Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Texto

Verš

tasmai namo bhagavate
vāsudevāya dhīmahi
yan-māyayā durjayayā
māṁ vadanti jagad-gurum
tasmai namo bhagavate
vāsudevāya dhīmahi
yan-māyayā durjayayā
māṁ vadanti jagad-gurum

Palabra por palabra

Synonyma

tasmai — a Él; namaḥ — ofrezco mis reverencias; bhagavate — la Personalidad de Dios; vāsudevāya — al Señor Kṛṣṇa; dhīmahi — medito en Él; yat — por cuyas; māyayā — potencias; durjayayā — invencibles; mām — a mí; vadanti — ellos dicen; jagat — el mundo; gurum — el amo.

tasmai — Jemu; namaḥ — klaním se; bhagavate — Osobnosti Božství; vāsudevāya — Pánu Kṛṣṇovi; dhīmahi — medituji o Něm; yat — Jehož; māyayā — silou; durjayayā — nepřemožitelnou; mām — mně; vadanti — říkají; jagat — svět; gurum — pán.

Traducción

Překlad

Yo le ofrezco mis reverencias al Señor Kṛṣṇa [Vāsudeva], la Personalidad de Dios, y medito en Él, cuya potencia invencible los influencia a ellos [la clase de hombres poco inteligentes] para que me llamen el controlador supremo.

Skládám své poklony Osobnosti Božství, Pánu Kṛṣṇovi (Vāsudevovi) a medituji o Něm, Jehož nepřemožitelná síla vede méně inteligentní lidi k tomu, že mě nazývají nejvyšším vládcem.

Significado

Význam

Tal como se explicará más claramente en el siguiente verso, la potencia ilusoria del Señor confunde a las personas poco inteligentes para que acepten a Brahmājī o, hasta donde eso se refiere, a cualquier otra persona, como si fuera el Señor Supremo. Sin embargo, Brahmājī rehúsa ser llamado así, y directamente ofrece sus respetuosas reverencias al Señor Vāsudeva, o Śrī Kṛṣṇa, la Personalidad de Dios, tal como ya le ha ofrecido los mismos respetos a Él en la Brahmā-saṁhitā:

V příštím verši bude jasněji vysvětleno, jak iluzorní energie Pána mate méně inteligentní lidi, kteří pokládají Brahmājīho nebo prakticky kohokoliv jiného za Nejvyššího Pána. Brahmājī si ovšem nepřeje, aby ho nazývali Nejvyšším Pánem, a přímo se klaní Pánu Vāsudevovi, Śrī Kṛṣṇovi, Osobnosti Božství, Jemuž projevil stejnou úctu již v Brahma-saṁhitě (5.1):

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam
īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam

«El Señor Supremo es la Personalidad de Dios, Śrī Kṛṣṇa, el Señor primordial que posee Su cuerpo trascendental, la causa fundamental de todas las causas. Yo adoro a ese Señor Govinda primordial».

“Nejvyšší Pán je Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa, původní Pán, který má transcendentální tělo a je konečnou příčinou všech příčin. Uctívám tohoto prvotního Pána Govindu.”

Brahmājī está consciente de su verdadera posición, y sabe que las personas poco inteligentes, confundidas por la energía ilusoria del Señor, aceptarán caprichosamente a cualquiera como si fuera Dios. Una personalidad responsable como Brahmājī, rehúsa que sus discípulos o subordinados le den el tratamiento del Señor Supremo; pero las personas tontas, que son alabadas por hombres con naturaleza de perros, cerdos, camellos y asnos, se sienten complacidos de que se les trate de Señor Supremo. En el siguiente verso se explica por qué dichas personas sienten placer en que se les trate de Dios, y por qué unos tontos admiradores las tratan de Dios.

Brahmājī si je vědom svého skutečného postavení a ví, že méně inteligentní lidé, zmatení iluzorní energií Pána, pokládají za Boha kohokoliv podle své momentální nálady. Zodpovědný člověk stejně jako Brahmājī odmítá, aby ho žáci nebo podřízení nazývali Nejvyšším Pánem, ale hlupákům, kteří jsou idolem lidí se zvířecí povahou psů, vepřů, velbloudů a oslů, lichotí, když jsou oslovováni jako Nejvyšší Pán. Proč se takoví lidé s oblibou nechají označovat za Boha a proč je tak jejich hloupí ctitelé nazývají, vysvětluje následující verš.