Skip to main content

Text 26

Sloka 26

Texto

Verš

tato nanda-vrajam itaḥ
pitrā kaṁsād vibibhyatā
ekādaśa samās tatra
gūḍhārciḥ sa-balo ’vasat
tato nanda-vrajam itaḥ
pitrā kaṁsād vibibhyatā
ekādaśa samās tatra
gūḍhārciḥ sa-balo ’vasat

Palabra por palabra

Synonyma

tataḥ — después; nanda-vrajam — los pastizales de vacas de Nanda Mahārāja; itaḥ — siendo criado; pitrā — por Su padre, kaṁsāt–de Kaṁsa; vibibhyatā — sintiendo temor de; ekādaśa — once; samāḥ — años; tatra — allí; gūḍha-arciḥ — fuego cubierto; sa-balaḥ — con Baladeva; avasat — residió.

tataḥ — poté; nanda-vrajam — pastviny Nandy Mahārāje; itaḥ — přenesen; pitrā — Svým otcem; kaṁsāt — z Kaṁsy; vibibhyatā — ze strachu; ekādaśa — jedenáct; samāḥ — let; tatra — tam; gūḍha-arciḥ — zakrytý oheň; sa-balaḥ — s Baladevem; avasat — pobýval.

Traducción

Překlad

Después, Su padre, por temor a Kaṁsa, Lo llevó a los pastizales de vacas de Mahārāja Nanda, y allí vivió durante once años con Su hermano mayor, Baladeva, como una llama cubierta.

Poté Ho otec ze strachu před Kaṁsou přenesl na pastviny Nandy Mahārāje, kde pak jedenáct let žil spolu se Svým starším bratrem Baladevem, podobný zakrytému plameni.

Significado

Význam

No había ninguna necesidad de que el Señor fuera enviado a la casa de Nanda Mahārāja por temor a la determinación de Kaṁsa de matarlo tan pronto como apareciera. Losasuras se ocupan en tratar de matar a la Suprema Personalidad de Dios, o de demostrar por todos los medios que no hay Dios o que Kṛṣṇa es un ser humano ordinario y que no es Dios. A Śrī Kṛṣṇa no Le afecta semejante determinación de hombres de la clase de Kaṁsa, pero, con objeto de desempeñar el papel de un niño, accedió a ser trasladado por Su padre a los pastizales de vacas de Nanda Mahārāja, porque Vasudeva sentía temor de Kaṁsa. Nanda Mahārāja merecía recibirlo como hijo suyo, y también a Yaśodāmayī le correspondía disfrutar de los pasatiempos infantiles del Señor, y, por lo tanto, para cumplir los deseos de todos, fue llevado de Mathurā a Vṛndāvana justo después de Su advenimiento en la prisión de Kaṁsa. Vivió allí durante once años, y completó todos Sus fascinantes pasatiempos de infancia, niñez y adolescencia con Su hermano mayor, Śrī Baladeva, Su primera expansión. El pensamiento de Vasudeva de proteger a Kṛṣṇa de la ira de Kaṁsa es parte de una relación trascendental. El Señor disfruta más cuando alguien Lo considera su hijo subordinado, necesitado de la protección de un padre, que cuando alguien Lo acepta como Señor Supremo. Él es el padre de todos, y protege a todos, pero, cuando Su devoto da por sentado que el Señor tiene que ser protegido por el cuidado del devoto, ello constituye para el Señor una dicha trascendental. Así pues, cuando Vasudeva, por temor a Kaṁsa, Lo llevó a Vṛndāvana, el Señor disfrutó de ello; por lo demás, Él no temía a Kaṁsa ni a ninguna otra persona.

Nebylo se třeba obávat Kaṁsova záměru zabít Śrī Kṛṣṇu hned po narození a posílat Pána do domu Nandy Mahārāje. To je obvyklá činnost asurů — snaží se zabít Nejvyšší Osobnost Božství nebo všemi prostředky dokázat, že Bůh neexistuje a že Kṛṣṇa je obyčejný člověk, a nikoliv Bůh. Pána Kṛṣṇu takové odhodlání lidí Kaṁsova druhu nijak neovlivňuje, ale hrál roli dítěte, a proto souhlasil s tím, aby Ho otec, který se Kaṁsy bál, přenesl na pastviny Nandy Mahārāje. Nanda Mahārāja Ho měl přijmout za svého syna a také Yaśodāmayī si měla užívat dětských zábav Pána, a proto, aby splnil touhy všech, byl hned po Svém narození ve vězení Kaṁsy přenesen z Mathury do Vṛndāvanu. Tam žil jedenáct let a se Svým starším bratrem, Pánem Baladevem, Svojí první expanzí, předvedl všechny úžasné zábavy Svého dětství, chlapectví a dospívání. Vasudevovy myšlenky na ochranu Kṛṣṇy před Kaṁsovým hněvem jsou částí jeho transcendentálního vztahu k Pánu. Pán má raději, když Ho někdo pokládá za svého syna, který mu je podřízený a který potřebuje otcovu ochranu, než když Ho každý přijímá jako Nejvyššího Pána. Je otcem a ochráncem všech, ale když je Jeho oddaný přesvědčen, že se o něho musí starat, je to pro Pána zdrojem transcendentální radosti. Když Ho tedy Vasudeva ze strachu z Kaṁsy nesl do Vṛndāvanu, Pán to vychutnával jako požitek, ale nebál se Kaṁsy ani nikoho jiného.