Skip to main content

Text 1

Sloka 1

Texto

Verš

sūta uvāca
iti bhītaḥ prajā-drohāt
sarva-dharma-vivitsayā
tato vinaśanaṁ prāgād
yatra deva-vrato ’patat
sūta uvāca
iti bhītaḥ prajā-drohāt
sarva-dharma-vivitsayā
tato vinaśanaṁ prāgād
yatra deva-vrato ’patat

Palabra por palabra

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta Gosvāmī dijo; iti — así pues; bhītaḥ — sintiendo temor de; prajā-drohāt — por haber matado a los súbditos; sarva — todos; dharma — actos religiosos; vivitsayā — para la comprensión; tataḥ — después; vinaśanam — el lugar en el que peleó; prāgāt — él fue; yatra — donde; deva-vrataḥ — Bhīṣmadeva; apatat — yacía para morir.

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; iti — takto; bhītaḥ — mající obavy z; prajā-drohāt — kvůli zabití podřízených; sarva — všechna; dharma — náboženské jednání; vivitsayā — pro pochopení; tataḥ — proto; vinaśanam — místo, kde se boj odehrál; prāgāt — šel; yatra — kde; deva-vrataḥ — Bhīṣmadeva; apatat — ležel připraven k odchodu.

Traducción

Překlad

Sūta Gosvāmī dijo: Sintiendo temor por haber matado a muchísimos súbditos en el campo de batalla de Kurukṣetra, Mahārāja Yudhiṣṭhira fue al lugar de la matanza. Allí, Bhīṣmadeva yacía en un lecho de flechas, a punto de morir.

Sūta Gosvāmī řekl: Mahārāja Yudhiṣṭhira, plný obav z toho, kolik podřízených zabil na Kuruovském bitevním poli, se vydal na místo, kde se odehrál ten velký masakr. Na loži z šípů tam ležel Bhīṣmadeva, připraven opustit tento svět.

Significado

Význam

En este noveno capítulo, tal como el Señor Śrī Kṛṣṇa lo desea, Bhīṣmadeva le impartirá instrucciones al rey Yudhiṣṭhira acerca de los deberes propios de las ocupaciones. Ya a punto de partir de este mundo mortal, Bhīṣmadeva también le ofrecerá su última oración al Señor, y de ese modo se liberará del cautiverio de ocupaciones materiales adicionales. Bhīṣmadeva estaba dotado del poder de dejar este cuerpo material a voluntad, y él mismo eligió acostarse en un lecho de flechas. Esta partida del gran guerrero atrajo la atención de todas las élites contemporáneas, y todas ellas se reunieron allí para manifestar los sentimientos de amor, respeto y afecto que les inspiraba la gran alma.

V této deváté kapitole bude Bhīṣmadeva podle vůle Pána Śrī Kṛṣṇy poučovat krále Yudhiṣṭhira pokyny ohledně předepsaných povinností. Bhīṣmadeva také těsně před svým odchodem z tohoto světa smrtelníků přednese Pánu svoji poslední modlitbu a tak bude osvobozen z otroctví dalších hmotných činností. Bhīṣmadeva dostal požehnání, že bude muset opustit své hmotné tělo, jenom když si to bude přát, a z vlastního rozhodnutí ležel na loži ze šípů. Tento odchod velikého válečníka upoutal pozornost všech největších osobností tehdejší doby, a všichni se u něho shromáždili, aby této velké duši projevili svoji lásku, úctu a náklonnost.