Skip to main content

Text 21

ВІРШ 21

Texto

Текст

kṛṣṇāya vāsudevāya
devakī-nandanāya ca
nanda-gopa-kumārāya
govindāya namo namaḥ
крышнайа васудевайа
девакы-нанданайа ча
нанда-ґопа-кумарайа
ґовындайа намо намах

Palabra por palabra

Послівний переклад

kṛṣṇāya — el Señor Supremo; vāsudevāya — al hijo de Vasudeva; devakī-nandanāya — al hijo de Devakī; ca — y; nanda-gopa — Nanda y los pastores de vacas; kumārāya — al hijo de ellos; govindāya — a la Personalidad de Dios, que les da vida a las vacas y a los sentidos; namaḥ — respetuosas reverencias; namaḥ — reverencias.

кр̣шн̣а̄йа  —  Верховному Господеві; ва̄судева̄йа  —  синові Васудеви ; девакі-нандана̄йа   —   синові Девакі ; ча   —   і ; нанда- ґопа  —  Нанда й пастухи; кума̄ра̄йа  —  їхньому синові; ґовінда̄йа  —  Богові-Особі, що дарує радість коровам і чуттям; намах̣  —  шанобливі поклони; намах̣  —  поклони.

Traducción

Переклад

Por consiguiente, permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al Señor, quien se ha convertido en el hijo de Vasudeva, el placer de Devakī, el niño de Nanda y de los demás pastores de vacas de Vṛndāvana, y el que anima a las vacas y a los sentidos.

Я у великій шані схиляюся перед Господом, що став сином Васудеви та втіхою Девакі, дитиною Нанди й усіх пастухів Вріндавани, перед Ним, що дарує радість коровам і чуттям.

Significado

Коментар

El Señor, siendo pues inaccesible por medio de cualesquiera bienes materiales, desciende a la Tierra tal como Él es, en virtud de la misericordia ilimitada y sin causa, a fin de otorgarles Su misericordia especial a Sus devotos puros y disminuir las oleadas de las personas demoníacas. La reina Kuntī adora de modo específico la encarnación o descenso del Señor Kṛṣṇa, por encima de todas las demás encarnaciones, porque en esa encarnación en particular Él es más accesible. En la encarnación de Rāma, Él permaneció desde Su infancia como el hijo de un rey, pero en la encarnación de Kṛṣṇa, aunque era el hijo de un rey, dejó de inmediato el refugio de Su padre y madre verdaderos (el rey Vasudeva y la reina Devakī) justo después de Su aparición, y fue al regazo de Yaśodāmāyī a hacer el papel de un pastorcillo de vacas ordinario en la bendita tierra de Vrajabhūmi, la cual está muy santificada debido a los pasatiempos infantiles de Él. De modo que el Señor Kṛṣṇa es más misericordioso que el Señor Rāma. Él fue indudablemente muy bondadoso con Vasudeva —el hermano de Kuntī— y con la familia. De Él no haberse vuelto hijo de Vasudeva y Devakī, la reina Kuntī no habría podido decir que Él era sobrino de ella y de esa manera dirigirse a Kṛṣṇa con afecto parental. Pero Nanda y Yaśodā son más afortunados, porque pudieron disfrutar de los pasatiempos infantiles del Señor, que son más atractivos que todos los demás pasatiempos. Sus pasatiempos infantiles, tal como se exhibieron en Vrajabhūmi, no tienen paralelo, y son el prototipo de Sus actividades eternas en el Kṛṣṇaloka original, que en la Brahma-saṁhitā se describe como el cintāmaṇi-dhāma. El Señor Śrī Kṛṣṇa descendió a Vrajabhūmi con todo Su séquito y enseres trascendentales. Śrī Caitanya Mahāprabhu confirmó, por lo tanto, que nadie es tan afortunado como los residentes de Vrajabhūmi, y específicamente las pastorcillas de vacas, quienes lo dedicaron todo a la satisfacción del Señor. Sus pasatiempos con Nanda y Yaśodā y Sus pasatiempos con los pastores de vacas, y especialmente con los pastorcillos de vacas y con las propias vacas, han hecho que a Él se le conozca como Govinda. El Señor Kṛṣṇa en Su carácter de Govinda se inclina más hacia los brāhmaṇas y las vacas que hacia alguna otra cosa, indicando con ello que la prosperidad humana depende más de estos dos aspectos, es decir, la cultura brahmínica y la protección de las vacas, que de cualquier otro. El Señor Kṛṣṇa nunca está satisfecho donde hay falta de esto.

ПОЯСНЕННЯ: Господь, що до Нього не наблизитись жодними матеріальними засобами, зі Своєї безмежної безпричинної ласки сходить на Землю такий, як Він є, щоб дарувати особливу милість Своїм бездомісним відданим і послабити вплив демонічних осіб. Цариця Кунті поклоняється втіленню, чи сходженню, Господа Крішни, віддаючи Йому перевагу перед усіма іншими втіленнями, бо саме в цьому втіленні Господь найприступніший. Втілившись як Рама, Він з самого малку був царевичем, однак у втіленні Крішни, Він, хоча й царський син, щойно з’явившись на світ, залишив домівку Своїх справжніх батька й матері (царя Васудеви й цариці Девакі) і перенісся на руки Яшодамайі, щоб грати роль звичайного хлопчика-пастушка на благословенній землі Враджабгумі, що освятилася тими Його дитячими іграми. Отже, Господь Крішна милостивіший за Господа Раму. Безсумнівно, Він був дуже ласкавий до Кунтіного брата Васудеви та його сім’ї. Не стань Він сином Васудеви й Девакі, цариця Кунті не мала б Його за племінника й не мала б змоги з материнською любов’ю звертатись до Нього. Однак Нанді та Яшоді пощастило набагато більше: вони могли втішатися дитячими розвагами Господа, а ці розваги привабливіші за будь-які інші. Немає нічого, що могло б зрівнятися з Його дитячими іграми у Враджабгумі, бо вони повністю відтворюють Його вічні забави на Крішналоці, відначальній Його планеті, що «Брахма-самхіта» змальовує як чінтамані- дгаму. Господь Шрі Крішна явив Себе у Враджабгумі разом з усім Своїм трансцендентним почтом і оточенням. Тому Шрі Чайтан’я Махапрабгу підтвердив, що немає щасливіших від жителів Враджабгумі, а найщасливіші з них    —    це пастушки, які віддавали себе до решти, вдовольняючи Господа. Через Свої ігри з Нандою та Яшодою, з пастухами, а особливо з пастушками і з коровами, Він прославився як Ґовінда. Господь Крішна як Ґовінда найбільше прихильний до брахман та корів, визначаючи цим, що процвітання людей залежить насамперед од цих двох речей: брахманічної культури й захисту корів. Коли їх нема, Господь Крішна не може бути задоволений.