Skip to main content

Text 8

8

Texto

Текст

nāhaṁ tathādmi yajamāna-havir vitāne
ścyotad-ghṛta-plutam adan huta-bhuṅ-mukhena
yad brāhmaṇasya mukhataś carato ’nughāsaṁ
tuṣṭasya mayy avahitair nija-karma-pākaiḥ
на̄хам̇ татга̄дмі йаджама̄на-хавір віта̄не
ш́чйотад-ґгр̣та-плутам адан хута-бгун̇-мукгена
йад бра̄хман̣асйа мукгаташ́ чарато ’нуґга̄сам̇
тушт̣асйа майй авахітаір ніджа-карма-па̄каіх̣

Palabra por palabra

Послівний переклад

na — no; aham — Yo; tathā — por otro lado; admi — Yo como; yajamāna — por el sacerdote; haviḥ — las oblaciones; vitāne — en el fuego de sacrificio; ścyotat — vertiendo; ghṛta — ghī; plutam — mezclado; adan — comiendo; huta-bhuk — el fuego de sacrificio; mukhena — por la boca; yat — como; brāhmaṇasya — del brāhmaṇa; mukhataḥ — de la boca; carataḥ — actuando; anughāsam — bocados; tuṣṭasya — satisfecho; mayi — a Mí; avahitaiḥ — ofrecido; nija — propias; karma — actividades; pākaiḥ — por los resultados.

на  —  не; ахам  —  Я; татга̄  —  з іншого боку; адмі  —  їм; йаджама̄на  —  офірувальником; хавіх̣  —  підношення; віта̄не  —  в жертовне вогнище; ш́чйотат  —  узливання; ґгр̣та  —  пряжене масло; плутам  —  змішане; адан  —  з’їдаючи; хута-бгук  —  жертовне вогнище; мукгена  —  ротом; йат  —  як; бра̄хман̣асйа  —  брахмани; мукгатах̣  —  з рота; чаратах̣  —  діючи; ануґга̄сам  —  їжа; тушт̣асйа  —  задоволеного; майі  —  Мені; авахітаіх̣  —  підношеннями; ніджа  —  власних; карма  —  дій; па̄каіх̣  —  наслідками.

Traducción

Переклад

Yo no disfruto de las oblaciones que los sacerdotes ofrecen en el fuego del sacrificio, que es una de Mis propias bocas, con el mismo deleite con que saboreo las exquisiteces rebosantes de ghī que se ofrecen a las bocas de los brāhmaṇas que Me han dedicado los resultados de sus actividades y que se sienten siempre satisfechos con Mi prasāda.

Підношення, які офірують Мені в жертовному вогнищі, що є одним з Моїх ротів, не дають Мені такої насолоди, як облиті пряженим маслом ласощі, офіровані ротам брахманів, які присвятили Мені плоди своїх дій і завжди задовольняються Моїм прасадом.

Significado

Коментар

El devoto del Señor, el vaiṣṇava, no toma nada sin ofrecerlo al Señor. Como el vaiṣṇava dedica al Señor todos los resultados de sus actividades, no prueba ningún comestible que primero no se ofrezca al Señor. El Señor también gusta de dar a la boca del vaiṣṇava todos los comestibles que se Le ofrecen. En este verso queda claro que el Señor come por medio del fuego de sacrificio y la boca del brāhmaṇa. Así pues, se ofrecen en sacrificio muchos artículos para satisfacción del Señor: granos, ghī, etc. El Señor acepta las ofrendas de los sacrificios que Le hacen brāhmaṇas y devotos, y en otro lugar se afirma que cualquier cosa dada a los brāhmaṇas y vaiṣṇavas para que la coman, también el Señor la acepta. Pero aquí se dice que Él acepta las ofrendas que se hacen a las bocas de brāhmaṇas y vaiṣṇavas incluso con mayor deleite. Se encuentra el mejor ejemplo de esto en la vida de Advaita Prabhu, en Su relación con Haridāsa Ṭhākura. A pesar de que Haridāsa hubiese nacido en una familia musulmana, Advaita Prabhu le ofreció el primer plato de prasāda tras la ejecución de una ceremonia de fuego sagrado. Haridāsa Ṭhākura le dio a conocer que había nacido en una familia musulmana y preguntó por qué Advaita Prabhu ofrecía el primer plato a un musulmán en vez de a un elevado brāhmaṇa. Llevado de su humildad, el mismo Haridāsa se acusó de ser musulmán, pero Advaita Prabhu, experto devoto, le aceptó como a un auténtico brāhmaṇa. Advaita Prabhu aseguró que, al ofrecer el primer plato a Haridāsa Ṭhākura, obtenía el resultado de alimentar a cien mil brāhmaṇas. Se concluye que poder alimentar a un brāhmaṇa o a un vaiṣṇava es mejor que llevar a cabo cientos de miles de sacrificios. Por lo tanto, en esta era se recomiendan harer nāma —cantar el santo nombre de Dios— y complacer al vaiṣṇava como únicos medios para elevarse a la vida espiritual.

ПОЯСНЕННЯ: Відданий Господа, вайшнава, не бере нічого, не офірувавши цього спочатку Господу. Всі плоди своєї діяльності вайшнава офірує Господу, і тому він також ніколи не їсть того, що не було офіроване Господу. Господь також черпає насолоду в тому, що всі піднесені Йому страви віддає вайшнавам. З цього вірша зрозуміло, що Господь їсть через жертовне вогнище і рот брахмани. Для задоволення Господа в жертовне вогнище офірують найрізноманітніші дари: зерно, масло тощо. Господь приймає всі дари, які приносять Йому брахмани та віддані. В інших місцях священних писань сказано, що Господь приймає також усі підношення, якими частують брахманів та вайшнавів. Однак тут зазначено, що найбільшу насолоду дають Господу саме ті дари, які підносять вустам брахманів та вайшнавів. Найліпшу ілюстрацію цього принципу ми бачимо в житті Адвайти Прабгу, в його стосунках із Харідасою Тгакурою. Хоча Харідаса народився в мусульманській родині, Адвайту Прабгу підніс йому першу тацю прасаду зі священного вогняного жертвопринесення. Харідаса Тгакура повідомив Адвайті Прабгу, що він народився в мусульманській родині, і запитав, чому Адвайта Прабгу підносить першу тацю мусульманину, а не піднесеному брахмані. З великого смирення Харідаса Тгакура представлявся недостойним мусульманином, але Адвайта Прабгу, досвідчений відданий, визнав його за істинного брахману. Адвайта Прабгу відповів, що, підносячи першу тацю Харідасі Тгакурі, він отримує таке саме благо, яке отримав би, нагодувавши сто тисяч брахманів. З цього всього випливає, що ліпше нагодувати одного брахману чи вайшнаву, ніж виконати сотні тисяч вогнених жертвопринесень. Тому писання проголошують, що за цієї епохи є тільки один метод духовного розвитку    —    повторювати святе ім’я Бога (харер на̄ма) і намагатися задовольнити вайшнаву.