Skip to main content

Text 11

Sloka 11

Texto

Verš

bibhrad veṇuṁ jaṭhara-paṭayoḥ śṛṅga-vetre ca kakṣe
vāme pāṇau masṛṇa-kavalaṁ tat-phalāny aṅgulīṣu
tiṣṭhan madhye sva-parisuhṛdo hāsayan narmabhiḥ svaiḥ
svarge loke miṣati bubhuje yajña-bhug bāla-keliḥ
bibhrad veṇuṁ jaṭhara-paṭayoḥ śṛṅga-vetre ca kakṣe
vāme pāṇau masṛṇa-kavalaṁ tat-phalāny aṅgulīṣu
tiṣṭhan madhye sva-parisuhṛdo hāsayan narmabhiḥ svaiḥ
svarge loke miṣati bubhuje yajña-bhug bāla-keliḥ

Palabra por palabra

Synonyma

bibhrat veṇum — llevar la flauta; jaṭhara-paṭayoḥ — entre el ceñido vestido y el abdomen; śṛṅga-vetre — el cuerno y el cayado para guiar a las vacas; ca — también; kakṣe — en la cintura; vāme — en el lado izquierdo; pāṇau — cogiendo con la mano; masṛṇa-kavalam — un alimento muy sabroso, preparado con arroz y el mejor yogur; tat-phalāni — trozos de fruta apropiada, como la fruta bael; aṅgulīṣu — entre los dedos; tiṣṭhan — permanecer de ese modo; madhye — en medio; sva-pari-suhṛdaḥ — Sus propios compañeros personales; hāsayan — haciéndoles reír; narmabhiḥ — con palabras jocosas; svaiḥ — Sus propios; svarge loke miṣati — mientras los habitantes de los planetas celestiales, Svargaloka, contemplaban la maravillosa escena; bubhuje — Kṛṣṇa disfrutaba; yajña-bhuk bāla-keliḥ — aunque Él acepta las ofrendas de yajña, con motivo de Sus pasatiempos infantiles, estaba muy alegre disfrutando de Su comida con Sus amigos los vaqueritos.

bibhrat veṇum — mající flétnu; jaṭhara-paṭayoḥ — mezi utaženými šaty a břichem; śṛṅga-vetre — trubku z rohu i proutek na pohánění krav; ca — také; kakṣe — u pasu; vāme — na levé straně; pāṇau — beroucí do ruky; masṛṇa-kavalam — výborné jídlo z rýže a prvotřídního tvarohu; tat-phalāni — pěkné kousky ovoce, jako je bél; aṅgulīṣu — mezi prsty; tiṣṭhan — takto sedící na jednom místě; madhye — uprostřed; sva-pari-suhṛdaḥ — své společníky; hāsayan — rozesmával je; narmabhiḥ — žertovnými slovy; svaiḥ — svými; svarge loke miṣati — zatímco obyvatelé nebeských planet, Svargaloky, tuto úžasnou scénu pozorovali; bubhuje — Kṛṣṇa hodoval; yajña-bhuk bāla-keliḥ — i když přijímá obětiny při yajñi, v rámci svých dětských zábav si se svými přáteli pasáčky radostně pochutnával na jídle.

Traducción

Překlad

Kṛṣṇa es yajña-bhuk, es decir, solamente come ofrendas de yajña, pero, para manifestar Sus pasatiempos infantiles, Se sentó con la flauta prendida a la derecha, entre la cintura y Su ceñida ropa, mientras en el lado izquierdo llevaba el cuerno y el cayado de guiar a las vacas. Sosteniendo en la mano una crema muy sabrosa de yogur y arroz, con pedazos de fruta entre los dedos, parecía el verticilo de una flor de loto. Mientras comía, miraba directamente a Sus amigos, bromeaba personalmente con ellos, y les hacía reír con gran júbilo. En esos momentos, los habitantes del cielo estaban pasmados de asombro, al ver a la Personalidad de Dios, que solamente come en los yajñas, comiendo con Sus amigos en el bosque.

Kṛṣṇa je yajña-bhuk-to znamená, že jí pouze obětiny při yajñi-ale nyní chtěl předvést své dětské zábavy, takže seděl s flétnou zastrčenou u pasu za utaženými šaty na pravé straně a s trubkou z rohu a proutkem na pohánění krav nalevo. V ruce držel výborný pokrm z jogurtu a rýže s pěknými kousky ovoce mezi prsty, a tak seděl jako střed lotosového květu a hleděl na všechny své přátele, žertoval s nimi a tím, jak jedl, u nich vyvolával jásavý smích. Obyvatelé nebeských planet tehdy přihlíželi a žasli, jak Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž jí pouze při yajñi, nyní hoduje se svými přáteli v lese.

Significado

Význam

Mientras Kṛṣṇa comía con Sus amigos los vaqueritos, cierto abejorro se acercó para participar del almuerzo. Kṛṣṇa bromeó entonces: «¿Por qué has venido a molestar a Madhumaṅgala, mi amigo brāhmaṇa? Quieres matar a un brāhmaṇa, y eso no está bien». Todos los niños se reían muy divertidos, intercambiando palabras jocosas mientras comían. Por todo ello, los habitantes de los planetas superiores estaban pasmados de ver a la Suprema Personalidad de Dios, que solamente come cuando se Le ofrece un yajña, comiendo en el bosque con Sus amigos, como un niño corriente.

Když Kṛṣṇa se svými přáteli pasáčky jedl, přiletěl se najíst také jeden čmelák. Kṛṣṇa tedy žertovně prohodil: “Proč tady obtěžuješ Mého bráhmanského přítele Madhumaṅgalu? Ty chceš zabít brāhmaṇu. To není dobré!” Všichni chlapci se při jídle smáli a bavili se podobnými žerty. Obyvatelé vyšších planet proto žasli, jak Nejvyšší Pán, který jí pouze tehdy, když je prováděna yajña, nyní jedl jako obyčejné dítě se svými kamarády v lese.