Skip to main content

Text 65

Sloka 65

Texto

Verš

tvacaṁ romabhir oṣadhyo
nodatiṣṭhat tadā virāṭ
retasā śiśnam āpas tu
nodatiṣṭhat tadā virāṭ
tvacaṁ romabhir oṣadhyo
nodatiṣṭhat tadā virāṭ
retasā śiśnam āpas tu
nodatiṣṭhat tadā virāṭ

Palabra por palabra

Synonyma

tvacam — la piel del virāṭ-puruṣa; romabhiḥ — con el pelo del cuerpo; oṣadhyaḥ — las deidades que rigen las hierbas y plantas; na — no; udatiṣṭhat — Se levantó; tadā — entonces; virāṭ — el virāṭ-puruṣa; retasā — con la facultad de procrear; śiśnam — el órgano generador; āpaḥ — el dios del agua; tu — luego; na — no; udatiṣṭhat — Se levantó; tadā — entonces; virāṭ — el virāṭ-puruṣa.

tvacam — kůže virāṭ-puruṣi; romabhiḥ — s chlupy na těle; oṣadhyaḥ — božstva vládnoucí bylinám a rostlinám; na — ne; udatiṣṭhat — oživl; tadā — tehdy; virāṭvirāṭ-puruṣa; retasā — se schopností plodit potomstvo; śiśnam — pohlavní orgán; āpaḥ — bůh vod; tu — potom; na — ne; udatiṣṭhat — oživl; tadā — tehdy; virāṭvirāṭ-puruṣa.

Traducción

Překlad

Las deidades gobernantes de la piel, las hierbas y las plantas que sirven de condimento entraron en la piel del virāṭ-puruṣa con el pelo del cuerpo, pero el Ser Cósmico Se negó a levantarse incluso entonces. El dios gobernante del agua entró en Su órgano generador con la capacidad de procrear, pero el virāṭ-puruṣa tampoco entonces Se levantó.

Vládnoucí božstva kůže, bylin a sezónních rostlin vstoupila s chlupy na těle do kůže virāṭ-puruṣi, ale Kosmická Bytost i tehdy odmítla vstát. Bůh vládnoucí vodám vstoupil se schopností plodit potomstvo do Jeho pohlavního orgánu, ale virāṭ-puruṣa stejně nevstal.