Skip to main content

Text 5

ВІРШ 5

Texto

Текст

praviṣṭaḥ karṇa-randhreṇa
svānāṁ bhāva-saroruham
dhunoti śamalaṁ kṛṣṇaḥ
salilasya yathā śarat
правішт̣ах̣ карн̣а-рандгрен̣а
сва̄на̄м̇ бга̄ва-сарорухам
дгуноті ш́амалам̇ кр̣шн̣ах̣
саліласйа йатга̄ ш́арат

Palabra por palabra

Послівний переклад

praviṣṭaḥ — habiendo entrado así; karṇa-randhreṇa — a través de los orificios auriculares; svānām — de acuerdo con la posición liberada de uno; bhāva — relación constitucional; saraḥ-ruham — la flor de loto; dhunoti — limpia; śamalam — cualidades materiales, como lujuria, ira, avaricia y anhelo; kṛṣṇaḥ — el Señor Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios; salilasya — del manantial de las aguas; yathā — como si fuera; śarat — la estación de otoño.

правішт̣ах̣  —  увійшовши так; карн̣а-рандгрен̣а  —  через вушні отвори; сва̄на̄м  —  відповідно до свого звільненого стану; бга̄ва  —  відначальні стосунки; сарах̣-рухам  —  лотос; дгуноті  —  очищує; ш́амалам  —  матеріальні якості, як-от хіть, гнів, жадібність, пристрасть; кр̣шн̣ах̣  —  Господь Крішна, Верховний Бог-Особа; саліласйа  —  водоймища; йатга̄  —  наче; ш́арат  —  осінь.

Traducción

Переклад

La encarnación sonora del Señor Kṛṣṇa, el Alma Suprema [es decir, el Śrīmad-Bhāgavatam], entra en el corazón de un devoto autorrealizado, se sienta en la flor de loto de su relación amorosa, y limpia así el polvo de la asociación material, como la lujuria, la ira y el anhelo. Así pues, actúa como las lluvias de otoño sobre los charcos de agua enlodada.

Звукове втілення Господа Крішни, Верховної Душі [тобто «Шрімад-Бгаґаватам»], входить у серце самосвідомого відданого і, сівши на лотос любови відданого до Господа, очищує від усього бруду, нагромадженого через стикання з матерією, як то хіть, гнів і пожадання. Це скидається на прихід перших осінніх дощів, що після них каламутні водойми стають прозорими.

Significado

Коментар

Se dice que un solo devoto puro del Señor puede liberar a todas las almas caídas del mundo. Así pues, aquel que verdaderamente es un confidente de un devoto puro como Nārada o Śukadeva Gosvāmī, y que ha sido apoderado así por su maestro espiritual, tal como Brahmājī apoderó a Nārada, no solo puede liberarse él de las garras de māyā, o la ilusión, sino que puede liberar al mundo entero mediante su fuerza devocional pura y apoderada. La comparación que se hace con la lluvia del otoño que cae en los manantiales de agua enlodados, es muy apropiada. Durante la estación lluviosa todas las aguas de los ríos se enlodan, pero en el mes comprendido entre julio y agosto, es decir, durante la estación del otoño, en el que hay una ligera lluvia, las enlodadas aguas de los ríos de todas partes del mundo se aclaran de inmediato. Un pequeño depósito de agua, como el de un tanque de la planta metropolitana de agua, puede ser aclarado al añadirle una sustancia química, pero con ese diminuto esfuerzo no es posible aclarar todos los manantiales de agua, como los ríos. Sin embargo, un poderoso devoto puro del Señor no solo puede redimirse él mismo, sino que también puede redimir a muchas otras personas que se asocien con él.

ПОЯСНЕННЯ: Сказано, що один-єдиний чистий відданий Господа на силі звільнити всі падші душі світу. Отже, хто заслужив довіру чистого відданого, як Наради чи Шукадеви Ґосвамі, і кого духовний вчитель наділив силою, як Брахмаджі уповноважив Нараду, той може не лише сам вирватися з пастки майі, ілюзії, але й звільнити весь світ силою своєї чистої відданости й повноважень духовного вчителя. До цього дуже вдало пасує порівняння з осіннім дощем, що очищує каламутні водойми. Під час дощового сезону (липень-серпень) вода в річках стає каламутна, але коли настає осінь, після невеликого осіннього дощу вода в річках по всій землі одразу стає прозора. Хімікатами можна очистити невелику водойму, наприклад відстійник міського водогону, однак такими жалюгідними засобами не очистити всі водойми і річки. Однак могутній чистий відданий Господа може звільнити не тільки самого себе, а й багатьох інших людей, які спілкуються з ним.

