Skip to main content

Text 38

Sloka 38

Texto

Verš

bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṁ
bhuvarloko ’sya nābhitaḥ
hṛdā svarloka urasā
maharloko mahātmanaḥ
bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṁ
bhuvarloko ’sya nābhitaḥ
hṛdā svarloka urasā
maharloko mahātmanaḥ

Synonyms

Synonyma

bhūḥ — los sistemas planetarios inferiores, ascendiendo hasta el estrato de la Tierra; lokaḥ — los planetas; kalpitaḥ — se imagina o se dice así; padbhyām — de las piernas; bhuvaḥ — el superior; lokaḥ — el sistema planetario; asya — de Él (el Señor); nābhitaḥ — de la región umbilicoabdominal; hṛdā — por el corazón; svarlokaḥ — los sistemas planetarios ocupados por los semidioses; urasā — por el pecho; maharlokaḥ — el sistema planetario ocupado por grandes sabios y santos; mahā-ātmanaḥ — de la Suprema Personalidad de Dios.

bhūḥ — nižší planetární systémy až po úroveň Země; lokaḥ — planety; kalpitaḥ — je představováno nebo řečeno; padbhyām — z nohou; bhuvaḥ — vyšší; lokaḥ — planetární systém; asya — Jeho (Pána); nābhitaḥ — z pupeční prohlubně; hṛdā — srdcem; svarlokaḥ — planetární systém, kde žijí polobozi; urasā — hrudí; maharlokaḥ — planetární systém, kde žijí velcí mudrci a světci; mahā-ātmanaḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Translation

Překlad

Los sistemas planetarios inferiores, ascendiendo hasta el nivel del estrato terrestre, se dice que están situados en Sus piernas. Los sistemas planetarios medios, comenzando desde Bhuvarloka, están situados en Su ombligo. Y los sistemas planetarios aún más elevados, ocupados por los semidioses y los sabios y santos extremadamente cultos, se encuentran en el pecho del Señor Supremo.

Nižší planetární systémy až po úroveň Země jsou umístěny v Jeho nohou. Střední planetární systémy počínaje Bhuvarlokou jsou umístěny v Jeho pupku a ještě vyšší planetární systémy, na nichž žijí polobozi a vysoce vyspělí mudrci a světci, jsou umístěny v hrudi Nejvyššího Pána.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: Existen catorce esferas de sistemas planetarios dentro de este universo. Los sistemas inferiores se denominan Bhūrloka, los sistemas medios se denominan Bhūvarloka, y los sistemas planetarios superiores, hasta Brahmaloka, el sistema planetario más elevado del universo, se denominan Svarloka. Y todos ellos se encuentran en el cuerpo del Señor. En otras palabras, ninguna persona de este universo carece de una relación con el Señor.

V tomto vesmíru existuje čtrnáct planetárních systémů. Nižší systémy se nazývají Bhūrloka, střední jsou Bhuvarloka a vyšší, až po Brahmaloku, nejvyšší planetární systém ve vesmíru, se nazývají Svarloka. Všechny se nacházejí na těle Pána a proto v tomto vesmíru neexistuje bytost, která by neměla žádný vztah k Pánu.