Skip to main content

Text 25

Sloka 25

Texto

Verš

śmaśāna-cakrānila-dhūli-dhūmra-
vikīrṇa-vidyota-jaṭā-kalāpaḥ
bhasmāvaguṇṭhāmala-rukma-deho
devas tribhiḥ paśyati devaras te
śmaśāna-cakrānila-dhūli-dhūmra-
vikīrṇa-vidyota-jaṭā-kalāpaḥ
bhasmāvaguṇṭhāmala-rukma-deho
devas tribhiḥ paśyati devaras te

Palabra por palabra

Synonyma

śmaśāna — crematorio; cakra-anila — remolino; dhūli — polvo; dhūmra — humeante; vikīrṇa-vidyota — así ungido sobre la belleza; jaṭā-kalāpaḥ — mechones de cabello enredado; bhasma — cenizas; avaguṇṭha — cubierto de; amala — inmaculado; rukma — rojizo; dehaḥ — cuerpo; devaḥ — el semidiós; tribhiḥ — con tres ojos; paśyati — ve; devaraḥ — hermano menor del esposo; te — tuyo.

śmaśāna — krematorium; cakra-anila — větrný vír; dhūli — prach; dhūmra — kouřový; vikīrṇa-vidyota — takto zašpiněná krása; jaṭā-kalāpaḥ — chuchvalce rozcuchaných vlasů; bhasma — popel; avaguṇṭha — pokryté; amala — bez poskvrny; rukma — načervenalé; dehaḥ — tělo; devaḥ — polobůh; tribhiḥ — se třema očima; paśyati — dívá se; devaraḥ — mladší bratr manžela; te — tvého.

Traducción

Překlad

El cuerpo de Śiva es rojizo y carece de impurezas, pero está cubierto de cenizas. Su cabello está polvoriento debido al remolino de polvo del crematorio. Es el hermano menor de tu esposo, y ve mediante sus tres ojos.

Tělo Pána Śivy je načervenalé a bez poskvrny, ale je pokryté popelem. Jeho vlasy jsou zaprášené od zvířeného prachu z krematoria. Je mladším bratrem tvého manžela a dívá se třema očima.

Significado

Význam

Śiva no es una entidad viviente común, ni pertenece a la categoría de Viṣṇu, la Suprema Personalidad de Dios. Es, con mucho, más poderoso que cualquier entidad viviente, hasta el nivel de Brahmā, pero, a pesar de esto, no está al mismo nivel que Viṣṇu. Como es casi como Śrī Viṣṇu, Śiva puede ver pasado, presente y futuro. Uno de sus ojos es como el Sol, otro es como la Luna, y su tercer ojo, que está entre sus cejas, es como el fuego. De su ojo medio puede generar fuego, y puede eliminar a cualquier entidad viviente, incluido Brahmā, pero aun así no vive pomposamente en una hermosa casa, etc., ni es dueño de propiedades materiales, aunque es el amo del mundo material. Casi siempre vive en el crematorio, donde se queman los cuerpos muertos, y el remolino de polvo del crematorio constituye el vestido de su cuerpo. Carece de mancha de contaminación material. Kaśyapa se refiere a él como hermano menor debido a que la hermana menor de Diti (la esposa de Kaśyapa) estaba casada con Śiva. Al esposo de la propia hermana se le considera un hermano. Fruto de esa relación social, Śiva resultaba ser hermano menor de Kaśyapa. Kaśyapa previno a su esposa de que, como Śiva vería su unión sexual, no era el momento apropiado. Diti podría argüir que disfrutarían de la actividad sexual en un lugar reservado, pero Kaśyapa le recordó que Śiva tiene tres ojos, llamados el Sol, la Luna y el fuego, y no se puede esquivar su vigilancia, en la misma medida en que no se puede esquivar a Viṣṇu. Aunque visto por la policía, un criminal a veces no es castigado al momento; la policía espera a que llegue el momento adecuado para capturarle. Śiva se daría cuenta de que era un tiempo prohibido para una unión sexual, y Diti encontraría el castigo debido dando a luz a un niño de personalidad fantasmal, o a un impersonalista ateo. Kaśyapa previó esto, y, por consiguiente, advirtió a su esposa Diti.

Pán Śiva není obyčejná živá bytost, ale také nepatří do kategorie Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství. Je mnohem mocnější než všechny živé bytosti až po úroveň Brahmy, ale zároveň není na stejné úrovni jako Viṣṇu. Jelikož je téměř tak dokonalý jako Pán Viṣṇu, dokáže vidět minulost, přítomnost a budoucnost. Jedno z jeho očí je jako slunce, druhé jako měsíc a jeho třetí oko, které má mezi obočím, je jako oheň. Ze svého prostředního oka dokáže vysílat oheň a je schopen zničit kteroukoliv mocnou živou bytost včetně Brahmy. Je pánem hmotného světa, ale přesto nežije okázale v přepychovém domě atd. a nepřechovává žádné hmotné vlastnictví. Zdržuje se většinou v krematoriu, kde se spalují mrtvá těla, a zvířený prach z krematoria tvoří jeho oděv. Nemá na sobě ani skvrnu hmotného znečištění. Kaśyapa ho označil jako svého mladšího bratra, protože nejmladší sestra Diti, Kaśyapovy manželky, byla provdána za Pána Śivu. Manžel sestry je považován za bratra a podle tohoto společenského vztahu byl Pán Śiva mladším bratrem Kaśyapy. Kaśyapa varoval svoji ženu, že není vhodná doba na pohlavní akt, protože je uvidí Pán Śiva. Diti mohla namítnout, že budou mít sex někde v ústraní, ale Kaśyapa jí připomněl, že Pán Śiva má tři oči, jež jsou zvané slunce, měsíc a oheň, a jeho pozornosti není možné uniknout, stejně jako nikdo neunikne Viṣṇuovi. Policisté také někdy čekají se zatčením na vhodný okamžik a netrestají zločince okamžitě, i když ho vidí při činu. Pán Śiva si všimne, že mají pohlavní styk v zakázanou dobu, a Diti dostane odpovídající trest tím, že se jí narodí dítě, které bude jako duch nebo bezbožný impersonalista. Kaśyapa to předvídal, a proto svoji manželku Diti varoval.