Skip to main content

Text 25

ВІРШ 25

Texto

Текст

tathāyaṁ cāvatāras te
bhuvo bhāra-jihīrṣayā
svānāṁ cānanya-bhāvānām
anudhyānāya cāsakṛt
татга̄йам̇ ча̄вата̄рас те
бгуво бга̄ра-джіхіршайа̄
сва̄на̄м̇ ча̄нанйа-бга̄ва̄на̄м
анудгйа̄на̄йа ча̄сакр̣т

Palabra por palabra

Послівний переклад

tathā — así pues; ayam — esta; ca — y; avatāraḥ — encarnación; te — Tu; bhuvaḥ — del mundo material; bhāra — carga; jihīrṣayā — para quitar; svānām — de los amigos; ca ananya-bhāvānām — y de los devotos exclusivos; anudhyānāya — para recordar reiteradamente; ca — y; asakṛt — plenamente satisfechos.

татга̄ — так; айам  —  це; ча  —  і; авата̄рах̣  —  втілення; те  —   Твоє; бгувах̣  —  матеріального світу; бга̄ра  —  тягар; джіхіршайа̄  —  щоб зняти; сва̄на̄м  —  друзів; ча ананйа-бга̄ва̄на̄м  —   та неподільно відданих; анудгйа̄на̄йа  —  щоб постійно пам’ятати; ча  —  і; асакр̣т  —  для повної втіхи.

Traducción

Переклад

Así pues, Tú desciendes como encarnación, para quitar la carga del mundo y para beneficiar a Tus amigos, especialmente aquellos que son Tus devotos exclusivos y que están absortos en meditar en Ti.

Ти сходиш як втілення, щоб знищити все, що обтяжує світ, і дарувати благо Своїм друзям, насамперед тим, хто неподільно Тобі відданий і завжди занурений в думки про Тебе.

Significado

Коментар

Parece ser que el Señor se parcializa por Sus devotos. Todo el mundo está relacionado con el Señor. Él es equitativo con todos, y sin embargo se inclina más por Sus propios hombres y devotos. El Señor es el padre de todo el mundo. Nadie puede ser Su padre y, aun así, nadie puede ser Su hijo. Sus devotos son Sus parientes y Sus devotos son sus relacionados. Esto constituye Su pasatiempo trascendental, y no tiene nada que ver con ideas mundanas de relaciones, paternidad ni nada por el estilo. Como se mencionó anteriormente, el Señor está por encima de las modalidades de la naturaleza material, y, por consiguiente, no hay nada mundano en Sus parientes y relacionados a través del servicio devocional.

ПОЯСНЕННЯ: Може видатися, що Господь, коли йдеться про Його відданих, виявляє небезсторонність. Усі пов’язані з Господом, і Він однаково ставиться до всіх, але разом із тим Він особливо прихильний до Своїх родичів і тих, хто відданий Йому. Господь    —    батько кожного. Немає істоти, що була б батьком Йому, або Його сином. Його родичі та кревні    —    це Його віддані. Така Його трансцендентна розвага. Вона не має нічого спільного з матеріальними поняттями родинних зв’язків, батьківства і такого іншого. Як уже сказано, Господь перебуває понад ґунами матеріальної природи, і тому в усіх Його родинних та будь-яких інших стосунках у відданім служінні немає нічого матеріального.