ningún esfuerzo adicional en busca del desapego, ni tiene que esperar un despertar del conocimiento trascendental. Se dice que el que se ocupa en el servicio devocional del Señor sin desviarse, en realidad, adquiere automáticamente todas las buenas cualidades de los semidioses. No podemos descubrir cómo surgen esas buenas cualidades en el cuerpo del devoto, pero lo cierto es que ocurre. Se da el ejemplo del cazador que sentía placer matando animales y que, después de hacerse devoto, no estaba dispuesto a matar ni a una hormiga. Esa es la naturaleza del devoto.

ПОЯСНЕННЯ: Люди меншого розуму твердять, що бгакті-йоґа, віддане служіння, призначена для людей, які не мають великого трансцендентного знання і відреченості. Однак правда полягає в тому, що людині, яка в повній свідомості Крішни присвячує себе на віддане служіння Крішні, немає потреби окремо розвивати відреченість чи ждати, поки в ній прокинеться трансцендентне знання. Писання проголошують, що в людини, яка непохитно виконує віддане служіння Господу, самі собою розвиваються всі хороші якості півбогів. Зовні не видно, як саме ці достоїнства з’являються в відданого, але це дійсно відбувається. Можна взяти хоча приклад мисливця, який насолоджувався вбивством тварин, але ставши відданим, не бажав убити навіть мурашку. Такі якості відданого.

Los que están muy deseosos de avanzar en conocimiento trascendental pueden ocuparse en servicio devocional puro, sin perder tiempo con la especulación mental. Para llegar a las conclusiones positivas del conocimiento de la Verdad Absoluta, es significativa la palabra brahma-darśanam de este verso. Brahma-darśanam significa entender o comprender cabalmente la Realidad Trascendencia. El que se ocupa en el servicio de Vāsudeva puede comprender verdaderamente lo que es el Brahman. Si el Brahman fuera impersonal, no podría hablarse de darśanam, que significa «ver cara a cara». Darśanam se refiere a ver a la Suprema Personalidad de Dios, Vāsudeva. Para que haya darśanam, tanto el observador como el objeto observado tienen que ser personas. Brahma-darśanam significa que, en cuanto vemos a la Suprema Personalidad de Dios, inmediatamente comprendemos qué es el Brahman impersonal. El devoto no necesita investigaciones adicionales para entender la naturaleza del Brahman. Eso lo confirma también el Bhagavad-gītā: brahma-bhūyāya kalpate: El devoto se convierte de inmediato en un alma autorrealizada en la Verdad Absoluta.

Тому, хто прагне здобути трансцендентне знання, варто вдатися до чистого відданого служіння й не марнувати часу на умоглядні роздуми. Людям, які шукають відчутних досягнень у пізнанні Абсолютної Істини, треба звернути увагу на вжите в цьому вірші слово брахма-дарш́анам. Брахма-дарш́анам означає «пізнання, чи усвідомлення, Трансцендентного». Той, хто служить Ва̄судеві, може реально пізнати Брахман. Якби Брахман був безособистісний, не було б ужито слова дарш́анам, яке означає «побачити на власні очі». Дарш́анам означає, що можна побачити Верховного Бога-Особу, Ва̄судеву. Про дарш́анам не було б ніякої мови, якби і споглядач, і той, кого споглядають, не були особи. Брамха-дарш́анам означає, що, побачивши Верховного Бога-Особу, людина відразу ж пізнає і безособистісний Брахман. Відданому не потрібно окремо досліджувати природу Брахмана. Те саме каже й «Бгаґавад-ґіта»: брахма-бгӯйа̄йа калпате    —    відданий відразу досягає самоусвідомлення і стає душею, яка пізнала Абсолютну Істину.