Skip to main content

Texts 4-5

4–5

Texto

Текст

sa vai devarṣi-varyas tāṁ
mānavīṁ samanuvratām
daivād garīyasaḥ patyur
āśāsānāṁ mahāśiṣaḥ
са ваі деварші-варйас та̄м̇
ма̄навім̇ самануврата̄м
даіва̄д ґарійасах̣ патйур
а̄ш́а̄са̄на̄м̇ маха̄ш́ішах̣
kālena bhūyasā kṣāmāṁ
karśitāṁ vrata-caryayā
prema-gadgadayā vācā
pīḍitaḥ kṛpayābravīt
ка̄лена бгӯйаса̄ кша̄ма̄м̇
карш́іта̄м̇ врата-чарйайа̄
према-ґадґадайа̄ ва̄ча̄
під̣ітах̣ кр̣пайа̄бравіт

Palabra por palabra

Послівний переклад

saḥ — él (Kardama); vai — ciertamente; deva-ṛṣi — de los sabios celestiales; varyaḥ — el principal; tām — a ella; mānavīm — la hija de Manu; samanuvratām — completamente consagrada; daivāt — que la providencia; garīyasaḥ — que era más grande; patyuḥ — de su esposo; āśāsānām — esperando; mahā-āśiṣaḥ — grandes bendiciones; kālena bhūyasā — durante mucho tiempo; kṣāmām — débil; karśitām — desmejorada; vrata-caryayā — por las disciplinas religiosas; prema — con amor; gadgadayā — balbuceante; vācā — con una voz; pīḍitaḥ — abrumado; kṛpayā — de compasión; abravīt — dijo.

сах̣  —  він (Кардама); ваі  —  певно; дева-р̣ші  —  небесних мудреців; варйах̣  —  найліпший; та̄м  —  її; ма̄навім  —  дочку Ману; самануврата̄м  —  повністю віддану йому; даіва̄т  —  від провидіння; ґарійасах̣  —  що був більший; патйух̣  —  чоловіка; а̄ш́а̄са̄на̄м  —  надіючись; маха̄-а̄ш́ішах̣  —  великі благословення; ка̄лена бгӯйаса̄  —  тривалий час; кша̄ма̄м  —  ослаблену; карш́іта̄м  —  змарнілу; врата-чарйайа̄  —  релігійними обітницями; према  —  з любов’ю; ґадґадайа̄  —  з тремтливим; ва̄ча̄  —  голосом; під̣ітах̣  —  охоплений; кр̣пайа̄  —  співчуттям; абравіт  —  сказав.

Traducción

Переклад

La hija de Manu, que estaba completamente consagrada a su esposo, consideraba que él era incluso más que la providencia, y esperaba de él grandes bendiciones. Tras mucho tiempo de estar sirviéndole, estaba débil y muy desmejorada, a causa de sus disciplinas religiosas. Viendo su estado, Kardama, el principal de los sabios celestiales, le habló, abrumado por la compasión, con una voz entrecortada por el gran amor que sentía.

Дочка Ману, щиро віддана своєму чоловікові, вважала його могутнішим за провидіння і надіялася, що він проллє на неї дивовижні благословення. Через довге служіння йому і виконання релігійних обітниць, вона ослабла і змарніла. Помітивши її стан, Кардама, найбільший з небесних мудреців, пройнявся до неї співчуттям і звернувся до неї голосом, що переривався від ніжності.

Significado

Коментар

La esposa debe ser de la misma categoría que el marido. Debe estar dispuesta a seguir los mismos principios que él; eso hará que la vida discurra feliz. Si él es un devoto y ella es materialista, no puede haber paz en el hogar. Ella debe ver las tendencias de su esposo, y debe estar dispuesta a seguirle. El Mahābhārata nos enseña que Gāndhārī, cuando entendió que Dhṛtarāṣṭra, su futuro esposo, era ciego, comenzó inmediatamente ella misma a practicar ceguera: se cubrió los ojos e hizo el papel de una mujer ciega. Decidió que, como su esposo era ciego, ella también debía actuar como una mujer ciega; de no ser así, se enorgullecería de sus ojos, y vería a su esposo como inferior. La palabra samanuvrata indica que la esposa tiene el deber de adoptar las circunstancias especiales en que esté el esposo. Por supuesto, si él es tan grande como Kardama Muni, el resultado derivado de seguirle es muy bueno. Pero incluso si no es un gran devoto como Kardama Muni, la esposa tiene el deber de adaptarse a su mentalidad. Eso hace que la vida matrimonial sea muy feliz. Aquí se indica también que la princesa Devahūti, por el hecho de seguir los estrictos votos de una mujer casta, se puso muy delgada, lo cual motivó la compasión de su esposo. Él sabía que ella era la hija de un gran rey, y que, a pesar de ello, le estaba sirviendo como una mujer común. Esas actividades mermaron su salud, y él, sintiendo compasión, se dirigió a ella de la siguiente manera.

ПОЯСНЕННЯ: Дружина повинна мати таку саму природу й світогляд, що й чоловік. Вона повинна бути готова дотримуватися тих самих засад, що й її чоловік. Якщо чоловік відданий, а дружина    —    матеріаліст, в родині не буде злагоди. Дружина повинна розуміти чоловікові нахили і бути готова йти за ним. В «Махабгараті» ми подибуємо приклад Ґандгарі, що, дізнавшись про сліпоту свого нареченого, Дгрітараштри, сама теж відразу ж стала жити, як сліпа. Зав’язавши собі очі, вона добровільно прийняла життя сліпої. Вона вирішила, що як дружина незрячого чоловіка, вона також повинна бути сліпою, бо інакше вона буде гордитися своїми очима і ставитися до чоловіка як до нижчого. Слово самануврата вказує на те, що обов’язок дружини    —    жити так само, як і її чоловік. Звичайно, якщо чоловік    —    така велика особистість, як Кардама Муні, то вірність йому дарує дивовижні плоди. Але навіть якщо чоловік не належить до числа таких великих відданих, як Кардама Муні, обов’язок дружини полягає в тому, щоб пристосуватися до напряму його думок. Тоді сімейне життя буде щасливе. Також тут сказано, що через суворі обітниці вірної дружини царівна Девахуті дуже схудла, і це викликало співчуття в її чоловіка. Він знав, що вона дочка великого царя, однак служить йому, мов звичайна жінка. Аскеза підірвала її здоров’я, і він, розчулений, звернувся до неї з наступними словами.