Skip to main content

Text 23

23

Texto

Текст

devo ’devāñ jaghanataḥ
sṛjati smātilolupān
ta enaṁ lolupatayā
maithunāyābhipedire
дево ’дева̄н̃ джаґганатах̣
ср̣джаті сма̄тілолупа̄н
та енам̇ лолупатайа̄
маітгуна̄йа̄бгіпедіре

Palabra por palabra

Послівний переклад

devaḥ — el Señor Brahmā; adevān — demonios; jaghanataḥ — de sus nalgas; sṛjati sma — dio nacimiento; ati-lolupān — excesivamente atraídos a la vida sexual; te — ellos; enam — al Señor Brahmā; lolupatayā — con lujuria; maithunāya — para copular; abhipedire — se acercaron.

девах̣  —  Господь Брахма; адева̄н  —  демонів; джаґганатах̣  —  зі своєї сідниці; ср̣джаті сма  —  породив; аті-лолупа̄н  —  вкрай хтивих; те  —  вони; енам  —  Господа Брахму; лолупатайа̄  —  хтиво; маітгуна̄йа  —  задля статевих зносин; абгіпедіре  —  наблизилися.

Traducción

Переклад

Luego, de las nalgas del Señor Brahmā nacieron los demonios, que están muy atraídos a la vida sexual. Como eran demasiado lujuriosos, se acercaron a él para copular.

Далі зі своєї сідниці Господь Брахма створив демонів, які вирізнялися надзвичайною хтивістю. Охоплені хіттю, вони кинулися до Брахми, щоб вступити з ним в статеві зносини.

Significado

Коментар

La vida sexual es la base de la existencia material. Aquí vuelve a repetirse que los demonios están muy atraídos a la vida sexual. Cuanto más libre está una persona de los deseos sexuales, más se eleva al nivel de los semidioses; cuanto más se inclina al disfrute sexual, más se degrada al nivel de la vida demoníaca.

ПОЯСНЕННЯ: Статеве життя становить основу матеріального існування. Тут знову, як і в багатьох інших місцях, сказано, що демони дуже прив’язані до статевого життя. Чим більше істота звільняється від статевого потягу, тим більше вона наближається до рівня півбогів, а чим більше вона прив’язується до статевої насолоди, тим більше вона деґрадує, опускаючись до рівня демонів.