Skip to main content

Text 32

Sloka 32

Texto

Verš

yadaite ’saṅgatā bhāvā
bhūtendriya-mano-guṇāḥ
yadāyatana-nirmāṇe
na śekur brahma-vittama
yadaite ’saṅgatā bhāvā
bhūtendriya-mano-guṇāḥ
yadāyatana-nirmāṇe
na śekur brahma-vittama

Palabra por palabra

Synonyma

yadā — mientras que; ete — todos estos; asaṅgatāḥ — sin ensamblarse; bhāvāḥ — permanecieron situados así; bhūta — elementos; indriya — sentidos; manaḥ — mente; guṇāh — modalidades de la naturaleza; yadā — mientras que; ayatana — el cuerpo; nirmāṇe — al ser formado; na śekuḥ — no fue posible; brahma-vit-tama — ¡oh, Nārada, el mejor conocedor de conocimiento trascendental!

yadā — dokud; ete — toto všechno; asaṅgatāḥ — neshromážděné; bhāvāḥ — zůstalo; bhūta — prvky; indriya — smysly; manaḥ — mysl; guṇāḥ — kvality přírody; yadā — dotud; āyatana — tělo; nirmāṇe — při vytváření; na śekuḥ — nebylo možné; brahma-vit-tama — ó Nārado, nejlepší znalče transcendentálního poznání.

Traducción

Překlad

¡Oh, Nārada, el mejor de los trascendentalistas!, las formas del cuerpo no pueden aparecer mientras esas partes creadas, es decir, los elementos, los sentidos, la mente y las modalidades de la naturaleza, no sean ensamblados.

Ó Nārado, nejlepší z transcendentalistů, tělo nemůže vzniknout, dokud se neshromáždí všechny tyto stvořené části — prvky, smysly, mysl a kvality přírody.

Significado

Význam

Los diferentes tipos de estructura corporal de las entidades vivientes, son tal como los diferentes tipos de automóviles que se fabrican mediante el ensamblaje de los correspondientes accesorios automotrices. Cuando el automóvil está listo, el conductor se sienta en él y lo mueve como desea. Eso también se confirma en el Bhagavad-gītā (18.61): la entidad viviente se encuentra tal como si estuviera sentada en la máquina del cuerpo, y el auto constituido por el cuerpo se mueve bajo el control de la naturaleza material, tal como los ferrocarriles se mueven bajo la dirección del controlador. Sin embargo, las entidades vivientes no son los cuerpos; ellas son distintas de los autos constituidos por el cuerpo. Pero el científico material poco inteligente no puede entender el proceso del ensamblaje de las partes del cuerpo, a saber, los sentidos, la mente y las cualidades de las modalidades materiales. Toda entidad viviente es una chispa espiritual, parte integral del Ser Supremo y, por la bondad del Señor, pues el Padre es bondadoso con Sus hijos, los seres vivientes individuales reciben una pequeña libertad de actuar, de acuerdo con su deseo de enseñorearse de la naturaleza material. Así como un padre, para satisfacer al niño que llora, le da algunos juguetes, así mismo el deseo del Señor hace posible toda la creación material, para permitirles a las entidades vivientes confundidas enseñorearse de las cosas tal como lo deseen, aunque bajo el control del agente del Señor. Las entidades vivientes son tal como niñitos que juegan en el campo material bajo el control de la sirvienta del Señor (la naturaleza). Ellas consideran a māyā, o la sirvienta, como si lo fuera todo y, así pues, conciben equivocadamente que la Verdad Suprema es femenina (la diosa Durgā, etc.). Los tontos e infantiles materialistas no pueden ir más allá de la concepción de la sirvienta, la naturaleza material; pero los inteligentes hijos adultos del Señor saben bien que todos los actos de la naturaleza material están controlados por el Señor, tal como una sirvienta se encuentra bajo el control del amo, el padre de los niños no desarrollados.

Různé tělesné konstrukce živých bytostí jsou jako různé druhy automobilů, které se vyrábějí smontováním příslušných součástí. Jakmile je auto hotové, usedne do něho řidič a jede kam si přeje. To také potvrzuje Bhagavad-gītā (18.61): živá bytost sedí na tělesném stroji a tento stroj se pohybuje podle řízení hmotné přírody, stejně jako vlak se pohybuje podle řízení strojvůdce. Živé bytosti ovšem nejsou těla a existují odděleně od těl, stejně jako řidič existuje odděleně od svého auta. Méně inteligentní materialističtí vědci však nechápou, jakým způsobem se části těla — smysly, mysl a hmotné kvality — spojují. Každá živá bytost je duchovní jiskrou, nedílnou částí Nejvyšší Bytosti, a jelikož Otec je laskavý ke Svým synům, Jeho milostí dostávají individuální živé bytosti nepatrnou svobodu jednat podle své vůle a snažit se panovat hmotné přírodě. Stejně jako otec dává plačícímu dítěti hračky, aby ho uklidnil, celé hmotné stvoření vzniká vůlí Pána, který tak dovoluje zmateným živým bytostem využívat hmotných věcí podle svého přání, třebaže se vše odehrává pod dohledem Pánových prostředníků. Živé bytosti jsou jako malé děti, které si hrají v hmotném světě pod dohledem Pánovy služebnice (přírody). Pokládají tuto služebnou, māyu, za vše, co existuje, a mylně se proto domnívají, že Nejvyšší Pravda je ženského rodu (bohyně Durgā atd.). Hloupí materialisté si podobně jako děti nedokáží představit nikoho vyššího než tuto služebnici, hmotnou přírodu, ale dospělí inteligentní synové Pána dobře vědí, že veškerým činnostem hmotné přírody vládne Pán, stejně jako služebnice poslouchá nařízení svého pána, otce nezletilých dětí.

Las partes del cuerpo, por ejemplo los sentidos, son creación del mahat-tattva, y cuando se ensamblan por la voluntad del Señor, el cuerpo material empieza a existir, y a la entidad viviente se le permite utilizarlo para sus actividades subsiguientes. Ello se explica de la siguiente manera.

Všechny části těla (smysly atd.) jsou stvořením mahat-tattvy a když se vůlí Pána spojí, vzniká hmotné tělo, které živá bytost může používat pro své další činnosti. To je vysvětleno následovně.