Skip to main content

Text 46

Sloka 46

Texto

Verš

svaṁ svaṁ vatsa-kulaṁ sarve
pāyayiṣyanta ekadā
gatvā jalāśayābhyāśaṁ
pāyayitvā papur jalam
svaṁ svaṁ vatsa-kulaṁ sarve
pāyayiṣyanta ekadā
gatvā jalāśayābhyāśaṁ
pāyayitvā papur jalam

Palabra por palabra

Synonyma

svam svam — propio de cada uno; vatsa-kulam — el grupo de terneros; sarve — Kṛṣṇa, Balarāma y todos los niños; pāyayiṣyantaḥ — deseosos de que bebiesen; ekadā — un día; gatvā — ir; jala-āśaya-abhyāśam — cerca de la alberca; pāyayitvā — después de dejar beber a los animales; papuḥ jalam — bebieron ellos agua también.

svam svam — každý své; vatsa-kulam — stádo telátek; sarve — všichni chlapci a s nimi Kṛṣṇa a Balarāma; pāyayiṣyantaḥ — když je chtěli napojit vodou; ekadā — jednoho dne; gatvā — šli; jala-āśaya-abhyāśam — k vodní nádrži; pāyayitvā — poté, co dali napít zvířatům; papuḥ jalam — sami také pili vodu.

Traducción

Překlad

Un día, Kṛṣṇa, Balarāma y los demás niños, cada uno de ellos con su correspondiente grupo de terneros, llevaron a los animales a una alberca para que bebiesen. Cuando los terneros acabaron de beber, también los niños saciaron su sed con aquellas aguas.

Jednoho dne přivedli všichni chlapci včetně Kṛṣṇy a Balarāmy svá stáda telat k vodní nádrži, aby jim dali napít. Poté, co se napojila zvířata, pili vodu i chlapci.