Skip to main content

Text 14

Sloka 14

Texto

Verš

tayābhihitam ākarṇya
kaṁsaḥ parama-vismitaḥ
devakīṁ vasudevaṁ ca
vimucya praśrito ’bravīt
tayābhihitam ākarṇya
kaṁsaḥ parama-vismitaḥ
devakīṁ vasudevaṁ ca
vimucya praśrito ’bravīt

Palabra por palabra

Synonyma

tayā — por la diosa Durgā; abhihitam — las palabras habladas; ākarṇya — por escuchar; kaṁsaḥ — Kaṁsa; parama-vismitaḥ — estaba muy asombrado; devakīm — a Devakī; vasudevam ca — y a Vasudeva; vimucya — liberar inmediatamente; praśritaḥ — con gran humildad; abravīt — dijo lo siguiente.

tayā — bohyní Durgou; abhihitam — pronesená slova; ākarṇya — když slyšel; kaṁsaḥ — Kaṁsa; parama-vismitaḥ — strnul údivem; devakīm — Devakī; vasudevam ca — a Vasudevu; vimucya — okamžitě propustil; praśritaḥ — s velkou pokorou; abravīt — promluvil následovně.

Traducción

Překlad

Al escuchar las palabras de la diosa Durgā, Kaṁsa no podía salir de su asombro. Entonces se acercó a su hermana Devakī y a su cuñado Vasudeva y, liberándoles inmediatamente de sus cadenas, les habló con gran humildad.

Když Kaṁsa uslyšel slova bohyně Durgy, strnul údivem. Přistoupil ke své sestře Devakī a švagrovi Vasudevovi, okamžitě jim sundal okovy a pokorně k nim promluvil.

Significado

Význam

Kaṁsa estaba asombrado de que la diosa Durgā hubiera nacido como hija de Devakī. Si Devakī era un ser humano, ¿cómo podía la diosa Durgā ser su hija? Esa era una de las causas de su asombro. También estaba confuso de ver que el octavo hijo de Devakī había sido una niña. Por lo general, los asuras son devotos de madre Durgā, Śakti, o de los semidioses, en especial del Señor Śiva. Kaṁsa, cuando vio aparecer a Durgā en su forma original de ocho brazos, empuñando sus armas, cambió inmediatamente su mentalidad con respecto a Devakī, pues se daba cuenta de que no era un ser humano corriente. Estaba claro que Devakī poseía ciertas cualidades trascendentales, ya que, de no haber sido así, ¿por qué iba a nacer de su vientre la diosa Durgā? En esas circunstancias, Kaṁsa, que no salía de su asombro, quiso desagraviar a su hermana de las atrocidades que había cometido contra ella.

Kaṁsa žasl, že se bohyně Durgā stala dcerou Devakī. Jak se mohla Durgā stát dcerou obyčejné lidské bytosti? To byl jeden důvod jeho údivu. A jak je možné, že osmé dítě Devakī bylo ženského pohlaví? I to ho udivilo. Asurové jsou obvykle oddaní matky Durgy, Śakti, nebo polobohů, zvláště Pána Śivy. Zjevení Durgy v její původní osmiruké podobě držící různé zbraně ihned přimělo Kaṁsu k tomu, aby změnil svůj názor, že Devakī je obyčejná lidská bytost. Musela mít nějaké transcendentální vlastnosti, neboť proč by se jí jinak bohyně Durgā narodila? Za těchto okolností chtěl užaslý Kaṁsa odčinit ohavnosti, kterých se vůči své sestře Devakī dopustil.