Skip to main content

Capítulo 4

ГЛАВА ЧЕТВЕРТА

El proceso de la creación

Творення

Text 1:
Sūta Gosvāmī dijo: Mahārāja Parīkṣit, el hijo de Uttarā, después de oír los discursos de Śukadeva Gosvāmī, que estaban todos relacionados con la verdad acerca del ser, aplicó su concentración fielmente sobre el Señor Kṛṣṇa.
ВІРШ 1:
Сута Ґосвамі сказав: Вислухавши відповіді Шукадеви Ґосвамі, у яких мова була суто про істинну природу «я», Махараджа Парікшіт, син Уттари, з великою відданістю зосередився на Господеві Крішні.
Text 2:
Mahārāja Parīkṣit, como resultado de su sincera atracción por el Señor Kṛṣṇa, fue capaz de renunciar a todo el afecto profundamente arraigado que sentía por su propio cuerpo, por su esposa, por sus hijos, por su palacio, por sus animales —animales tales como caballos y elefantes—, por su tesorería, por sus amigos y parientes, y por su reino indisputable.
ВІРШ 2:
Усім серцем пориваючись до Господа Крішни, Махараджа Парікшіт зміг викорінити в собі всі глибокі прив’язаності до власного тіла, дружини, дітей, палацу, своїх тварин, як-от коні та слони, до скарбниці, до друзів та родичів і до свого нездоланного царства.
Texts 3-4:
¡Oh, grandes sabios!, la gran alma Mahārāja Parīkṣit, constantemente absorto en pensamientos acerca del Señor Kṛṣṇa y sabiendo bien de su muerte inminente, renunció a toda clase de actividades fruitivas, es decir, a los actos de la religión, el desarrollo económico y la complacencia de los sentidos, y de ese modo se estableció firmemente en el plano de su amor natural por Kṛṣṇa e hizo todas estas preguntas, tal como ustedes me las están haciendo a mí.
ВІРШ 3–4:
О великі мудреці, дізнавшись про свою неминучу смерть, шляхетна душа Махараджа Парікшіт, завжди заглиблений у думки про Господа Крішну, зрікся всієї корисливої діяльности    —    релігійних ритуалів, діяльности задля матеріального збагачення та задоволення чуттів    —    і так утвердився у своїй природній любові до Крішни. Він задав Шукадеві Ґосвамі ті самі запитання, що й ви задали мені.
Text 5:
Mahārāja Parīkṣit dijo: ¡Oh, erudito brāhmaṇa!, tú lo sabes todo, porque te encuentras sin contaminación material. Por lo tanto, todo lo que me has hablado parece estar muy en lo correcto. Tus discursos están destruyendo gradualmente la oscuridad de mi ignorancia, ya que estás narrando los temas acerca del Señor.
ВІРШ 5:
Махараджа Парікшіт сказав: О вчений брахмано, тобі все відомо, бо ти вільний від матеріальної скверни. Отож все, що ти розповів мені,    —    неспростовна істина. Твоя мова поступово розсіює морок мого невігластва, адже теми, що ти їх висвітлюєш, пов’язані з Господом.
Text 6:
Te pido que me des a conocer cómo la Personalidad de Dios, mediante Sus energías personales, crea estos universos fenoménicos tal como son, los cuales les resultan inconcebibles incluso a los grandes semidioses.
ВІРШ 6:
Прохаю, поясни мені, як Бог-Особа створює Своїми особистими енерґіями матеріальні всесвіти такими, які вони є,    —     незбагненними навіть для великих півбогів.
Text 7:
Ten la bondad de describir cómo el Señor Supremo, quien es todopoderoso, ocupa a Sus diferentes energías y diferentes expansiones en mantener y de nuevo acabar con el mundo fenoménico, con el espíritu deportivo de un jugador.
ВІРШ 7:
Будь ласка, поясни, як всемогутній Верховний Господь, використовуючи Свої різноманітні енерґії та поширення, підтримує і тоді знову знищує проявлений світ немов задля розваги.
