Skip to main content

Texts 49-50

Sloka 49-50

Texto

Verš

pradāya mṛtyave putrān
mocaye kṛpaṇām imām
sutā me yadi jāyeran
mṛtyur vā na mriyeta cet
pradāya mṛtyave putrān
mocaye kṛpaṇām imām
sutā me yadi jāyeran
mṛtyur vā na mriyeta cet
viparyayo vā kiṁ na syād
gatir dhātur duratyayā
upasthito nivarteta
nivṛttaḥ punar āpatet
viparyayo vā kiṁ na syād
gatir dhātur duratyayā
upasthito nivarteta
nivṛttaḥ punar āpatet

Palabra por palabra

Synonyma

pradāya — prometer entregar; mṛtyave — a Kaṁsa, que es la personificación de la muerte para Devakī; putrān — mis hijos; mocaye — la liberó del peligro que la amenaza; kṛpaṇām — inocente; imām — Devakī; sutāḥ — hijos; me — míos; yadi — si; jāyeran — deben nacer; mṛtyuḥ — Kaṁsa; — o; na — no; mriyeta — debe morir; cet — si; viparyayaḥ — todo lo contrario; — o; kim — si; na — no; syāt — podría suceder; gatiḥ — el movimiento; dhātuḥ — de la providencia; duratyayā — muy difícil de entender; upasthitaḥ — lo que ahora se obtiene; nivarteta — que detenga; nivṛttaḥ — evitar la muerte de Devakī; punaḥ āpatet — en el futuro puede suceder de nuevo (pero ¿qué puedo hacer yo?).

pradāya — když slíbím předat; mṛtyave — Kaṁsovi, který je pro Devakī zosobněnou smrtí; putrān — moje syny; mocaye — vysvobodím ji z bezprostředního nebezpečí; kṛpaṇām — nevinnou; imām — Devakī; sutāḥ — synové; me — moji; yadi — zda; jāyeran — mají se narodit; mṛtyuḥ — Kaṁsa; — nebo; na — ne; mriyeta — má zemřít; cet — jestliže; viparyayaḥ — pravý opak; — nebo; kim — zda; na — ne; syāt — může se stát; gatiḥ — zásah; dhātuḥ — prozřetelnosti; duratyayā — velice těžké pochopit; upasthitaḥ — to, čeho je v současnosti dosaženo; nivarteta — může zastavit; nivṛttaḥ — zabránění Devakině smrti; punaḥ āpatet — v budoucnu se to může stát znovu (ale co mohu dělat).

Traducción

Překlad

Vasudeva pensó: Kaṁsa es la personificación de la muerte; si le entrego todos los hijos que tenga, salvaré la vida de Devakī. Es posible que Kaṁsa muera antes de que nazcan mis hijos, o que uno de mis hijos le mate, pues está destinado a morir de esa forma. En cuanto a ahora, tengo que alejar esta amenaza inmediata, así que voy a prometer a Kaṁsa que le entregaré todos mis hijos. El tiempo pasa, y si Kaṁsa muere, no tendré nada que temer.

Vasudeva uvažoval: “Když Kaṁsovi, který je zosobněnou smrtí, dám všechny své syny, zachráním život Devakī. Možná Kaṁsa zemře ještě dříve, než se moji synové narodí, nebo ho jeden z nich zabije, neboť má předurčeno zemřít rukou mého syna. Prozatím tedy slíbím, že mu své syny odevzdám, aby upustil od této bezprostřední hrozby, a jestliže časem zemře, nemám se čeho bát.”

Significado

Význam

Vasudeva quería salvar la vida a Devakī, y para ello estaba dispuesto a prometer a Kaṁsa que le entregaría todos sus hijos. «Es posible —pensaba—, que Kaṁsa muera, o que yo no tenga hijos. Además, si tengo un hijo y se lo entrego a Kaṁsa, también es posible que Kaṁsa muera en sus manos, pues, por los designios de la providencia, todo puede suceder. Es muy difícil entender los manejos de la providencia». Así, para salvar a Devakī del peligro de muerte en que se hallaba, Vasudeva decidió prometer a Kaṁsa que pondría en sus manos todos los hijos que tuviese.

Vasudeva chtěl zachránit život Devakī tím, že slíbí odevzdat své syny Kaṁsovi. Myslel si: “V budoucnu může Kaṁsa zemřít, nebo možná ani žádné syny nezplodím. I kdyby se mi nějaký syn narodil a já ho dám Kaṁsovi, může se stát, že Kaṁsa zemře jeho rukou, neboť prozřetelnost může zařídit cokoliv. Je velice těžké pochopit, jak prozřetelnost všechno řídí.” Tak se Vasudeva rozhodl, že slíbí předat své syny do rukou Kaṁsy, aby Devakī zachránil před bezprostředním nebezpečím smrti.