Skip to main content

Text 36

36

Texto

Текст

sa evaṁ svāntaraṁ ninye
yugānām eka-saptatim
vāsudeva-prasaṅgena
paribhūta-gati-trayaḥ
са евам̇ сва̄нтарам̇ нінйе
йуґа̄на̄м ека-саптатім
ва̄судева-прасан̇ґена
парібгӯта-ґаті-трайах̣

Palabra por palabra

Послівний переклад

saḥ — él (Svāyambhuva Manu); evam — de este modo; sva-antaram — su propio período; ninye — pasó; yugānām — de los ciclos de cuatro eras; eka-saptatim — setenta y uno; vāsudeva — con Vāsudeva; prasaṅgena — con temas relacionados; paribhūta — trascendió; gati-trayaḥ — los tres destinos.

сах̣  —  він (Сваямбгува Ману); евам  —  так; сва-антарам  —  відведений йому час; нінйе  —  провів; йуґа̄на̄м  —  циклів з чотирьох юґ; ека-саптатім  —  сімдесят один; ва̄судева  —  з Ва̄судевою; прасан̇ґена  —  пов’язане; парібгӯта  —  перевершив; ґаті-трайах̣  —  три призначення.

Traducción

Переклад

Él pasó su vida —setenta y un ciclos de las cuatro eras [71 x 4 320 000 años]—, pensando siempre en Vāsudeva y ocupado siempre en cuestiones relacionadas con Vāsudeva. De este modo, trascendió los tres destinos.

Протягом свого життя, що тривало сімдесят одну епоху з чотирьох юґ [71 Х 4 320 000 років], він завжди думав про Ва̄судеву і завжди присвячув Йому свої дії. Так він піднявся над трьома цілями життя.

Significado

Коментар

Los tres destinos son para las personas que están bajo el control de las tres modalidades de la naturaleza material, y a veces se explica que son los estados despierto, soñando e inconsciente. En el Bhagavad-gītā se explican los tres destinos como los destinos de las personas influenciadas por las modalidades de la pasión, la bondad y la ignorancia. En el Gītā se afirma que aquellos que están influenciados por la modalidad de la bondad se elevan a mejores condiciones de vida en planetas superiores, y aquellos que están influenciados por la modalidad de la pasión permanecen en este mundo material, en la Tierra o en los planetas celestiales, pero aquellos que están influenciados por la modalidad de la ignorancia se degradan a una vida animal en planetas donde la vida es inferior a la humana. Pero aquel que es consciente de Kṛṣṇa está por encima de esas tres modalidades de la naturaleza material. En el Bhagavad-gītā se afirma que cualquiera que se ocupe en el servicio devocional del Señor se vuelve automáticamente trascendental a los tres destinos de la naturaleza material y se sitúa en la etapa de autorrealización o brahma-bhūta. Svāyambhuva Manu, el gobernador del mundo material, no estaba bajo el influjo de la modalidad de la bondad, ni de las modalidades de la pasión o la ignorancia, sino en la etapa trascendental, aunque aparentemente estuviera absorto en la felicidad material.

ПОЯСНЕННЯ: Три цілі життя цікавлять тих, хто перебуває під владою трьох ґун матеріальної природи. Іноді ці три цілі визначають як пробудження, сновидіння і непритомність. У «Бгаґавад-ґіті» ці три цілі описано як кінцеве призначення людей під впливом ґун добра, страсті й невігластва. У «Ґіті» сказано, що люди, які перебувають під впливом ґуни добра, отримують ліпші умови життя, піднімаючись на вищі планети, люди, які перебувають під впливом ґуни страсті, залишаються в матеріальному світі на земних планетах або на райських планетах, а люди, які перебувають під впливом ґуни невігластва, опускаються до тваринного рівня життя на планетах, де живуть нижчі за людей істоти. Однак людина, яка розвинула свідомість Крішни, перебуває понад трьома ґунами матеріальної природи. У «Бгаґавад-ґіті» сказано, що кожен, хто присвячує себе відданому служінню Господу, стає трансцендентним до трьох рівнів матеріальної природи і досягає брахма-бгути, або рівня самоусвідомлення. Хоча Сваямбгува Ману, правитель матеріального світу, зовні здавався зануреним у матеріальні насолоди, він не перебував під владою ні ґуни добра, ні ґун страсті чи невігластва, тому що він досягнув трансцендентного рівня.

Por lo tanto, aquel que se ocupa completamente en servicio devocional, está siempre liberado. Bilvamaṅgala Ṭhākura, un gran devoto del Señor, afirma: «Si yo tengo devoción firme en los pies de loto de Kṛṣṇa, Madre Liberación se ocupa siempre en mi servicio. La perfección completa del disfrute material, la religión y el desarrollo económico está a mis órdenes». La gente busca dharma, artha, kāma y mokṣa. Generalmente ejecutan actividades religiosas para conseguir alguna ganancia material, y se ocupan en actividades materiales para la complacencia de los sentidos. Tras frustrarse en la complacencia material de los sentidos, quieren liberarse y volverse uno con la Verdad Absoluta. Esos cuatro principios constituyen el sendero trascendental para los poco inteligentes. Los verdaderamente inteligentes se ocupan en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, sin preocuparse por esos cuatro principios del método trascendental. Se elevan instantáneamente al plano trascendental que está por encima de la liberación. Para el devoto, la liberación no es un gran logro; ni qué decir tiene que tampoco lo son los resultados de la ejecución de los rituales religiosos, el desarrollo económico ni la vida materialista de complacencia de los sentidos. Todas esas cosas no les interesan a los devotos, que están siempre en el plano trascendental del nivel brahma-bhūta de autorrealización.

Отже, той, хто повністю присвячує себе на віддане служіння, завжди звільнений. Білваманґала Тгакура, великий відданий Господа, сказав: «Коли я щиро й непохитно відданий лотосовим стопам Крішни, тоді матінка-звільнення постійно служить мені. Найдовершеніші матеріальні насолоди, досконалість релігії та матеріальне процвітання завжди готові служити мені». Люди прагнуть дгарми, артги, ками й мокші. Загалом, вони виконують релігійні обряди задля того, щоб досягнути якоїсь матеріальної вигоди. Що ж до матеріальної діяльності, до неї вони вдаються задля того, щоб отримати чуттєве задоволення. Розчарувавшись у матеріальних чуттєвих насолодах, вони хочуть звільнитися і злитися з Абсолютною Істиною. Ці чотири засади становлять шлях до трансцендентного рівня для людей меншого розуму. Люди, наділені справжнім розумом, стають на шлях свідомості Крішни, не беручи до уваги ці чотири засади досягнення трансцендентного рівня. Вони відразу ж піднімаються до трансцендентного рівня, який перевершує звільнення. Для відданого звільнення не являє собою якогось великого досягнення, а про релігійні ритуали, економічний розвиток чи матеріалістичне задоволення чуттів нічого й казати. Віддані байдужі до цих речей. Вони завжди перебувають на трансцендентному рівні брахма-бгути, або самоусвідомлення.