Text 8:
¡Oh, erudito brāhmaṇa!, todas las actividades trascendentales del Señor son maravillosas, y parecen inconcebibles, porque hasta los grandes esfuerzos que han hecho muchos eruditos entendidos, aún han demostrado ser insuficientes para entenderlas.
ВІРШ 8:
О вчений брахмано, воістину, трансцендентні діяння Господа дивовижні і, видається, незбагненні, адже навіть багато великих мудреців, попри всі свої зусилля, так і не спромоглися осягнути їх.
Text 9:
La Suprema Personalidad de Dios es uno, ya sea que Él actúe a solas con las modalidades de la naturaleza material, o que se expanda simultáneamente en muchas formas, o que se expanda consecutivamente para dirigir las modalidades de la naturaleza.
ВІРШ 9:
Верховний Бог-Особа завжди єдиний    —    і коли Сам скеровує діяльність ґун матеріальної природи, і коли поширюється одночасно в багатьох, і коли керує ґунами природи через Свої послідовні поширення.
Text 10:
Ten la bondad de aclarar todas estas preguntas producto de la duda, pues tú no solo eres sumamente entendido en las Escrituras védicas y autorrealizado en la trascendencia, sino que también eres un gran devoto del Señor, y, por lo tanto, eres prácticamente igual que la Personalidad de Dios.
ВІРШ 10:
Милостиво розвій усі мої сумніви, адже ти не лише добре знаєшся на ведичних писаннях і усвідомив свою трансцендентну сутність,    —    ти великий Господній відданий і тому так само могутній, як Бог-Особа.
Text 11:
Sūta Gosvāmī dijo: Cuando de ese modo el rey le solicitó a Śukadeva Gosvāmī que describiera la energía creativa de la Personalidad de Dios, él recordó entonces sistemáticamente al amo de los sentidos [Śrī Kṛṣṇa], y, para responder debidamente, habló de la siguiente manera.
ВІРШ 11:
Сута Ґосвамі сказав: Коли цар звернувся з проханням описати твірну енерґію Бога-Особи, Шукадева Ґосвамі послідовно зосередився на повелителі чуттів [Господі Крішні] і, щоб належно відповісти, почав свою мову так.
Text 12:
Śukadeva Gosvāmī dijo: Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, quien, para la creación del mundo material, adopta las tres modalidades de la naturaleza. Él es el todo completo que reside dentro del cuerpo de todos, y Sus caminos son inconcebibles.
ВІРШ 12:
Шукадева Ґосвамі сказав : Я складаю шанобливі поклони Верховному Богові-Особі, що для створення матеріального світу використовує три ґуни природи. Він    —    довершене ціле, що перебуває в тілі кожного, і шляхи Його незбагненні.
Text 13:
Le ofrezco de nuevo mis respetuosas reverencias a la forma completa de la existencia y la trascendencia, quien libera de todas las aflicciones a los devotos piadosos, y quien es el destructor de los subsiguientes adelantos que pudiera haber en el temperamento ateo de los demonios no devotos. A los trascendentalistas que están situados en el plano de la máxima perfección espiritual, Él les otorga sus destinos específicos.
ВІРШ 13:
Я знов і знов складаю шанобливі поклони Йому    —    довершеній формі буття й духовної реальности, Господеві, що кладе край стражданням праведних відданих і приборкує демонічні поривання невідданих - атеїстів . Трансценденталістів, які перебувають на рівні найвищої духовної досконалости, саме Він винагороджує досягненням мети їхніх прагнень.
Text 14:
Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a Aquel que es el asociado de los miembros de la dinastía Yadu y que siempre es un problema para los no devotos. Él es el disfrutador supremo tanto del mundo material como del mundo espiritual, y sin embargo disfruta de Su propia morada en el cielo espiritual. No hay nadie que sea igual a Él, porque Su opulencia trascendental es inconmensurable.
