Skip to main content

Text 1

1

Texto

Текст

śrī-bhagavān uvāca
prakṛti-stho ’pi puruṣo
nājyate prākṛtair guṇaiḥ
avikārād akartṛtvān
nirguṇatvāj jalārkavat
ш́рі-бгаґава̄н ува̄ча
пракр̣ті-стго ’пі пурушо
на̄джйате пра̄кр̣таір ґун̣аіх̣
авіка̄ра̄д акартр̣тва̄н
нірґун̣атва̄дж джала̄ркават

Palabra por palabra

Послівний переклад

śrī-bhagavān uvāca — la Personalidad de Dios dijo; prakṛti-sthaḥ — residiendo en el cuerpo material; api — aunque; puruṣaḥ — la entidad viviente; na — no; ajyate — es influida; prākṛtaiḥ — de la naturaleza material; guṇaiḥ — por las modalidades; avikārāt — por ser inmutable; akartṛtvāt — por estar liberada del sentimiento de propiedad; nirguṇatvāt — por estar libre de la influencia de las cualidades de la naturaleza material; jala — sobre el agua; arkavat — como el sol.

ш́рі-бгаґава̄н ува̄ча  —  Бог-Особа сказав; пракр̣ті-стгах̣  —  перебуваючи в матеріальному тілі; апі  —  хоча; пурушах̣  —  жива істота; на  —  не; аджйате  —  зазнає впливу; пра̄кр̣таіх̣  —  матеріальної природи; ґун̣аіх̣  —  ґунами; авіка̄ра̄т  —  через свободу від змін; акартр̣тва̄т  —  через свободу від почуття власності; нірґун̣атва̄т  —  через свободу від якостей матеріальної природи; джала  —  на воді; аркават  —  як сонце.

Traducción

Переклад

La Personalidad de Dios, Kapila, continuó: Cuando la entidad viviente, a pesar de morar en un cuerpo material, es inmutable y no pretende ningún tipo de propiedad, y debido a ello está libre de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, no la afectan las reacciones de las modalidades, tal como al sol no lo afecta su propio reflejo en el agua.

Бог-Особа Капіла вів далі: Коли жива істота, за природою незмінна і вільна від матеріальних якостей, звільняється таким чином від почуття власності, вона досягає свободи від впливу матеріальних ґун, навіть залишаючись у матеріальному тілі, як сонце завжди незалежне від свого відбитку на воді.

Significado

Коментар

En el capítulo anterior, el Señor Kapiladeva estableció la conclusión de que el simple hecho de empezar a desempeñar servicio devocional nos permite obtener desapego y conocimiento trascendental para entender la ciencia de Dios. Aquí se confirma el mismo principio. La posición de la persona desapegada de las modalidades de la naturaleza material es como la del sol reflejado en el agua: ni los movimientos, ni el frío, ni la inestabilidad del agua pueden afectar al sol. Análogamente, vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ prayojitaḥ (Bhāg. 1.2.7): Cuando alguien se ocupa por completo en las actividades del servicio devocional, bhakti-yoga, se vuelve como el sol reflejado en el agua. El devoto en realidad está en el mundo trascendental, aunque parezca estar en el mundo material. De la misma manera que el sol reflejado parece estar en el agua pero está a muchos millones de kilómetros de distancia del agua, el que se ocupa en el proceso de bhakti-yoga es nirguṇa, está libre de la influencia de las cualidades de la naturaleza material.

ПОЯСНЕННЯ: Господь Капіладева завершив попередню главу висновком про те, що просто відданим служінням можна здобути відреченість і трансцендентне знання, потрібні для того, щоб збагнути науку про Бога. Тут Він обґрунтовує ту саму засаду. Людина, не прив’язана до ґун матеріальної природи, залишається незалежною, як сонце незалежне від свого відбитку на воді. Коли сонце віддзеркалюється на поверхні води, ні рух води, ні її температура, ні хвилі на її поверхні на нього ніяк не впливають. Так само: ва̄судеве бгаґаваті бгакті-йоґах̣ прайоджітах̣ (Бгаґ. 1.2.7)    —    людина, яка повністю присвятила себе відданому служінню, бгакті-йозі, стає подібною до сонця, яке відображається на поверхні води. Хоча здається, що відданий живе в матеріальному світі, насправді він перебуває в трансцендентному світі. Як сонце немов присутнє у своєму відображенні на поверхні води, але насправді перебуває на відстані багатьох мільйонів кілометрів, так і людина, яка присвячує себе бгакті-йозі, стає нірґуна, вільною від впливу якостей матеріальної природи.

Avikāra significa «sin cambio». En el Bhagavad-gītā se confirma que las entidades vivientes son partes integrales del Señor Supremo; por ello, su posición eterna es colaborar con Él, adaptando su energía al Señor Supremo. Esa es su posición inmutable. Tan pronto como emplean su energía y sus actividades en la complacencia de los sentidos, ese cambio en su posición se denomina vikāra. Por el contrario, si cuando están en el cuerpo material practican servicio devocional siguiendo las directrices del maestro espiritual, llegan a la posición en que no hay cambio, pues ese es su deber natural. Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam, liberación significa reintegración en la posición original propia. La posición original consiste en ofrecer servicio al Señor (bhakti-yogena, bhaktyā). Cuando nos desapegamos de la atracción por la materia y nos ocupamos por completo en servicio devocional, eso es inmutabilidad. Akartṛtvāt significa no hacer nada por complacer los sentidos. En las acciones que se hacen por cuenta propia, hay sentimiento de propiedad, y por lo tanto, reacción, pero cuando todo se hace para Kṛṣṇa, no hay sentimiento de propiedad sobre las acciones. Por medio de esa inmutabilidad y no reclamando propiedad sobre las actividades, podemos situarnos inmediatamente en la posición trascendental en que no nos afectan las modalidades de la naturaleza material, igual que al sol no le afecta el agua en la que se refleja.

Авіка̄ра означає «незмінний». У «Бгаґавад-ґіті» теж зазначено, що кожна жива істота    —    це невід’ємна частка Верховного Господа, і тому її вічне становище полягає в тому, щоб співпрацювати з Верховним Господом, використовуючи свою енерґію задля Нього. Це її незмінне становище. Коли вона скеровує свою енерґію і діяльність на чуттєве задоволення, її становище стає змінним, що на санскриті називається віка̄ра. А коли, навіть перебуваючи в матеріальному тілі, вона під керівництвом духовного вчителя практикує віддане слуіжння, то вона досягає незмінног становища, тому що воно уособлює її природний обов’язок. Як сказано в «Шрімад-Бгаґаватам», звільнитися означає відновити своє відначальне становище. Відначальне становище живої істоти    —    це служіння Господу (бгакті-йоґена, бгактйа̄). Коли людина позбувається від матеріальних прив’язаностей і повністю присвячує себе відданому служінню, її становище стає незмінне. Акартр̣тва̄т означає «нічого не роблячи для задоволення чуттів». Коли людина робить щось на власний розсуд, вона відчуває себе володарем своїй дій і тому отримує їхні наслідки, але коли людина робить усе для Крішни, вона не відчуває себе володарем своїй дій. Ставши незмінним і відмовившись від почуття власності над своїми діями, можна відразу піднятися на трансцендентний рівень і стати вільним від впливу ґун матеріальної природи, як сонце вільне від впливу води, в якій віддзеркалюється.