Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.1.26

Texto

śrī-śuka uvāca
ity ādiśyāmara-gaṇān
prajāpati-patir vibhuḥ
āśvāsya ca mahīṁ gīrbhiḥ
sva-dhāma paramaṁ yayau

Palabra por palabra

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī dijo; iti — así; ādiśya — tras informar; amara-gaṇān — a todos los semidioses; prajāpati-patiḥ — Brahmā, señor de todos los prajāpatis; vibhuḥ — todopoderoso; āśvāsya — después de tranquilizar; ca — también; mahīm — a madre Tierra; gīrbhiḥ — con palabras dulces; sva-dhāma — a su propio planeta, Brahmaloka; paramam — el mejor (en el universo); yayau — regresó.

Traducción

Śukadeva Gosvāmī continuó: Después de dar estos consejos a los semidioses y tranquilizar a madre Tierra, el muy poderoso Señor Brahmā, que es el señor de todos los demás prajāpatis y, por ello, recibe el nombre de Prajāpati-pati, regresó a su morada, Brahmaloka.