Skip to main content

Text 31

31

Texto

Текст

tāny eva te ’bhirūpāṇi
rūpāṇi bhagavaṁs tava
yāni yāni ca rocante
sva-janānām arūpiṇaḥ
та̄нй ева те ’бгірӯпа̄н̣і
рӯпа̄н̣і бгаґавам̇с тава
йа̄ні йа̄ні ча рочанте
сва-джана̄на̄м арӯпін̣ах̣

Palabra por palabra

Послівний переклад

tāni — aquellas; eva — ciertamente; te — Tus; abhirūpāṇi — adecuadas; rūpāṇi — formas; bhagavan — ¡oh, Señor!; tava — Tus; yāni yāni — cualquiera; ca — y; rocante — complacen; sva-janānām — a Tus propios devotos; arūpiṇaḥ — de aquel que no tiene forma material.

та̄ні  —  ті; ева  —  воістину; те  —  Твої; абгірӯпа̄н̣і  —  відповідні; рӯпа̄н̣і  —  форми; бгаґаван  —  Господи; тава  —  Твої; йа̄ні йа̄ні  —  які; ча  —  і; рочанте  —  вдовольняють; сва-джана̄на̄м  —  Твоїх відданих; арӯпін̣ах̣  —  Того, хто не має матеріальної форми.

Traducción

Переклад

Mi querido Señor, aunque no tienes forma material, tienes Tus propias formas innumerables. Son, ciertamente, Tus formas trascendentales, que dan gran placer a Tus devotos.

Любий Господи, хоча Ти не маєш матеріальної форми, Ти маєш безліч форм. Твої форми воістину трансцендентні і дарують велику втіху Твоїм відданим.

Significado

Коментар

En la Brahma-saṁhitā se afirma que el Señor es uno Absoluto, pero tiene ananta, innumerables, formas. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam. El Señor es la forma original, pero tiene múltiples formas, que Él manifiesta de manera trascendental, según los gustos de Sus múltiples devotos. Se sabe que, en cierta ocasión, Hanumān, el gran devoto del Señor Rāmacandra, dijo que sabía que Nārāyaṇa, el esposo de Lakṣmī, y Rāma, el esposo de Sītā, son uno y el mismo, y que entre Lakṣmī y Sītā no hay diferencia, pero a él, personalmente, le gustaba la forma del Señor Rāma. De manera similar, algunos devotos adoran la forma original de Kṛṣṇa. Cuando decimos «Kṛṣṇa» nos referimos a todas las formas del Señor, no solo Kṛṣṇa, sino Rāma, Nṛsiṁha, Varāha, Nārāyaṇa, etc. Las diversas formas trascendentales existen simultáneamente. Eso se afirma también en la Brahma-saṁhitā: rāmādi-mūrtiṣu… nānāvatāram. Él ya existe en múltiples formas, pero ninguna de ellas es material. Śrīdhara Svāmī ha comentado que arūpiṇaḥ, «sin forma», significa sin forma material. El Señor tiene forma; de no ser así, ¿cómo podría afirmarse aquí: tāny eva te ’bhirūpāṇi rūpāṇi bhagavaṁs tava: «Tienes Tus formas, pero no son materiales. Materialmente, no tienes forma, pero espiritual, trascendentalmente, tienes múltiples formas»? Los filósofos māyāvādīs no pueden entender esas formas trascendentales del Señor, y, decepcionados, dicen que el Señor Supremo es impersonal. Pero eso no es verdad; donde hay forma, hay persona. Muchas veces, en muchas Escrituras védicas se describe al Señor como puruṣa, que significa «la forma original, el disfrutador original». La conclusión es que el Señor no tiene forma material, y aun así, conforme a los gustos de devotos de diversos niveles, existe simultáneamente en múltiples formas, como Rāma, Nṛsiṁha, Varāha, Nārāyaṇa y Mukunda. Hay muchos miles y miles de formas, pero todas ellas son viṣṇu-tattva, Kṛṣṇa.

ПОЯСНЕННЯ: У «Брахма-самхіті» сказано, що Господь    —    це єдиний Абсолют, але разом з тим Він має незліченні (ананта) форми. Адваітам ачйутам ана̄дім ананта-рӯпам. Господь    —    це предвічна форма, але при тому Він також проявляється в численних інших формах. Він проявляє їх трансцендентним чином, відповідно до бажань і схильностей Його численних відданих. Як відомо з переказів, Хануман, великий відданий Господа Рамачандри, сказав якось: «Я знаю, що Нараяна, чоловік Лакшмі, і Рама, чоловік Сіти, суть одна особа і що між Лакшмі та Сітою немає різниці, але я люблю образ Господа Рами». Так само інші віддані поклоняються первинному образу Крішни. Коли ми кажемо «Крішна», ми маємо на увазі всі форми Господа    —    не лише Крішну, але й Раму, Нрісімху, Вараху, Нараяну та інших. Все розмаїття трансцендентних форм існує в один і той самий час. Про це згадано в «Брахма-самхіті»: ра̄ма̄ді-мӯртішу... на̄на̄вата̄рам. Господь уже існує в численних формах, і жодна з них не є матеріальна. Шрідгара Свамі пише в своєму коментарі, що слово арӯпін̣ах̣ («не має форми») означає «не має матеріальної форми». Господь має форму, інакше хіба було б тут сказано: та̄нй ева те ’бгірӯпа̄н̣і рӯпа̄н̣і бгаґавам̇с тава    —    «Ти маєш різні форми, але вони не матеріальні. З матеріального погляду Ти не маєш форми, але з духовного Ти маєш численні духовні форми»? Філософи-майаваді нездатні зрозуміти ці трансцендентні форми Господа і тому, втративши надію, проголошують Верховного Господа безособистісним. Але це не так    —    якщо є форма, то є і особа. Ведичні писання дуже часто називають Господа пурушею, тобто «первинною формою, первинним владикою всіх насолод». Отже, Господь не має матеріальної форми, але разом з тим для задоволення Своїх різних відданих з їхніми різними бажаннями Він проявляє Себе в численних формах, як оце Нрісімха, Вараха, Нараяна чи Мукунда. Господь має тисячі й тисячі форм, але всі вони    —    вішну-таттва, або Крішна.