En otras palabras, limpiar el contaminado corazón con otros métodos (como el cultivo del conocimiento empírico o la gimnasia mística) puede tan solo limpiar el corazón de uno, pero el servicio devocional que se le presta al Señor es tan poderoso, que puede limpiar los corazones de la generalidad de la gente, mediante el servicio devocional del devoto apoderado y puro. Y un verdadero representante del Señor, tal como Nārada, Śukadeva Gosvāmī, el Señor Caitanya, los Seis Gosvāmīs y, posteriormente, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura y Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, etc., puede liberar a toda la gente mediante su servicio devocional apoderado.

Інакше кажучи, іншими очисними методами (емпіричним розвитком знання чи містичними вправами йоґи) вдасться очистити від скверни тільки своє серце, тимчасом як віддане служіння Господеві настільки могутнє, що може очистити серця всіх людей силою служіння чистого, уповноваженого відданого. Істинний Господній представник    —    як оце Нарада, Шукадева Ґосвамі, Господь Чайтан’я, шість Ґосвамі, а в пізніші часи Шріла Бгактівінода Тгакура і Шрімад Бгактісіддганта Сарасваті Тгакура та ін.,    —    діючи з наказу свого духовного вчителя, може своїм відданим служінням звільнити всіх людей.

Por medio de los esfuerzos sinceros de oír el Śrīmad-Bhāgavatam, uno llega a experimentar por completo su relación constitucional con el Señor bajo el humor trascendental de la servidumbre, la amistad, el afecto paternal o el amor conyugal, y, mediante esa autorrealización, uno se sitúa de inmediato en el estado del trascendental servicio amoroso del Señor. Los devotos puros tales como Nārada no solo eran todos almas autorrealizadas, sino que, debido al impulso espiritual, se dedicaban automáticamente a predicar, y así redimieron a muchas pobres almas que se encontraban enredadas en las modalidades materiales. Ellos se volvieron así de poderosos, debido a que siguieron sinceramente los principios del Bhāgavatam, oyendo y adorando regularmente. Con esas acciones, las lujurias materiales acumuladas, etc., quedan lavadas por la actuación personal del Señor que se encuentra en el corazón. El Señor se encuentra siempre dentro del corazón del ser viviente, pero Él se manifiesta por el servicio devocional de uno.

Щиро стараючись слухати «Шрімад-Бгаґаватам», людина усвідомлює свої відначальні стосунки з Господом у трансцендентних расах служіння, дружби, батьківської любови чи кохання. Усвідомивши себе таким чином, відданий одразу втверджується в трансцендентному любовному служінні Господу. Усі чисті віддані, як Нарада, не обмежуються самоусвідомленням, а під впливом природного духовного бажання проповідують і звільняють із тенет матеріальних ґун безліч нещасних душ. Такої могутности вони набувають завдяки тому, що щиро дотримуються засад «Шрімад-Бгаґаватам», реґулярно слухаючи про Господа та поклоняючись Йому. У відповідь на ці старання відданого Господь Сам очищує серце відданого від нагромаджених у ньому матеріальних жадань, хіті і т. ін. Господь завжди перебуває у серці живої істоти, однак проявляє Він Себе тільки коли істота віддано служить Йому.

La purificación del corazón mediante el cultivo del conocimiento o del yoga místico puede que esté bien por los momentos para una persona individual, pero es igual que la limpieza por procesos químicos de una pequeña cantidad de agua estancada. Esa clarificación del agua puede que se mantenga temporalmente y que los sedimentos se asienten, pero con una ligera agitación, todo se enloda. Lo que se quiere decir es que el servicio devocional que se le presta al Señor es el único método de limpiar el corazón para siempre. Si bien otros métodos puede que sean superficialmente buenos por un tiempo, existe el riesgo de enlodarse de nuevo debido a la agitación de la mente. El servicio devocional que se le presta al Señor, con la atención específica de oír el Śrīmad-Bhāgavatam regularmente y siempre, es el mejor método que se recomienda para liberarse de las garras de la ilusión.

Очищення серця методами філософського пізнання чи містичної йоґи може до якогось часу бути корисним для одної окремої людини, але це все одно що хімікатами очищувати воду в невеликому відстійнику: коли каламуть всядеться, до якогось часу вода стоїть прозорою, але від найменшого збурення вона каламутніє знову. Суть цієї аналогії в тому, що віддане служіння Господу    —    єдиний спосіб очистити серце остаточно й назавжди. Є й інші методи, і вони на якийсь час допомагають, однак завжди залишається ризик, що від збурення розуму весь бруд підніметься знову. Віддане служіння Господу, з особливою увагою до того, щоб реґулярно і завжди слухати «Шрімад-Бгаґаватам»,    —    це найліпший спосіб звільнитися з тенет ілюзії.