Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Texto

Verš

muktaḥ kathañcid rākṣasyā
bāla-ghnyā bālako hy asau
harer anugrahān nūnam
anaś copari nāpatat
muktaḥ kathañcid rākṣasyā
bāla-ghnyā bālako hy asau
harer anugrahān nūnam
anaś copari nāpatat

Palabra por palabra

Synonyma

muktaḥ — fue liberado; kathañcit — de alguna forma; rākṣasyāḥ — de las garras de la rākṣasī Pūtanā; bāla-ghnyāḥ — que estaba decidida a matar niños pequeños; bālakaḥ — en especial al niño Kṛṣṇa; hi — debido a; asau — Él; hareḥ anugrahāt — por la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios; nūnam — en verdad; anaḥ ca — y la carreta de mano; upari — sobre el niño; na — no; apatat — cayó.

muktaḥ — byl vysvobozen; kathañcit — nějak; rākṣasyāḥ — ze spárů Rākṣasī Pūtany; bāla-ghnyāḥ — která byla odhodlaná zabíjet malé děti; bālakaḥ — zvláště malého Kṛṣṇu; hi — protože; asau — On; hareḥ anugrahāt — milostí Nejvyšší Osobnosti Božství; nūnam — jistě; anaḥ ca — a ruční vozík; upari — na dítě; na — ne; apatat — spadl.

Traducción

Překlad

De alguna forma, por la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios, el niño Kṛṣṇa Se salvó de las garras de la rākṣasī Pūtanā, que estaba decidida a matarle. Después, y de nuevo por la misericordia del Dios Supremo, no fue aplastado por la carreta de mano que se desplomó sobre Él.

“Jedině milost Nejvyšší Osobnosti Božství zachránila malého Kṛṣṇu ze spárů Rākṣasī Pūtany, která byla odhodlaná Ho zabít. Pak se znovu Nejvyšší Bůh postaral o to, aby dítě nezavalil ruční vozík.”