Skip to main content

Text 44

Sloka 44

Texto

Verš

tathaiva hariṇaiḥ kroḍaiḥ
śvāvid-gavaya-kuñjaraiḥ
gopucchair haribhir markair
nakulair nābhibhir vṛtam
tathaiva hariṇaiḥ kroḍaiḥ
śvāvid-gavaya-kuñjaraiḥ
gopucchair haribhir markair
nakulair nābhibhir vṛtam

Palabra por palabra

Synonyma

tathā eva — así mismo; hariṇaiḥ — por ciervos; kroḍaiḥ — por jabalíes; śvāvit — por puercos espines; gavaya — un animal salvaje muy parecido a la vaca; kuñjaraiḥ — por elefantes; gopucchaiḥ — por mandriles; haribhiḥ — por leones; markaiḥ — por monos; nakulaiḥ — por mangostas; nābhibhiḥ — por ciervos almizcleros; vṛtam — rodeado.

tathā eva — podobně; hariṇaiḥ — jeleny; kroḍaiḥ — kanci; śvāvit — dikobrazi; gavaya — divoké zvíře, připomínají krávu; kuñjaraiḥ — slony; gopucchaiḥ — paviány; haribhiḥ — lvy; markaiḥ — opicemi; nakulaiḥ — promykami; nābhibhiḥ — kabory pižmovými; vṛtam — obydlené okolí.

Traducción

Překlad

En sus orillas abundaban los ciervos, jabalíes, puercos espines, gavayas, elefantes, mandriles, leones, monos, mangostas y ciervos almizcleros.

Na jeho březích se zdržovalo mnoho jelenů, kanců, dikobrazů, gavayí, slonů, paviánů, lvů, opic, promyk a kaborů pižmových.

Significado

Význam

El ciervo almizclero no se encuentra en todos los bosques, sino únicamente en lugares como el Bindu-sarovara. Siempre está embriagado por el aroma del almizcle que segrega su ombligo. La gavaya, la variedad de vaca aquí citada, tiene un penacho de pelo en el extremo de la cola. Ese penacho de pelo se utiliza como abanico en la adoración de Deidades en los templos. Las gavayas reciben a veces el nombre de camarīs, y se consideran muy sagradas. En la India quedan todavía gitanos, mercaderes nómadas, que prosperan comerciando con kastūrī (almizcle) y con los penachos de pelo de las camarīs. La demanda de esos artículos por parte de las clases elevadas de la población hindú es grande, y el negocio continúa aún hoy en las grandes ciudades y poblaciones de la India.

Kabory pižmové nenajdeme v každém lese, ale jedině na místech, jako je Bindu-sarovara. Jsou neustále opojeni vůní pižma, vyměšovaného z jejich vlastního pupku. Gavaya je zvláštní druh krávy, která má na konci ocasu chomáč žíní. Tyto žíně se používají při chrámovém uctívání k ovívání Božstev. Kráva gavaya se někdy nazývá camarī a je velice posvátná. V Indii dodnes žijí cikáni a lesní obchodníci, kteří se živí prodejem pižma (kastūrī) a žíní z krav camarī. Ve vyšších vrstvách hinduistického obyvatelstva je o tyto věci neustále velký zájem a obchodování s nimi je běžné ve všech velkých indických městech a vesnicích.