Skip to main content

Texto 23

Sloka 23

Texto

Verš

yogeśvarāṇāṁ gatim āhur antar-
bahis-tri-lokyāḥ pavanāntar-ātmanām
na karmabhis tāṁ gatim āpnuvanti
vidyā-tapo-yoga-samādhi-bhājām
yogeśvarāṇāṁ gatim āhur antar-
bahis-tri-lokyāḥ pavanāntar-ātmanām
na karmabhis tāṁ gatim āpnuvanti
vidyā-tapo-yoga-samādhi-bhājām

Synonyms

Synonyma

yoga-īśvarāṇām — de los grandes santos y devotos; gatim — destino; āhuḥ — se dice; antaḥ — dentro; bahiḥ — fuera; tri-lokyāḥ — de los tres sistemas planetarios; pavana-antaḥ — dentro del aire; ātmanām — del cuerpo sutil; na — nunca; karmabhiḥ — mediante actividades fruitivas; tām — esa; gatim — rapidez; āpnuvanti — logra; vidyā — servicio devocional; tapaḥ — austeridades; yoga — poder místico; samādhi — conocimiento; bhājām — de aquellos que consideran.

yoga-īśvarāṇām — velikých světců a oddaných; gatim — cíl; āhuḥ — je řečeno; antaḥ — uvnitř; bahiḥ — vně; tri-lokyāḥ — tří planetárních systémů; pavana-antaḥ — ve vzduchu; ātmanām — jemného těla; na — nikdy; karmabhiḥ — plodonosnými činy; tām — ta; gatim — rychlost; āpnuvanti — dosahují; vidyā — oddaná služba; tapaḥ — odříkání; yoga — mystické síly; samādhi — poznání; bhājām — těch, kteří mají.

Translation

Překlad

A los trascendentalistas les interesa el cuerpo espiritual. Así pues, en virtud de su servicio devocional, austeridades, poder místico y conocimiento trascendental, sus movimientos no están restringidos ni dentro ni fuera de los mundos materiales. Los trabajadores fruitivos, o la gente muy materialista, nunca pueden desplazarse de una manera así de libre.

Transcendentalisté se zajímají o duchovní tělo a zásluhou své oddané služby, odříkání, mystických sil a transcendentálního poznání se mohou pohybovat uvnitř i vně hmotných světů bez omezení. Ploduchtiví pracovníci neboli hrubí materialisté tuto svobodu pohybu postrádají.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: El esfuerzo que hace el científico materialista para llegar a otros planetas mediante vehículos mecánicos, es solo un intento vano. Sin embargo, uno puede llegar a los planetas celestiales por medio de actividades virtuosas, pero nunca puede esperar que irá más allá de Svarga o Janaloka mediante esa clase de actividades mecánicas o materialistas, ya sean burdas o sutiles. Los trascendentalistas que no tienen nada que ver con el cuerpo material burdo, pueden desplazarse por todas partes, dentro o fuera de los mundos materiales. Dentro de los mundos materiales se desplazan por los sistemas planetarios del Maharloka, Janaloka, Tapoloka y Satyaloka, y más allá de los mundos materiales pueden desplazarse por los Vaikuṇṭhas como cosmonautas que no tienen restricciones. Nārada Muni es uno de los ejemplos de esa clase de cosmonautas, y Durvāsā Muni es uno de esos místicos. En virtud del servicio devocional, las austeridades, los poderes místicos y el conocimiento trascendental, todo el mundo puede desplazarse como Nārada Muni o Durvāsā Muni. Se dice que en el lapso de un solo año, Durvāsā Muni viajó por todo el espacio material y parte del espacio espiritual. La velocidad de los trascendentalistas nunca la pueden alcanzar ni los materialistas burdos, ni los sutiles.

Pokusy materialistických vědců dosáhnout jiných planet mechanickými dopravními prostředky jsou jen zbytečnou ztrátou času. Na nebeské planety se člověk může dostat za své zbožné činnosti, ale nemůže očekávat, že takové mechanické a materialistické činnosti (ať už hrubé nebo jemné) mu dopomohou nad Svargaloku nebo Janaloku. Transcendentalisté, kteří nemají nic společného s hrubohmotným tělem, se však mohou pohybovat všude, uvnitř i vně hmotných světů. Uvnitř hmotných světů se stěhují po planetárních systémech Mahar, Janas, Tapas a Satyaloka a vně hmotných světů se mohou pohybovat po Vaikuṇṭhách jako kosmonauti, pro které neplatí žádná omezení. Příkladem takového astronauta je Nārada Muni a dalším takovým mystikem je Durvāsā Muni. Na základě oddané služby, odříkání, mystických sil a transcendentálního poznání se může každý pohybovat jako Nārada Muni a Durvāsā Muni. Je známo, že Durvāsā Muni procestoval celý hmotný vesmír a část duchovního vesmíru během pouhého jednoho roku. Hrubohmotní ani jemnohmotní materialisté se nikdy nemohou pohybovat tak rychle jako transcendentalisté.