Skip to main content

Texts 10-11

Sloka 10-11

Texto

Verš

divya-srag-ambarālepa-
ratnābharaṇa-bhūṣitā
dhanuḥ-śūleṣu-carmāsi-
śaṅkha-cakra-gadā-dharā
divya-srag-ambarālepa-
ratnābharaṇa-bhūṣitā
dhanuḥ-śūleṣu-carmāsi-
śaṅkha-cakra-gadā-dharā
siddha-cāraṇa-gandharvair
apsaraḥ-kinnaroragaiḥ
upāhṛtoru-balibhiḥ
stūyamānedam abravīt
siddha-cāraṇa-gandharvair
apsaraḥ-kinnaroragaiḥ
upāhṛtoru-balibhiḥ
stūyamānedam abravīt

Palabra por palabra

Synonyma

divya-srak-ambara-ālepa — ella adoptó entonces la forma de una semidiosa, perfectamente adornada con pasta de madera de sándalo, collares de flores y un hermoso vestido; ratna-ābharaṇa-bhūṣitā — adornada con alhajas y piedras preciosas; dhanuḥ-śūla-iṣu-carma-asi — con arco, tridente, flechas, escudo y espada; śaṅkha-cakra-gadā-dharā — y con las armas de Viṣṇu (caracola, disco y maza); siddha-cāraṇa-gandharvaiḥ — por los siddhascāraṇas y gandharvas; apsaraḥ-kinnara-uragaiḥ — por apsarāskinnaras y uragas; upāhṛta-uru-balibhiḥ — que le trajeron toda clase de presentes; stūyamānā — alabada; idam — estas palabras; abravīt — dijo.

divya-srak-ambara-ālepa — potom přijala podobu polobohyně, ozdobené santálovou pastou, květinovými girlandami a nádhernými šaty; ratna-ābharaṇa-bhūṣitā — ozdobená šperky z cenných drahokamů; dhanuḥ-śūla-iṣu-carma-asi — s lukem, trojzubcem, šípy, štítem a mečem; śaṅkha-cakra-gadā-dharā — a držící zbraně Viṣṇua (lasturu, disk a kyj); siddha-cāraṇa-gandharvaiḥ — Siddhy, Cāraṇy a Gandharvy; apsaraḥ-kinnara-uragaiḥ — a Apsarami, Kinnary a Uragy; upāhṛta-uru-balibhiḥ — kteří jí přinášeli různé dary; stūyamānā — velebená; idam — tato slova; abravīt — pronesla.

Traducción

Překlad

La diosa Durgā estaba adornada con collares de flores, ungida con pasta de madera de sándalo y vestida con ropas de gran calidad, alhajas y piedras preciosas. En sus manos llevaba un arco, un tridente, flechas, un escudo, una espada, una caracola, un disco y una maza, y recibía la adoración de apsarās y kinnaras, uragas,siddhas, cāraṇas, gandharvas y demás seres celestiales, que le ofrecían adoración con toda clase de presentes. La diosa dijo lo siguiente.

Bohyně Durgā byla ozdobena květinovými girlandami, potřena santálovou pastou a oděna do krásných šatů se šperky z cenných drahokamů. S lukem, trojzubcem, šípy, štítem, mečem, lasturou, diskem a kyjem v rukách, velebena nebeskými bytostmi, jako jsou Apsary, Kinnarové, Uragové, Siddhové, Cāraṇové a Gandharvové, kteří ji uctívali různými dary, promluvila.