Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Texto

Verš

etad anyac ca sarvaṁ me
mune kṛṣṇa-viceṣṭitam
vaktum arhasi sarvajña
śraddadhānāya vistṛtam
etad anyac ca sarvaṁ me
mune kṛṣṇa-viceṣṭitam
vaktum arhasi sarvajña
śraddadhānāya vistṛtam

Synonyms

Synonyma

etat — todos estos detalles; anyat ca — así como también otros; sarvam — todo; me — a mí; mune — ¡oh, gran sabio!; kṛṣṇa-viceṣṭitam — las actividades del Señor Kṛṣṇa; vaktum — explicar; arhasi — tú puedes; sarva-jña — pues lo sabes todo; śraddadhānāya — pues no siento envidia, sino que tengo fe en Él; vistṛtam — con todo detalle.

etat — všechny tyto podrobnosti; anyat ca — a také jiné; sarvam — všechno; me — mně; mune — ó velký mudrci; kṛṣṇa-viceṣṭitam — činnosti Pána Kṛṣṇy; vaktum — popsat; arhasi — dokážeš; sarva-jña — jelikož víš vše; śraddadhānāya — protože Mu nezávidím, ale plně v Něj věřím; vistṛtam — do nejmenších podrobností.

Translation

Překlad

¡Oh, gran sabio, que lo sabes todo acerca de Kṛṣṇa!, tengo plena fe y estoy muy deseoso de escuchar las actividades de Kṛṣṇa. Por favor, responde con todo detalle a mis preguntas y explícame también las cosas que no he sabido preguntar.

“Ó velký mudrci, který víš o Kṛṣṇovi vše, prosím, popiš mi podrobně všechny ty činnosti, na které jsem se ptal, i ty, na které jsem se nezeptal, neboť mám pevnou víru a velice si přeji o nich naslouchat.”