Skip to main content

Text 3

ВІРШ 3

Texto

Текст

jijñāsitaṁ susampannam
api te mahad-adbhutam
kṛtavān bhārataṁ yas tvaṁ
sarvārtha-paribṛṁhitam
джіджн̃а̄сітам̇ сусампаннам
апі те махад-адбгутам
кр̣тава̄н бга̄ратам̇ йас твам̇
сарва̄ртга-парібр̣м̇хітам

Palabra por palabra

Послівний переклад

jijñāsitam — indagó exhaustivamente; susampannam — bien versado; api — a pesar de; te — tu; mahat-adbhutam — grande y maravilloso; kṛtavān — preparado; bhāratam — el Mahābhārata; yaḥ tvam — lo que has hecho; sarva-artha — incluyendo todas las secuencias; paribṛṁhitam — explicadas elaboradamente.

джіджн̃а̄сітам  —  докладно розпитав; сусампаннам  —  досконало освічений; апі  —  попри все те; те  —  твою; махат-адбгутам  —  величну й чудесну; кр̣тава̄н  —  уклав; бга̄ратам  —   «Махабгарату»; йах̣ твам  —  що ти зробив; сарва-артга  —   вміщуючи усі висновки; парібр̣м̇хітам  —  детально роз’яснив.

Traducción

Переклад

Tus preguntas fueron completas y tus estudios también se cumplieron a cabalidad; y no hay duda alguna de que has preparado una obra grande y maravillosa, el Mahābhārata, que está colmada de toda clase de secuencias védicas elaboradamente explicadas.

Твій пошук охоплював усе і ти досконало завершив свої розвідки. Немає сумніву, «Махабгарата», яку ти склав,    —     величний, прекрасний твір, справжня скарбниця ведичних знань, що подані у взаємозв’язку і докладно роз’яснені.

Significado

Коментар

Tus preguntas fueron completas y tus estudios también se cumplieron a cabalidad; y no hay duda alguna de que has preparado una obra grande y maravillosa, el Mahābhārata, que está colmada de toda clase de secuencias védicas elaboradamente explicadas.

ПОЯСНЕННЯ: В’ясадева був пригнічений не від того, що йому бракувало знань    —    за часів учнівства він зробив глибоку розвідку ведичних писань і внаслідку уклав «Махабгарату», що містить всеохопне роз’яснення Вед.