Skip to main content

Text 22

Sloka 22

Texto

Verš

vāpīṣu vidruma-taṭāsv amalāmṛtāpsu
preṣyānvitā nija-vane tulasībhir īśam
abhyarcatī svalakam unnasam īkṣya vaktram
uccheṣitaṁ bhagavatety amatāṅga yac-chrīḥ
vāpīṣu vidruma-taṭāsv amalāmṛtāpsu
preṣyānvitā nija-vane tulasībhir īśam
abhyarcatī svalakam unnasam īkṣya vaktram
uccheṣitaṁ bhagavatety amatāṅga yac-chrīḥ

Palabra por palabra

Synonyma

vāpīṣu — en los estanques; vidruma — hechas de coral; taṭāsu — orillas; amala — transparente; amṛta — nectárea; apsu — agua; preṣyā-anvitā — rodeados por sirvientas; nija-vane — en su propio jardín; tulasībhiḥ — con tulasī; īśam — al Señor Supremo; abhyarcatī — adoran; su-alakam — con su rostro adornado con tilaka; unnasam — nariz respingona; īkṣya — al ver; vaktram — rostro; uccheṣitam — siendo besado; bhagavatā — por el Señor Supremo; iti — así; amata — pensamiento; aṅga — ¡oh, semidioses!; yat-śrīḥ — cuya belleza.

vāpīṣu — v jezírkách; vidruma — z korálu; taṭāsu — břehy; amala — průzračná; amṛta — nektarová; apsu — voda; preṣyā-anvitā — obklopená služebnými; nija-vane — ve své zahradě; tulasībhiḥ — s tulasī; īśam — Nejvyšší Pán; abhyarcatī — uctívají; su-alakam — s tváří ozdobenou tilakem; unnasam — zvednutý nos; īkṣya — když vidí; vaktram — tvář; uccheṣitam — líbaná; bhagavatā — Nejvyšším Pánem; iti — takto; amata — myslela; aṅga — ó polobozi; yat-śrīḥ — jejíž krása.

Traducción

Překlad

Las diosas de la fortuna adoran al Señor en sus propios jardines ofreciendo hojas de tulasī en las orillas empedradas de coral de estanques de agua trascendentales. Al tiempo que ofrecen adoración al Señor, pueden ver en el agua el reflejo de sus hermosos rostros de respingona nariz, y da la impresión de que se han vuelto más hermosas porque el Señor les ha besado el rostro.

Bohyně štěstí uctívají Pána ve svých zahradách tím, že Mu na březích transcendentálních jezírek lemovaných korálem nabízejí lístky tulasī. Při svém uctívání vidí na vodě odrazy svých krásných tváří se zvednutými nosy a vypadají ještě krásnější díky tomu, že Pán líbá jejich tváře.

Significado

Význam

En general, cuando un marido besa a su esposa, el rostro de esta se vuelve más hermoso. También en Vaikuṇṭha, aunque la diosa de la fortuna es por naturaleza lo más hermosa que se pueda imaginar, ella, no obstante, espera que el Señor la bese para que su rostro sea más hermoso. El hermoso rostro de la diosa de la fortuna aparece en estanques de trascendental agua cristalina cuando adora al Señor con hojas de tulasī en su jardín.

Obecně platí, že když ženu políbí její manžel, její tvář zkrásní. Přestože je bohyně štěstí na Vaikuṇṭě tak líbezná, jak jen si dovedeme představit, i ona očekává polibek od Pána, aby dodal její tváři na kráse. Když bohyně štěstí uctívá Pána ve své zahradě s lístky tulasī, její nádherná tvář se odráží v jezírkách s transcendentální křišťálovou vodou.