ВІРШ 14:
Я шанобливо схиляюсь перед Господом, що дарував Своє товариство родові Яду і що завжди недосяжний для невідданих. Він верховний у насолоді матеріальним і духовним світами, однак Сам Він насолоджується у Своїй обителі в духовному небі. Йому немає рівних, тому що Його трансцендентним багатствам немає ліку.
Text 15:
Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al supremamente auspicioso Señor Śrī Kṛṣṇa, pues glorificarlo, recordarlo, tener una audiencia con Él, orarle, oír hablar de Él y adorarlo pueden limpiar en el acto los efectos de todos los pecados del ejecutor.
ВІРШ 15:
Мої шанобливі поклони всеблагому Господу Шрі Крішні, бо прославляючи, пам’ятаючи і споглядаючи Його, поклоняючись Йому, підносячи молитви та слухаючи оповіді про Нього , істота нараз очищується від наслідків усіх своїх гріхів.
Text 16:
Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias una y otra vez al supremamente auspicioso Señor Śrī Kṛṣṇa. Por el simple hecho de entregarse a Sus pies de loto, la gente sumamente intelectual se libera de todos los apegos a la existencia presente y futura, y progresa hacia la existencia espiritual sin dificultad.
ВІРШ 16:
Я знову і знову складаю шанобливі поклони всеблагому Господеві Шрі Крішні. Просто віддавшись Його лотосовим стопам, велемудрі мужі звільняються від усіх прив’язаностей до теперішнього та майбутнього існування і без ускладнень простують до духовного буття.
Text 17:
Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al supremamente auspicioso Señor Śrī Kṛṣṇa una y otra vez, porque los grandes sabios eruditos, los grandes ejecutores de caridades, los grandes trabajadores distinguidos, los grandes filósofos y místicos, los grandes cantores de los himnos védicos y los grandes seguidores de los principios védicos no pueden conseguir ningún resultado provechoso, si no dedican esas grandes cualidades al servicio del Señor.
ВІРШ 17:
Знову і знову я складаю шанобливі поклони всеблагому Господеві Шрі Крішні, адже навіть великі мудреці, щедрі добродійники, заслужені знаменитості, великі містики, вправні читці ведичних гімнів і ревні поборники ведичних засад не спроможні досягнути успіху у своїй діяльності, не застосовуючи свої видатні якості на служіння Господеві.
Text 18:
Las razas kirāta, hūṇa, āndhra, pulinda, pulkaśa, ābhīra, śumbha, yavana, los miembros de las razas khasa e incluso otros adictos a actos pecaminosos, pueden purificarse si se refugian en los devotos del Señor, debido a que Él es el poder supremo. A Él le ofrezco mis respetuosas reverencias.
ВІРШ 18:
Кірати, хуни, андгри, пулінди, пулкаші, абгіри, шумбги, явани, члени народностей кгасів і навіть інші призвичаєні до гріха особи можуть очиститися завдяки верховній могутності Господа, прийнявши притулок у Його відданих. Я щиро складаю Йому шанобливі поклони.
Text 19:
Él es la Superalma y el Señor Supremo de todas las almas autorrealizadas. Él es la personificación de los Vedas, de las Escrituras religiosas y de las austeridades. Él es adorado por el Señor Brahmā y por Śiva, y por todos aquellos que han trascendido todas las pretensiones. Siendo así reverenciado con respeto y veneración, que ese Absoluto Supremo se complazca conmigo.
ВІРШ 19:
Він    —    Наддуша і Верховний Господь усіх свідомих себе душ. Він    —    уособлення Вед, релігійних писань і аскез. Йому поклоняються Господь Брахма і Господь Шіва, а також ті, хто звільнилися від усіх домагань та дводушности. Нехай же цей Верховний Абсолют, що перед Ним шанобливо схиляються з благоговійним трепетом, буде задоволений з мене.
