Skip to main content

Text 37

Sloka 37

Texto

Verš

śārīrā mānasā divyā
vaiyāse ye ca mānuṣāḥ
bhautikāś ca kathaṁ kleśā
bādhante hari-saṁśrayam
śārīrā mānasā divyā
vaiyāse ye ca mānuṣāḥ
bhautikāś ca kathaṁ kleśā
bādhante hari-saṁśrayam

Palabra por palabra

Synonyma

śārīrāḥ — pertenecientes al cuerpo; mānasāḥ — pertenecientes a la mente; divyāḥ — pertenecientes a poderes sobrenaturales (semidioses); vaiyāse — ¡oh, Vidura!; ye — aquellas; ca — y; mānuṣāḥ — que pertenecen a otros hombres; bhautikāḥ — pertenecientes a otros seres vivos; ca — y; katham — cómo; kleśāḥ — miserias; bādhante — pueden afectar; hari-saṁśrayam — a aquel que se ha refugiado en el Señor Kṛṣṇa.

śārīrāḥ — pocházející od těla; mānasāḥ — pocházející od mysli; divyāḥ — pocházející od nadpřirozených sil (polobohů); vaiyāse — ó Viduro; ye — ty; ca — a; mānuṣāḥ — pocházející od jiných lidí; bhautikāḥ — pocházející od jiných živých bytostí; ca — a; katham — jak; kleśāḥ — utrpení; bādhante — může obtěžovat; hari-saṁśrayam — toho, kdo přijal útočiště u Pána Kṛṣṇy.

Traducción

Překlad

Así pues, ¡oh, Vidura!, ¿cómo van a afectar las miserias relativas al cuerpo, la mente, la naturaleza y otros hombres y criaturas vivas a las personas que se refugian completamente en el servicio devocional del Señor Kṛṣṇa?

Proto, ó Viduro, jak mohou ti, kdo jsou se svou oddanou službou plně pod ochranou Pána Kṛṣṇy, trpět nesnázemi způsobenými tělem, myslí, přírodou, jinými lidmi nebo jinými živými bytostmi?

Significado

Význam

Dentro del mundo material, todas las entidades vivientes padecen siempre algún tipo de miseria, ya sea que provenga del cuerpo, de la mente o de perturbaciones naturales. En el mundo material, las miserias del frío del invierno y de los rigurosos calores del verano siempre hacen sufrir a las entidades vivientes, pero aquel que, siendo consciente de Kṛṣṇa, se ha refugiado por completo en los pies de loto del Señor, está en la etapa trascendental; ninguna miseria le perturba, provenga esta del cuerpo, de la mente o de las perturbaciones naturales del verano y el invierno. Él es trascendental a todas esas miserias.

Každou živou bytost v tomto hmotném světě neustále sužuje nějaké utrpení, pocházející buď od těla, mysli nebo přírodních vlivů. Těžkosti způsobené v zimě chladem a v létě horkem znamenají pro živé bytosti v hmotném světě utrpení, ale ten, kdo plně přijal útočiště u lotosových nohou Pána ve vědomí Kṛṣṇy, je na transcendentální úrovni a nezneklidňuje ho žádné utrpení — od těla, mysli ani od přírodních vlivů léta a zimy. Je všemu takovému utrpení transcendentální.