Text 20:
Que el Señor Śrī Kṛṣṇa, quien es el venerable Señor de todos los devotos, el protector y la gloria de todos los reyes de la dinastía Yadu —tales como Andhaka y Vṛṣṇi—, el esposo de todas las diosas de la fortuna, el director de todos los sacrificios y, por ende, el líder de todas las entidades vivientes, el controlador de toda inteligencia, el propietario de todos los planetas, espirituales y materiales, y la encarnación suprema que hay en la Tierra (el supremo en absolutamente todo), que Él sea misericordioso conmigo.
ВІРШ 20:
Нехай буде милостивий до мене Господь Шрі Крішна    —     Господь, якому поклоняються всі віддані, захисник і слава всіх царів, рівних царям Андгаці чи Врішні з династії Яду, чоловік усіх богинь процвітання, повелитель усіх жертвопринесень і тому провідник всіх живих істот, покровитель усіх інтелектуальних здібностей, володар усіх планет, духовних і матеріальних, і найвище втілення на землі (найвища всеохопна сутність).
Text 21:
La Personalidad de Dios Śrī Kṛṣṇa es quien da la liberación. Por el hecho de pensar en Sus pies de loto a cada segundo, siguiendo los pasos de las autoridades, el devoto en estado de trance puede ver a la Verdad Absoluta. Sin embargo, los eruditos especuladores mentales piensan en Él como se les antoja. Que el Señor se complazca conmigo.
ВІРШ 21:
Тільки Він, Бог-Особа Шрі Крішна, дарує звільнення. Безнастанно думаючи про Його лотосові стопи, відданий, що ступає у слід авторитетів, спроможний бачити у трансі Абсолютну Істину. Натомість вчені умоглядні мислителі тільки уявляють собі Господа, як їм спаде на думку. Нехай же Господь буде задоволений з мене.
Text 22:
Que el Señor, quien al principio de la creación amplificó desde dentro del corazón de Brahmā el conocimiento potente que hay en él, y lo inspiró dándole pleno conocimiento acerca de la creación y de Su propio Ser, y quien pareció haberse generado de la boca de Brahmā, que Él se complazca conmigo.
ВІРШ 22:
Нехай же Господь, що на початку творення дарував Брахмі із серця знання щодо творення та Себе Самого, збільшивши його пізнавальну здатність, нехай цей Господь, що, здавалося, з’явився з уст Брахми, буде задоволений мною.
Text 23:
Que la Personalidad de Dios, quien por el hecho de acostarse en el universo anima los cuerpos de los elementos creados materialmente, y quien en Su encarnación puruṣa hace que el ser viviente se someta a las dieciséis divisiones de las modalidades materiales que lo generan, que Él tenga la bondad de adornar mis declaraciones.
ВІРШ 23:
Нехай Верховний Бог-Особа    —    той, хто вдихає життя в усі створені з матеріальних елементів тіла, поклавшись на води всесвіту, той, хто у втіленні пуруші підпорядковує живу істоту шістнадцятьом категоріям матеріальних якостей, що з Нього й виникають,    —    нехай Він милостиво оздобить мою мову поетичними прикрасами.
Text 24:
Le ofrezco mis respetuosas reverencias a Śrīla Vyāsadeva, la encarnación de Vāsudeva que compiló las Escrituras védicas. Los devotos puros beben el nectáreo conocimiento trascendental que cae de la boca del Señor, la cual es como un loto.
ВІРШ 24:
Я складаю шанобливі поклони Шрілі В’ясадеві, втіленню Ва̄судеви й укладачеві ведичних писань. Чисті віддані впиваються нектаром трансцендентного знання, що стікає з лотосових вуст Господа.
Text 25:
Mi querido rey, Brahmā, el primogénito, al ser interrogado por Nārada, le informó de esta materia de un modo exacto, tal como se lo había hablado directamente el Señor a Su propio hijo, el cual estaba imbuido de conocimiento védico desde su mismo nacimiento.
ВІРШ 25:
Любий царю, Брахма, перший із народжених істот, відповідаючи на запитання Наради, точно переказав йому все, що Сам Господь повідав Своєму синові, наділеному ведичним знанням від самого народження.